Adapter do drabiny

Szczegóły

  • Do płynnego poziomowania
  • Wyrównanie poziomów do maks. 110 mm
  • Do zewnętrznej szerokości drabiny 300 - 500 mm.

Warianty

Numer zamówienia Masa Szerokość zewnętrzna do podłużnic
41919 5 kg 680 mm bis max. 98 mm