Ansvar

Corporate Responsibility

Langsigtet adfærd for fremtiden

ZARGES har forpligtet sig til at agere langsigtet og ansvarsbevidst. Vi bestræber os på at kombinere langsigtet økonomisk værdiskabelse med miljømæssig og social ansvarlighed. Målet er at skabe mere værdi for kunder, medarbejdere og investorer og leve op til vores ansvar over for miljø, mennesker og samfund.

Vores løfte til kunderne og vores medarbejderes forpligtelse: produkter og processer i den højeste kvalitet.

Derfor fokuserer vi allerede under produktudviklingen og produktionen på bæredygtigt forbrug, bl.a. gennem ressourcebesparende processer og lang produktlevetid. Anvendelse af det genanvendelige letmetal aluminium er økonomisk, sikkert og miljømæssigt fornuftigt.


ZARGES adfærdskodeks

Vi, ZARGES GmbH, tager med vores indførelse af adfærdskodekset et konsekvent skridt videre i varetagelsen af vores globale og lokale ansvar.

I vores adfærdskodeks har vi formuleret vores orienteringsramme for anvendelse af etiske standarder som integritet, ærlighed og lovoverholdelse. Adfærdskodekset indeholder de grundliggende principper og regler for vores adfærd internt i virksomheden og i forhold til vores eksterne partnere samt offentligheden.


Korruption ødelægger konkurrencen, fører til højere udgifter, kan være forbundet med betydelige bøder, skader virksomhedens omdømme og truer arbejdspladserne.


ZARGES GmbH's konkurrenceevne afhænger i høj grad af, om ZARGES GmbH, bestyrelsesmedlemmerne, afdelingslederne og medarbejderne i forbindelse med deres forretningsmæssige beslutninger og aktiviteter i ind- og udland altid overholder alle gældende love og andre relevante bestemmelser for korrekt adfærd og integritet. Et stabilt forretningssamarbejde til gavn for alle er kun muligt, hvis der er fair konkurrenceforhold og streng overholdelse af lovgivningen. Lovlig adfærd med integritet er en grundlæggende forudsætning for opretholdelse af tilliden mellem kunderne og samarbejdspartnerne hos ZARGES GmbH.

Det er en væsentlig forudsætning for lovlig adfærd med integritet, at man undgår interessekonflikter mellem forretningsmæssige og personlige interesser i forbindelse med forretningsmæssige kontakter og aftaler. De personlige interesser må i denne sammenhæng aldrig være det primære motiv for et forretningsaftale og dermed fortrænge de forretningsmæssige interesser. Korruption af enhver art ødelægger konkurrencen, fører til højere udgifter, kan være forbundet med betydelige bøder, skader virksomhedens omdømme og truer arbejdspladserne. Derfor tolereres korrupt adfærd og andre former for utilladelig påvirkning hverken internt i ZARGES GmbH, blandt kunderne eller blandt forretningspartnerne, og overtrædelserne forfølges konsekvent. Der gælder et princip om nultolerance.


Overtrædelser forfølges konsekvent.
Der gælder et princip om nultolerance.


Adfærdskodekset indeholder vigtige standarder, som – foruden grundlaget – ved hjælp af klare regler for en korrekt adfærd sætter den globale målestok for at forhindre interessekonflikter og korrupte adfærdsmønstre, især hvad angår modtagelse og afgivning af ydelser over for forretningspartnere under det daglige arbejde i ZARGES GmbH.