ZARGES grundsatser

ZARGES företagsgrundsatser präglar hela vår företagskultur. De utgör grunden för vårt hållbarhetsinriktade och långsiktiga arbete. Företagsgrundsatserna är utgångspunkten för alla ZARGES-medarbetare. De är riktlinjer för vårt dagliga arbete.

Märke

ZARGES har varit marknadsledande i decennier.
Vi vidareutvecklar och utökar detta på ett hållbart sätt.

Etik

ZARGES iakttar alla gällande regler och relevanta bestämmelser. Vi står för etiskt
beteende på arbetsplatsen, framför allt vad gäller ärlighet och rättvisa i umgänget med
medarbetare, affärspartner och allmänhet.

Kunder

Våra kunder står i centrum. De interna processerna utgår från deras behov.
Vi mäter vår framgång utifrån våra kunders tillfredsställelse.

Medarbetare

Grunden för vår framgång är våra medarbetare och deras idérikedom, stora personliga
insats samt erfarenhet. Vi investerar i deras ut- och vidarebildning. Vi har förtroende
för våra medarbetare och vägleder dem målinriktat.

Samhällsansvar

ZARGES förpliktigar sig till hållbar företagsamhet med hjälp av resurssnåla processer
och produkter med lång livslängd.

Kvalitet

ZARGES står för högsta kvalitet hos produkter och processer. Det är vårt löfte
till våra kunder och våra medarbetares skyldighet.

Innovation

Vi utökar och förbättrar kontinuerligt vårt utbud av tjänster med fokus på våra
kärnkompetenser. Därigenom stärker vi varaktigt ZARGES som ledande innovatör.

Tjänsteutbud

ZARGES erbjuder överlägsna lösningar för säkert höjdarbete samt effektiv
förpackning, transport och förvaring.

Tillväxt & framgång

Vår resultatorienterade tillväxt på nya och befintliga marknader säkrar långsiktig framgång.
Innovativa lösningar och föredömlig kundorientering bidrar till det.