Arbeits- und Wartungsbühnen für die Industrie

5 produkter
Kundspecifik arbets- och serviceplattform för industrin.
ZARGES arbets- och underhållsplattformar kan alltid skräddarsys enligt dina krav. Tillsammans hittar vi lösningen på din problemställning.
Avisningsplattform grundmodul (3D-Darstellung)
Med ZARGES avisningsplattform kan du arbeta säkert på en lastbils takhöjd för att ta bort snö och is eller utföra andra underhållsarbeten.
Avisningsplattform påbyggnadsmodul (3D-Darstellung)
Påbyggnadsmodulerna till ZARGES avisningsplattform förlänger grundplattformen med ytterligare sex eller två meters plattformslängd.
Plattformstrappa, rullbar (3D-Darstellung)
Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
Plattformstrapp, körbar, med ZARGES ERGO-Stop (3D-Darstellung)
Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
  • 1

Alla produktkategorier