Lösningar för rälstrafik – optimal åtkomst för tillverkning och underhåll

Anpassad resp. serienära arbetsplattformssystem för dina rälsfordon, för optimal åtkomst till alla viktiga områden. De mobila eller stationära systemen kan när som helst utvidgas modulärt och utrustas individuellt samt motoriseras eller automatiseras.

Extremt stabila och kompakta:
våra moduler är lätta att flytta och enkla att manövrera tack vare aluminiumkonstruktionen. Det innebär att du tjänar på korta ställtider och dina rälsfordons stilleståndstider förkortas. Front-, tak- och sidoarbetsplattformar som kräver lågt underhåll, är korrosionståliga och belastningsbara. För särskilda användningsområden erbjuder ZARGES även måttexakta specialkonstruktioner av aluminium.

Kort livslängd

Extremt stabila och kompakta: våra moduler är lätta att flytta och enkla att manövrera tack vare aluminiumkonstruktionen. Det innebär att du tjänar på korta ställtider och dina rälsfordons stilleståndstider förkortas. Front-, tak- och sidoarbetsplattformar som kräver lågt underhåll, är korrosionståliga och belastningsbara. För särskilda användningsområden erbjuder ZARGES även måttexakta specialkonstruktioner av aluminium.

Dacharbeitsbühne mit paralleler Treppe und Dachkäfig
Strebenfreie Frontarbeitsbühne mit Konturanpassung
Seitenarbeitsbühne

Produktserier

ZARGES Speciallösningar

Lösningar för alla branscher

Produktserien från ZARGES omfattar innovativ och ekonomisk plattforms- och åtkomstteknik för i det närmste alla branscher och samtliga industriella användningsområden. För luftfarts-, järnvägs- och tillverkningsindustrin garanterar produkterna från ZARGES högsta möjliga flexibilitet, effektivitet och kostnadseffektivitet. Tack vare att moderna strängpressade profiler används får du en optimalt bearbetad och måttexakt produkt från egen fabrik i Tyskland.


Beprövad aluminiumkonstruktion
Majoriteten av vår arbetsplattforms- och åtkomstteknik baseras på en mycket lätt och stabil aluminiumkonstruktion med extremt lågt underhåll. Allt för högre arbetskomfort och säkerhet. Basen i vårt arbetsplattformssystem är ett sofistikerat komponentsystem med olika moduler som gör det möjligt för dig att när som helst utöka ditt system eller byta ut enskilda moduler.

Uppstignings- och åtkomstteknik från ZARGES

 • Tydlig kostnadssänkning tack vare optimerade processförlopp till följd av de
  mångsidiga och lätta aluminiumkonstruktionerna som kräver lågt underhåll
 • Genomgående säkerhet tack vare ergonomiska ledstänger och räcken samt
  halksäkra steg och plattformar
 • Modulär och multifunktionell tack vare det genomtänkta komponentsystemet:
  systemen kan utökas om så önskas och lämpar sig för olika
  användningsområden, moduler kan enkelt bytas ut
 • Kontrollerat kvalitetsledningssystem i enlighet med DIN EN ISO 9001:2008
 • Uppfyller internationella säkerhetsdirektiv genom att
 • EN ISO 14122:2001 och gällande säkerhetsföreskrifter och direktiv följs
 • Hög kompetens tack vare egen utvecklingsavdelning och mångårig
  erfarenhet av speciallösningar inom områden lufttransport, järnväg och industri
ZARGES Mobile Systeme Gleisübergang

Mobila system

Flexibla och utvidgningsbara plattformssystem

Ett system för alla områden
Vid tillverkning och skötsel av rälsfordon eller åtkomst till produktionsanläggningar inom industrin så erbjuder ZARGES robusta plattformssystem som kräver lågt underhåll för i det närmaste alla industriella tillverknings-, underhålls- eller åtkomstområden. Grunden är ett innovativt och ekonomiskt komponentsystem med varieringsbara moduler för bekväm front-, sido- eller takåtkomst.

Särskild flexibilitet
De olika modulerna kan både kopplas samman med varandra snabbt och enkelt och alltid användas separat. Det faktum att du med ZARGES plattformssystem alltid kan byta ut moduler eller utöka ditt system enkelt och kostnadseffektivt gör det extremt flexibelt och ekonomiskt. Oberoende av om du välj en- eller dubbelsidig uppbyggnad så gör den lätta konstruktionen även att hanteringen är snabb, enkel och processoptimerad. Vid höjdjustering går det att få uppstigningen med stegar eller trappa med fyra stegsidor om så önskas. Även till de modulära plattformssystemen erbjuder ZARGES individuella lösningar: vi utför konturanpassningar och polstring samt integrering av medieförsörjning.

ZARGES stationäre Arbeitsbühne
ZARGES stationäre Arbeitsbühne
ZARGES stationäre Arbeitsbühne

Stationära system

Arbetsplattformssystem för rälsfordon

Den ekonomiska lösningen
Det stationera arbetsplattformssystemet från ZARGES möjliggör säkra, effektiva och ekonomiska tillverknings-, ombyggnads-, underhålls- och reparationsarbeten på alla rälsfordons- och busstyper. Tack vare komponentprincipen kan många olika moduler kombineras och varieras.

Optimal anpassning till fordonsformer och -konturer
ZARGES erbjuder många utrustningsvarianter: från mekaniska eller elektriskt styrda skjutplattformar till individuellt anpassade manöver-, styr- och övervakningsfunktioner. Om så önskas integrerar vi självklart medieförsörjning som ström eller tryckluft eller ett komplett kransystem.

Varieringsbar säkerhetsutrustning
De stationer arbetsplattformssystemen från ZARGES möjliggör hög arbetskomfort och säkerhet tack vare ergonomiskt böjda ledstänger och räcken samt halksäkra steg och plattformar. Även här kan du utöka grundutrustningen med valbar åtkomstövervakning, stängningssystem och fallsäkringar i många olika utföranden om så önskas.

ZARGES Sonderlösungen RAIL
ZARGES Sonderlösungen RAIL

Speciallösningar

Individuella lösningar för särskilda användningsområden

Optimala och behovsanpassade lösningar med ZARGES
Står du inför komplexa utmaningar där du behöver mer än standardproduktsortimentet? Inga problem! ZARGES levererar allt från arbetsplattformar och trappor till övergångar och underhållsplattformar. Naturligtvis med millimeterexakt måttanpassning. Då får du din produkt bekvämt från en leverantör där planering, utveckling och leverans har gjorts på samma ställe.

Vi skapar olika drivningstekniker och integrerar medieförsörjningen, t.ex. på front- eller sidoplattformarna. Självklart konstruerar vi även rätt stegteknik samt en direktivanpassad drivenhet och adekvata säkerhetskoncept för diverse riskområden.

Kontakta oss för mer information om våra individuella lösningar. Vi ser fram emot att höra av dig!

Har du frågor om våra produktsortiment Air, Rail eller Bus?
Vårt team hjälper dig gärna:

+46-8-59122000
special.solutions@remove-this.zarges.de