Arbeits- und Wartungsbühnen mit Höhenverstellung

5 produkter
Kundspecifik arbets- och serviceplattform för järnvägstrafik. (3D-Darstellung)
ZARGES arbets- och underhållsplattformar kan alltid skräddarsys enligt dina krav. Tillsammans hittar vi lösningen på din problemställning.
Frontarbetsplattform med höjdinställning (3D-Darstellung)
Arbetsplattform för service av tågfronten med åtkomst till frontruta, frontrutetorkare eller destinationsdisplay.
Sidoarbetsplattform (Einsatz)
Sidoarbetsplattformar från ZARGES ger säker tillgång för alla arbeten längs tåget, dörrarna och fönsterrutorna.
Takarbetsplattformar (3D-Darstellung)
ZARGES erbjuder med sina takarbetsställningar den optimala utrustningen för säkert arbete på tågtaket och bidrar till märkbart kortare stilleståndstider tack vare kortare omställningstider och maximal arbetssäkerhet.
Takarbetsställningar (3D-Darstellung)
Våra takarbetsställningar möjliggör tillgång och arbete på taket eller i takområdet för hela rälsfordonet.
  • 1

Alla produktkategorier