Vindkraftsanläggningar och vindenergianläggningar är grundpelare för generering av förnybar energi

Innerutrustning i torn i vindkraftsanläggningar

Allt från samma ställe

Vindkraftsanläggningar och vindenergianläggningar är grundpelare för generering av förnybar energi. Effektiva anläggningar för att generera vindenergi samt vindparker blir en allt större del av det dagliga livet. Därför är det ännu viktigare att långsiktigt realisera anläggningarna med rätt partner.

Som systemleverantör av den kompletta innerutrustningen för vindkraftverk i vindkraftsindustrin är ZARGES/ZARGES Aluminium Systeme marknadsledande – inklusive montering och idrifttagning. Det spelar ingen roll om du har ett eller hundra vindkraftverk – i ZARGES/ZARGES Aluminium Systeme har du hittat rätt partner för innerutrustningen till dina vindkraftsanläggningar.


Våra komponenter för utrustning i torn i vindkraftsanläggningar

De viktigaste delarna i tornens innerutrustning levererar vi gärna och utan problem även som komponenter.

ServiceLift

 • Stegstyrda och därigenom mycket säkra
 • NCV (Normal Climate Version) eller CCV (Cold Climate Version)
 • Enkel åtkomst tack vare jalusier
 • Nödutgångar underifrån och uppifrån
 • Enkelt underhåll
 • Riskvärdering i enlighet med EN ISO 12100 och för styrningens säkerhetsrelevanta delar i EN ISO 13849 del 1 och del 2
 • Certifierad och godkänd i enlighet med maskindirektiv 2006/42/EG och EN 1808!

Innerutrustning till torn

Punktlighet
Leveranstider blir allt viktigare. Leveranser som inte är punktliga kan bli dyra. ZARGES/ZARGES Aluminium Systeme sätter höga standarder för sig själv och sina globala leverantörpartner vad gäller leveranskvalitet och tillförlitlighet. Du kan också tjäna på de här standarderna!

Krav
Vi uppfyller dina krav. Därigenom ger vi dig den tillförlitlighet du förväntar dig av dina leverantörer.

Allt från samma ställe
Den här idén blir allt populärare runt om i världen. Ditt team behöver inte längre ha kontakt med flera olika leverantörer utan kan ägna sin tid åt vad som är viktigt. Lämna till oss att ha kontakt med de många hundra leverantörerna så skickar vi innerutrustningen till dina torn
färdigkonfigurerade.

Stegsystem

 • Attraktiva steglösningar för din vindkraftsanläggning
 • Egen kvalitetssäkring från TÜV-Süd
 • Olika stegsidsstorlekar (t.ex. 62,5x25 och 73,0x25 mm)
 • 4-delad inböjd topp och litet spaltmått ger mycket lång livslängd

Tillträdestrappa

 • Individuella åtkomstmöjligheter utifrån dina specifikationer
 • Ekonomiskt genom individuella produkter från ZARGES/ZARGES Aluminium Systeme
 • Tåliga, vattentåliga aluminiumkonstruktioner med lång livslängd
 • Högsta säkerhetsstandard motsvarande alla standarder och föreskrifter (DIN EN 80308, ISO 14122 T3 samt DIN 18800 d1+d2)

Våra tjänster för utrustning i tornen i vindkraftsanläggningar

Hos ZARGES/ZARGES Aluminium Systeme får du garanti för punktlig och effektiv utformning av insidan av tornen i din vindpark till bästa pris. Kontroll av kundkraven, upphandling och produktion, just in time-leverans, övervakning och montering.

FoU-tjänster

Är ditt utvecklingsteam överbelastat?
Ser du optimeringsmöjligheter i dina kitsets?
Vill du ha ett expertutlåtande rörande innerutrustningen i dina torn för att korrekt tillämpa säkerhetsstandarder och andra lagliga bestämmelser?

