Bra Arbetsmiljöval

Jobba säkert på höjd

Minimera risken för fall och jobba säkert på höjd

I flera år har fallolyckor varit en förekommande orsak till dödsfall på svenska byggarbetsplatser. Dels förekommer fallolyckor från stegar, bockar och plattformar på grund av felaktig användning, men även delvis på grund av produktens skick och kvalitet. För att minimera risken för fall måste man se till att arbetet utförs på ett säkert och ergonomiskt sätt när monterings- och arbetsuppgifter utförs på höjd. Säkerhet och hälsa bör vara prioritet nummer ett vid val av arbetsutrustning. För att öka säkerheten på arbeten som utförs på höjd har Bra Arbetsmiljöval -etiketten utarbetats av RS-gruppen*. Bra Arbetsmijlöval gäller arbetsbockar, trappstegar och arbetsplattformar. En ZARGES produkt med etiketten för Bra Arbetsmiljöval förebygger fallrisker på byggarbetsplatser och uppfyller därför speciellt högt uppställda krav, utöver de grundläggande kraven som krävs för att få ett typgodkännande.

*Riksbyggarnas säkerhetsgrupp består av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab och JM