ZARGES Qualität & Anspruch

Kvalitet från marknadsledaren – vad som talar till ZARGES fördel

Namnet ZARGES anger sedan flera årtionden högsta kvalitet. ZARGES-kvalitetsledningssystemet har kontrollerats inom ramen för en certifieringsrevision och uppfyller kraven i den senaste standarden DIN EN ISO 9001:2008 (se certifiering).

Vid vårt arbete följer vi den samt även andra standarder, förordningar och lagar. Det återspeglar sig för det första i våra produkters pålitlighet och hållbarhet och att de uppfyller de höga förväntningarna våra kunder och partners har på våra produkter.

För det andra förbättrar vi därigenom processerna i vårt företag genom att använda produktionsmetoder och kvalitetsmetoder som gör att funktionsfel upptäcks tidigt och kan begränsas.

Vi ser det som vår skyldighet att ständigt vidareutveckla så att våra kunder och partners förblir nöjda. Vi levererar produkter och tjänster som motsvarar deras förväntningar – ZARGES-kvalitet.

Förbindelsen stegpinne-stegsida

ZARGES Qualitätsbördelung
 • Extremt styva stegkroppar tack vare flerdelad expansion för hög styvhet och dynamisk säkerhet
 • Inspänning av båda stegsidorna vid minimal fogpassning
 • Minimerade tillverkningstoleranser (i området 1/10 mm, kräver manuell instickning av stegpinnarna i stegsidorna under produktionsprocessen eftersom maskinell instickning endast är möjlig vid toleranser på 2-3 mm)
 • Den inböjda toppen är optimalt formad utan sprickbildning – inte bara klämd
 • Stegpinnen sitter mitt på stegsidan vilket gör att den inte försvagas

ZARGES styrbeslag

ZARGES Führungsbeschlag
 • Beslag av strängpressad aluminiumproful – låg vikt och högsta hållfasthet
 • Beslagen går runt hela stegsidan: optimal styrning och stabilitet
 • Utbytbara, fastskruvade beslag
 • Halkskydd för optimal hantering

Steglås

ZARGES Spreizsicherung
 • Remmar fastsydda i fästskenan
 • Vridningssäkert fixerad på stegsidan med två nitar
 • Remmens fastsättning är avgörande för komponentens kontinuerliga belastningsbarhet
 • Uppfyller de högsta säkerhetskriterierna

ZARGES stegfötter med två komponenter

ZARGES Zweikomponenten Leiternschuh
 • Tvåkomponentsfot tillverkad i en form, d.v.s. de båda komponenterna kan inte delas
 • Hårt material på stegsidan (Shore-hårdhet: ca 95) vilket innebär att stegfoten sitter fast i stegsidan även vid extrema belastningar
 • Mjukt material på stödpunkten (Shore-hårdhet: ca 70) vilket innebär optimal halkfasthet även på släta industrigolv

Krok med lyftsäkring

ZARGES Steckhaken mit Abhebesicherung
 • Krok med lyftsäkring av strängpressad aluminiumprofil – låg vikt och högsta hållfasthet
 • Tvångsmanövrering för högsta säkerhet
 • Lyftsäkringen har stor yta som ligger an på stegpinnen
 • Utbytbar tack vare fastskruvad förbindelse
 • Robust, tålig Konstruktion

•ZARGES fast förbindelse

ZARGES starre Verbindung
 • Fast förbindelse av platt aluminium – låg vikt och högsta hållfasthet
 • Mycket enkel och lätt fastlåsning på stegsidan
 • Utbytbar

ZARGES stegside-/stegpinnesprofil

ZARGES Holm-Sprossenprofil
 • Stegsidor och stegpinnar av strängpressad aluminiumprofil. Jämfört med plåtprofiler är det möjligt att skapa högre styvhet, särskilda former samt lokala förstärkningar
 • Högsta halksäkerhet tack vare präglad räffling på stegpinnen. Vid plåtprofiler är sådan prägling inte möjlig
 • Tack vare strängpressningsmetoden kan spåren utformas valfritt
 • Stor stegpinnensyta (30 mm) jämfört med det minsta kravet på 20 mm i EN 131

ZARGES know-how

Mångårig erfarenhet av utveckling och tillverkning

ZARGES utmärker sig genom utvecklingen av nya produkter, snabb omsättning av tekniska idéer till användarorienterade, innovativa lösningar samt höga kvalitetskrav och pålitlig kundsupport.
ZARGES har mångårig erfarenhet av utveckling och tillverkning av produkter för industri, handel och offentliga myndigheter.

Med hjälp av de modernaste systemen utvecklar ZARGES lösningar som motsvarar kundernas behov på ett optimalt sätt. Våra utvecklingsprocesser och produkter uppfyller de gällande nationella och internationella standarderna (certifierade enligt DIN EN ISO 9001 – 2008).

De använda produktionsmetoderna och automatiseringsgraden i utveckling och produktion ger våra kunder fördelen att alltid kunna lita på konstant hög produktionskvalitet "Made by ZARGES". Och detta till attraktiva priser och med korta leveranstider.

ZARGES är å ena sidan ett tillräckligt litet företag för att vi ska kunna uppfylla enskilda behov och å den andra tillräckligt stort för att ha kompetens inom både utveckling, rådgivning, planering, tillverkning och tjänster.