ZARGES Docking Systeme

Innovativa lösningar för lufttransport – för effektivt underhåll och reparation

Vi erbjuder innovativa dockor för varje hangarformat. Flygplan eller helikopter: ZARGES erbjuder innovativa underhålls- och reparationsdockningar för nossektion, flygplanskropp, vingar, motorer, landningsställ eller stjärt till alla hangarstorlekar. Du kan välja mellan stationära eller mobila arbetsplattformar som enkelt kan utökas och utrustas individuellt.

Black Hawk Wartungsbühnensystem
Passagier-Tür Zugangstreppe
Taildock Airbus A320

Våra lösningar

 • Dockor och åtkomstsystem till flygplan och helikoptrar
 • Tankningsplattformar och -stegar
 • Markserviceenheter (GSE)
 • Modulärt utökningsbara, mobila och stationära arbetsplattformssystem
 • Måttillverkade speciallösningar

Dina fördelar

 • Kostnadssänkning
 • Optimal säkerhet
 • Flexibelt komponentsystem/modulär konstruktion
 • Multifunktionalitet
 • Konstruktion i enlighet med gällande nationella direktiv och EU-föreskrifter

Produktserier

ZARGES Taildock Airbus A320

Lösningar för alla branscher

Produktserien från ZARGES omfattar innovativ och ekonomisk plattforms- och åtkomstteknik för i det närmste alla branscher och samtliga industriella användningsområden. För luftfarts-, järnvägs- och tillverkningsindustrin garanterar produkterna från ZARGES högsta möjliga flexibilitet, effektivitet och kostnadseffektivitet. Tack vare att moderna strängpressade profiler används får du en optimalt bearbetad och måttexakt produkt från egen fabrik i Tyskland.

Beprövad aluminiumkonstruktionen
Majoriteten av vår arbetsplattforms- och åtkomstteknik baseras på en mycket lätt och stabil aluminiumkonstruktion med extremt lågt underhåll. Allt för högre arbetskomfort och säkerhet. Basen i vårt arbetsplattformssystem är ett sofistikerat komponentsystem med olika moduler som gör det möjligt för dig att när som helst utöka ditt system eller byta ut enskilda moduler.

 

Uppstignings- och åtkomsttekniken från ZARGES

 • Tydlig kostnadssänkning tack vare optimerade processförlopp med hjälp av de mångsidiga och lätta aluminiumkonstruktionerna med mycket lågt underhåll
 • Fantastisk säkerhet tack vare ergonomiska ledstänger och räcken samt halksäkra steg och plattformar
 • Modulär och multifunktionell tack vare det genomtänkta komponentsystemet: systemen kan utökas på valfritt sätt och passar olika användningsområden, modulerna går enkelt att byta ut
 • Kontrollerat kvalitetsledningssystem i enlighet med DIN EN ISO 9001:2008
 • Uppfyller internationella säkerhetsdirektiv genom att följa EN ISO 14122:2001 samt allmänt gällande säkerhetsföreskrifter och direktiv
 • Hög kompetens tack vare egen utvecklingsavdelning och många års erfarenhet av speciallösningar inom luftfart, järnväg och industri
ZARGES Docking Systems, Dock Systeme Zugangssysteme für Flugzeuge und Hubschrauber
ZARGES Docking Systems, Dock Systeme Zugangssysteme für Flugzeuge und Hubschrauber
ZARGES Docking Systems, Dock Systeme Zugangssysteme für Flugzeuge und Hubschrauber

Dockningssystem

Åtkomstsystem till flygplan och helikoptrar

Pålitliga och stabila aluminiumkonstruktioner som är multifunktionella, stabila och säkra: det är ZARGES dockningssystem för tekniskt underhåll, reparation och översyn (MRO) av flygplan och helikoptrar.

Kundspecifika lösningar
Vår know-how baseras på mångårig erfarenhet av olika flygplans- och helikoptertyper från olika tillverkare. Portföljen omfattar dockor för nossektion, flygplanskropp, vingar, motorer, landningsställ eller stjärt, oberoende av hangartyp. Du kan välja mellan mekaniska, elektriska eller hydrauliskt steglöst inställningsbara dockningssystem resp. arbetsplattformar. Om så önskas integrerar vi även medieförsörjning som t.ex. ström eller tryckluft.

Maximal flexibilitet, säkerhet och kostnadseffektivitet
ZARGES dockningssystem är multifunktionella, vilket innebär att samma docka vid behov kan användas för två eller fler olika flygplanstyper i samma serie. Anpassningen till internationella säkerhetsstandarder och -direktiv är lika självklart som de ergonomiskt böjda ledstängerna och räckena samt de halksäkra stegen och plattformarna för optimal säkerhet vid maximal arbetskomfort. Många modulära komponenter garanterar dessutom snabb, enkel och processoptimerad hantering för kortare marktider och därigenom högre kostnadseffektivitet och effektivitet.

