ZARGES produkter och anspråk

ZARGES Innovative Produkte Kisten Leitern

Stor produktpalett – högsta kvalitet

Vi tillverkar högkvalitativa stegar, lådor och mycket mer

ZARGES är ledande tillverkare av innovativa produkter av aluminium i hela Europa. Tillverkningen av våra produkter görs utifrån höga kvalitetsstandarder, modern teknologi och med vår mångåriga erfarenhet.

Inom stegteknik är ZARGES bland annat:

  • Tillverkare av stegar, stegreservdelar och stegtillbehör
  • Tillverkare av arbetsplattformar, arbetsbryggor och plattformsstegar
  • Tillverkare av industriutrustning (industritrappor, övergångar etc.)
  • Tillverkare av rullställningar och specialställningar
  • Tillverkare av stegar med ryggskydd och fallskyddssystem
  • Tillverkare av schaktteknik och schaktskydd

Inom logistikenheter är ZARGES bland annat:

  • Tillverkare av de välkända ZARGES-lådorna , (ZARGES-box, ZARGES universallåda, ZARGES eurobox etc.),
  • Tillverkare av förpackningar för farligt gods samt system för transport av farligt gods,
  • Tillverkare av modulsystemen, mobila vårdskåp och organisationsskåp inom hälsovården.

ZARGES tillverkar de fler än 500 produkterna inom stegteknik, logistikenheter och specialkonstruktioner som finns på den här webbsidan.

Vi som tillverkare erbjuder inte uthyrning eller leasing av ZARGES-produkter. Vänd dig istället till lokala uthyrnings- eller leasingföretag eller fråga din lokala återförsäljare.