Responsibility

Corporate Responsibility

Duurzaam handelen voor de toekomst

ZARGES heeft zich verplicht tot duurzaam en verantwoord handelen. Wij streven naar het scheppen van economische waarde op lange termijn in combinatie met ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Met het doel toegevoegde waarde te creëren voor klanten, medewerkers en investeerders en onze verantwoordelijkheid ten opzichte van milieu, mens en maatschappij waar te nemen.

Onze belofte aan onze klanten en de verplichting tegenover onze medewerkers is: topkwaliteit bij producten en processen.

Daarom zetten wij al bij de productontwikkeling en productie op duurzaam handelen door processen die hulpmiddelen ontzien en duurzame producten opleveren. De toepassing van het recyclebare lichtmetaal aluminium is economisch, veilig en ecologisch gezien zinvol.


De ZARGES Gedragscode

Wij, ZARGES GmbH, zetten met de invoering van de Gedragscode een volgende consequente stap om onze mondiale en lokale verantwoordelijkheid waar te nemen.

In onze Gedragscode formuleren wij onze richtlijnen voor de toepassing van ethische normen als integriteit, eerlijkheid en legaal handelen. De Gedragscode bevat de fundamentele principes en regels voor ons gedrag binnen het bedrijf en in relatie met onze externe partners en het publiek.


Corruptie leidt tot oneerlijke concurrentie en hogere kosten; kan met strenge boetes en imagoschade
verbonden zijn en brengt arbeidsplaatsen binnen het bedrijf in gevaar.


Het concurrentievermogen van ZARGES GmbH is voor een groot deel afhankelijk van het feit dat ZARGES GmbH en de leden van het management, afdelingshoofden en werknemers zich houden aan alle toepasselijke wetten en andere relevante bepalingen voor een wettig en integer gedrag bij hun zakelijke beslissingen en acties in binnen- en buitenland. Een stabiele zakelijke samenwerking in het voordeel van iedereen kan alleen worden bereikt door eerlijke concurrentie en strikte naleving van de wet. Wettig, integer gedrag is de basisvoorwaarde voor het handhaven van het vertrouwen van klanten en zakelijke partners in ZARGES GmbH.

Een essentiële vereiste voor rechtmatig en integer gedrag is het vermijden van belangenverstrengeling tussen zakelijke en persoonlijke belangen in de context van zakelijke contacten en transacties. In dit verband mogen persoonlijke belangen nooit het leidende motief zijn achter het afsluiten van een transactie en daarmee zakelijke belangen verdringen. Elke vorm van corruptie leidt tot oneerlijke concurrentie, hogere kosten, kan met strenge boetes en een beschadigd image verbonden zijn en brengt arbeidsplaatsen binnen het bedrijf in gevaar. Daarom wordt corrupt gedrag en elke andere vorm van ontoelaatbare uitoefening van invloed binnen ZARGES GmbH, noch onder uw klanten en zakenpartners getolereerd en worden overtredingen consequent vervolgd. Op dit punt geldt een 'zero-tolerance' beginsel.


Overtredingen worden consequent vervolgd.
Op dit punt geldt een 'zero-tolerance' beginsel.


Deze Gedragscode beschrijft de belangrijkste normen die – naast de grondbeginselen – de wereldwijde standaard vormen om belangenverstrengeling en corrupt gedrag te voorkomen, met behulp van duidelijke richtlijnen voor correct gedrag, in het bijzonder met betrekking tot het aannemen en verstrekken van voordelen ten opzichte van zakelijke partners bij hun dagelijkse activiteiten voor ZARGES GmbH.