ZARGES Fuelling Equipment, Betankungsbühnen und -leitern
ZARGES Fuelling Equipment, Betankungsbühnen und -leitern
ZARGES Fuelling Equipment, Betankungsbühnen und -leitern

Fuelling Equipment

Tankningsplattformar och -stegar

Den innovativa och ekonomiska lösningen 
De robusta tankningsplattformarna och -stegarna som kräver lågt underhåll är tillverkade av aluminium och imponerar tack vare snabb, säker och bekväm hantering. Om så önskas anpassas de för extrem utomhusanvändning och därigenom hjälper tankningsutrustningen från ZARGES dig att sänka din maskins marktid till ett minimum och utföra markservicen på varje flygplanstyp på ett snabbt, effektivt och ekonomiskt sätt.

Bekväm åtkomst
ZARGES erbjuder både bärbara tankningsstegar samt en- och tvåaxlade körbara resp. skjutbara tankningsplattformar som är fasta eller justerbara på höjden för snabb, säker och bekväm åtkomst till många olika tankningsområden, t.ex. tankar i vingarna eller i stjärten.

Individuell utrustning och hög säkerhet
Om så önskas integrerar vi tankningstekniken direkt i tankningsplattformarna. För särskilda riskområden erbjuder ZARGES även explosionssäkra utföranden. Naturligtvis uppfyller våra tankningsplattformar och -stegar internationella säkerhetsstandarder och ger dessutom, med ergonomiskt böjda ledstänger och räcken samt halksäkra steg och plattformar, optimal säkerhet och arbetskomfort.

ZARGES Ground Support Equipment, Bodenwartungsgeräte für den professionellen Einsatz
ZARGES Ground Support Equipment, Bodenwartungsgeräte für den professionellen Einsatz
ZARGES Ground Support Equipment, Bodenwartungsgeräte für den professionellen Einsatz

Ground Support

Många markserviceenheter för professionell användning

För många olika användningsområden
ZARGES erbjuder professionella och måttexakta underhållstrappor av aluminium för i det närmsta alla markprocesser. Användningsområdena sträcker sig från konventionella underhållstrappor till specialtrappor, t.ex. trappor för motorunderhåll (UCAS). Då utmärker sig ZARGES markserviceenheter tack vare hög funktionalitet och kompromisslös stabilitet.

Snabb och optimal åtkomst
Som tillval finns servicetrapporna från ZARGES med steglös hydraulisk eller mekanisk höjdjustering. Därigenom kan du även nå svåråtkomliga områden, t.ex. Auxiliary Power Unit (APU) eller cockpitens frontruta, på ett säkert och bekvämt sätt.

Skräddarsydda lösningar
Självklart erbjuder ZARGES även individuella lösningar som är optimalt anpassade utifrån ditt användningsområde. Många detaljlösningar, utrustningspaket och -tillval för användning inom- och utomhus ger dig även stor variationsmöjlighet och hög säkerhet. Vid behov levererar vi gärna din servicetrappa med dragstång så att den kan förflyttas eller stegen och plattformen med X-cut-profiler för säker användning utomhus. Dessutom finns ett särskilt korrosionsskydd tillgängligt om den huvudsakligen används utomhus.

ZARGES Mobile Systems, Flexible und erweiterbare Arbeitsbühnen-Systeme
ZARGES Mobile Systems, Flexible und erweiterbare Arbeitsbühnen-Systeme

Mobile Systems

Flexibla och utvidgningsbara arbetsplattformssystem

Ett system för alla områden  
Vid tillverkning och skötsel av rälsfordon eller åtkomst till produktionsanläggningar inom industrin så erbjuder ZARGES robusta arbetsplattformssystem som kräver lågt underhåll för i det närmaste alla industriella tillverknings-, underhålls- eller åtkomstområden. Grunden är ett innovativt och ekonomiskt komponentsystem med varieringsbara moduler för bekväm front-, sido- eller takåtkomst.

Särskild flexibilitet
De olika modulerna kan både kopplas samman med varandra snabbt och enkelt men också alltid användas separat. Det faktum att du med ZARGES plattformssystem alltid kan byta ut moduler eller utöka ditt system enkelt och kostnadseffektivt gör det extremt flexibelt och ekonomiskt. Oberoende av om du väljer en- eller dubbelsidig uppbyggnad så gör den lätta konstruktionen även att hanteringen är snabb, enkel och processoptimerad. Vid höjdjustering går det att få uppstigningen med stegar eller trappa med fyra stegsidor om så önskas. Även till de modulära plattformssystemen erbjuder ZARGES individuella lösningar: vi utför konturanpassningar och polstring samt integrering av medieförsörjning.

