Moduły ABS i kosze modułowe ABS

Szczegóły

  • Z kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego (ABS), jasnoniebieski.
  • Moduły i kosze modułowe z możliwością sztaplowania i zagnieżdżania.
  • Odporność na temperatury do 85°C.
  • Zamknięte dno, pewna ochrona w razie wycieku płynów, pyłów i brudu.
  • Łatwe umieszczanie uchwytów do etykiet, niezależnie od pozycji podzielników podłużnych i poprzecznych.
  • Z możliwością zmiennego podział, optyczne środki pomocnicze do ustalania pozycji podzielników.
  • Przewidziane do wkładania do ściany nośnej i na szynach teleskopowych oraz przygotowane do ogranicznika wyciągania.
  • Obciążalność kosza do 20 kg.
  • Moduł do medykamentów obciążalny do 15 kg.

Warianty

Numer zamówienia Długość Oznaczenie Szerokość Wymiary
46000 600 mm Kosz modułowy ABS 400 mm 600 mm × 400 mm × 200 mm
46005 600 mm Kosz modułowy ABS 400 mm 600 mm × 400 mm × 100 mm
46201
46200 600 mm Moduł ABS (bez możliwości podziału) 400 mm 600 mm × 400 mm × 200 mm
46202 600 mm Moduł ABS 400 mm 600 mm × 400 mm × 100 mm
46011 600 mm Moduł ABS 400 mm 600 mm × 400 mm × 50 mm