Vill du att all innerutrustning ska utvecklas av proffs i enlighet med den senaste tekniken?
Är våra FoU-tjänster intressanta för dig?
Begär en offert eller kontakta oss.

Övervakning och montering

Våra kitsets uppfyller kundkraven, levereras i tid och i logiskt förpackad form. Det ett komplext leveransomfång, men vi lämnar dig inte vind för våg.

Övervakning är vårt "Train the Trainer"-koncept där vi hjälper ditt monteringsteam att utföra tornutbyggnaden effektivt och felfritt. När tiden är knapp ställer vi även hela monteringsteam till förfogande.

ServiceLift i modellserierna TBA 6000-3 och 6000-5 med vajervinsch UpPro S™ och fånganordning UpSafe OSL™ från DualLift GmbH

ServiceLift i ZARGES modellserier TBA 6000-2 och 6000-3 med vajervinsch TIRAK™ och fånganordning BSO™ från Tractel Greifzug GmbH.

medier

ZARGES ServiceLift (6000-5) – dagligt kontrollschema

ZARGES ServiceLift (6000-3) – dagligt kontrollschema

Referenser

Hittills har ZARGES/ZARGES Aluminium Systeme utrustat fler än 1 200 vindkraftverk. Erfarenhet och kunskap som syns och som många tillverkare och ägare av vindkraftverk och vindkraftsparker förlitar sig på.

Referenslista som PDF

EMEK S.A.

(159 tornutrustningar)

"Sedan 6 år har vi ett mycket gott samarbete med ZARGES. Bästa möjliga kvalitet levereras i tid och till gott pris. Alla krav uppfylls. ZARGES kitsets för utrustning av torn minskar den nödvändiga arbetstiden för de olika arbetsmomenten (inköp, leverans, montering) och sänker därigenom kostnaderna."

Christos Karras
Produktionsplanerare
Projektmanager
Vindturbinssektor EMEK S.A.

Cimtas A.S.

(86 tornutrustningar)

"Vi utvärderar torninnerutrustning från ZARGES på följande sätt:

 1. Den sektionsvisa förpackningen uppskattas mycket av kunderna eftersom också Cimtas tillverkar och levererar tornen i sektioner.

 2. Leveranser och dokumentation måste avtalas med kunden för att undvika eventuella missförstånd."

Reuther GmbH

(65 tornutrustningar)

"Det här uppskattar Reuther med leveransen av komplett innerutrustning till torn:
Vi får allt från samma ställe och har bara en kontaktperson för hela tornbygget, vilket innebär att vi har kunnat sänka våra fasta beställningskostnader. Tidigare hade vi ett stort antal leverantörer.
ZARGES förbättrar och optimerar kontinuerligt sina leveranser. De sektionsvisa leveranserna gör det möjligt för oss att direkt, utan vidare förberedelse eller arbete, skicka vidare kollina monteringsklara till tillverkningen.
Tidsfrister respekteras och de håller de leveranstider som de bekräftar.
ZARGES är öppet för våra krav och förbättringsförslag …"

Daniel Mewes
Chef för materialhantering
Reuther GmbH – Kemi- och tankanläggningsbyggnad, ståltornskonstruktör

Alke A.S.

(40 tornutrustningar)

"Den stora fördelen med sammarbetet med ZARGES är att vi får allt som behövs till våra vindkraftverkstorn från ett och samma ställe. Tack vare samarbetet med en leverantör för alla material sparar vi tid.
Kvaliteten på resultatet är bra. Eftersom alla varor levereras som kit med alla nödvändiga enheter underlättar det vår tillverkningsprocess."

Ersan Özsoy
Inköps- och anskaffningschef
Alke A.S.

Kontaktfält

Har du frågor om ZARGES innerutrustning till vindkraftstorn? Vi hjälper dig gärna:

Telefon: +46-8-59122000
Fax: +46-8-59111965
E-post: stegar@zarges.se