ZARGES Speciallösningar

Speciallösningar

Individuella lösningar för särskilda användningsområden

Optimala och behovsanpassade lösningar med ZARGES
Står du inför komplexa utmaningar där du behöver mer än standardproduktsortimentet? Inga problem! ZARGES levererar allt från arbetsplattformar och trappor till övergångar och underhållsplattformar. Naturligtvis med millimeterexakt måttanpassning. Då får du din produkt bekvämt från en leverantör där planering, utveckling och leverans har gjorts på samma ställe.
Vi skapar olika drivningstekniker och integrerar medieförsörjningen, t.ex. på front- eller sidoplattformarna. Självklart konstruerar vi även rätt stegteknik samt en direktivanpassad drivenhet och adekvata säkerhetskoncept för diverse riskområden.

Kontakta oss för mer information om våra individuella lösningar.
Vi ser fram emot att höra av dig!

ZARGES Ground Support Equipment für Luftfahrt
ZARGES Ground Support Equipment für Luftfahrt
ZARGES Arbeitsbühne für die Industrie
ZARGES Arbeitsbühne für die Industrie
ZARGES Frontarbeitsbühne für Schienenfahrzeug
ZARGES Frontarbeitsbühne für Schienenfahrzeug

Mångårig utvecklingserfarenhet

Som ledande tillverkare av steg- och åtkomstteknik är erfarenhet och innovation grunden för vår utveckling framåt. Här arbetar ZARGES med många projekt, både i den egna utvecklingen och inom behovsorienterade användningsområden. Våra kunder förväntar sig inte bara väl bearbetade och extremt säkra steg- och åtkomstsystem, utan även garantin att investeringen de har gjort kommer att betala sig märkbart vad gäller ökad effektivitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet även i framtiden.
 
Därför lägger ZARGES redan från början stor vikt vid att utöka erfarenheten och driva utvecklingen – med högkvalificerad personal och noggrant materialval.

Levt innovationsmanagement
För oss betyder innovationsmanagement inte bara att utveckla det som är tekniskt möjligt, utan att kontrollera vilka behov våra kunder har och omsätta dem tekniskt. Så förbättrar vi kontinuerligt egenskaperna och ergonomin hos våra steg- och åtkomstsystem och säkrar högsta möjliga kvalitet och hållbarhet.

Vi går hela tiden aktivt in i de föränderliga kraven och ramvillkoren och skapar impulser över hela världen med vår plattforms- och åtkomstteknik.

Fakta
Vi erbjuder utveckling och konstruktion av delar, komponenter eller hela anläggningar som paket eller engångstjänst, allt utifrån dina önskemål.

 • 3D-CAD-konstruktion (Autodesk Inventor/AutoCAD)
 • Statisk beräkning/optimering med hjälp av den finita elementmetoden (FEM)
 • Visualisering och teknisk illustration/dokumentation
 • Verkstads- och fabriksplanering
 • Provproduktion och optimering
ZARGES Ergonomisk utformning
ZARGES Ergonomisk utformning
ZARGES Säkerhetstekniskt utformning
ZARGES Säkerhetstekniskt utformning
ZARGES Hög arbetskomfort
ZARGES Hög arbetskomfort

Högsta kvalitetskrav

Säkerhet, kvalitet och pålitlighet är högsta prioritet hos ZARGES. Den precisa analysen av kundens krav och önskemål finns med som riktningsvisande nyckeldata i hela utvecklingsprocessen och utgör därigenom fundamentet för vår stränga kvalitetsledning.

Från mycket lätta och stabila aluminiumkonstruktioner med mycket lågt underhåll till extremt belastningsbara konstruktioner av galvaniserat eller lackerat stål och ergonomiskt böjda ledstänger och räcken samt halksäkra steg och plattformar, ger plattforms- och åtkomstteknik från ZARGES högsta möjliga ergonomi, säkerhet och arbetskomfort.

Konsekvent kvalitetsledning
De höga kvalitetsstandarderna övervakas alltid i varje produktionssteg och av varje medarbetare hos Zarges. Vår kvalitetsledning garanterar att de rättsliga och myndighetsgivna föreskrifterna, standarderna och direktiven både på nationell och internationell nivå används och följs.

Det innebär att vi konstruerar våra produkter i enlighet med de aktuella versionerna DIN EN ISO 14122, DIN EN 131. Vidare beaktar vi på kundönskemål även branschspecifika standarder så att våra kunder över hela världen helt och fullt kan lita på kvaliteten, säkerheten och pålitligheten hos arbetsplattforms- och åtkomsttekniken från ZARGES.

Har du frågor om våra produktsortiment Air, Rail eller Bus?
Vårt team hjälper dig gärna:

+46-8-59122000
special.solutions@remove-this.zarges.de