Rama nasadzana 1,35 m z przejściem

Szczegóły

Do rusztowań jezdnych ze skośnym wejściem

  • Z centralnym usztywnieniem z rury aluminiowej, Ø 50 mm, do czołowego wchodzenia w rusztowaniach jezdnych ze skośnym wejściem.

Wskazówki i funkcje specjalne

  • Rama nasadzana z rury aluminiowej Ø 50 mm; szczeble z ryflowaniem antypoślizgowym; połączenie szczebli z podłużnicami zgrzewane na całej długości oraz dwie sprężyny zabezpieczające (na rusztowaniu – nie luzem!).

Warianty

Numer zamówienia Liczba szczebli Masa do szerokości rusztowania
42928 7 9 kg 1,35 m