Arbets- och underhållsplattformar

Kundspecifik arbets- och serviceplattform för järnvägstrafik. (3D-Darstellung)
ZARGES arbets- och underhållsplattformar kan alltid skräddarsys enligt dina krav. Tillsammans hittar vi lösningen på din problemställning.
Frontarbetsplattform med höjdinställning (3D-Darstellung)
Arbetsplattform för service av tågfronten med åtkomst till frontruta, frontrutetorkare eller destinationsdisplay.
Sidoarbetsplattform (Einsatz)
Sidoarbetsplattformar från ZARGES ger säker tillgång för alla arbeten längs tåget, dörrarna och fönsterrutorna.
Takarbetsplattformar (3D-Darstellung)
ZARGES erbjuder med sina takarbetsställningar den optimala utrustningen för säkert arbete på tågtaket och bidrar till märkbart kortare stilleståndstider tack vare kortare omställningstider och maximal arbetssäkerhet.
Takarbetsställningar (3D-Darstellung)
Våra takarbetsställningar möjliggör tillgång och arbete på taket eller i takområdet för hela rälsfordonet.
Kan demonteras för lufttransport i en specialbehållare (visas utan beklädnad). (Einsatz)
ZARGES arbets- och underhållsplattformar kan alltid skräddarsys enligt dina krav. Tillsammans hittar vi lösningen på din problemställning.
Dockningsanläggning för Airbus A320 (Einsatz)
Lösningar i ett eller flera plan för åtkomst till frontruta, radar, passagerardörrar i fronten och elkanaler.
Kroppsdockor
Lösningar i ett eller flera plan för åtkomst till fönster, nödutgångar och förråd.
Dockningsanläggning för Boeing 757 och Airbus A300 (Einsatz)
Utanpåliggande dockor för åtkomst till fram- och baksidorna samt över- och undersidorna på vingarna, motorerna, skevrodren, landningsklaffarna, luftbromsarna och vingkanterna.
Motordockor (Einsatz)
Lösning med flera plan för underhåll och reparation speciellt på motorerna och propellrarna.
Hjälpkraftaggregat (APU-dockor)
Konstruktion utan stag med förlängningar för att kunna öppna eller stänga plattformen. Genom öppningen går det att släppa ned delar/APU och lasta direkt från marken med gaffeltruck.
Stjärtfensdockor (horisontellt stabila dockor) (Einsatz)
Konstruktion utan stag med tillgång till de vertikala stabilisatorerna och ergonomisk lutning av arbetsytan. För Tail-In-dockning behöver dockan inte flyttas.
Stjärtdockor
Självbärande konstruktion med åtkomlighet till de horisontella och vertikala stabilisatorerna, rodret, APU och de bakre passagerardörrarna. För Tail-In-dockning behöver dockan inte flyttas.
Underhållsplattform med ställbar höjd för en helikopter EC 145. (Einsatz)
Modulära dockningssystem från ZARGES – från fronten till aktern för civila och militära helikoptrar.
Kundspecifik arbets- och serviceplattform för industrin.
ZARGES arbets- och underhållsplattformar kan alltid skräddarsys enligt dina krav. Tillsammans hittar vi lösningen på din problemställning.
Avisningsplattform grundmodul (3D-Darstellung)
Med ZARGES avisningsplattform kan du arbeta säkert på en lastbils takhöjd för att ta bort snö och is eller utföra andra underhållsarbeten.
Avisningsplattform påbyggnadsmodul (3D-Darstellung)
Påbyggnadsmodulerna till ZARGES avisningsplattform förlänger grundplattformen med ytterligare sex eller två meters plattformslängd.
Plattformstrappa, rullbar (3D-Darstellung)
Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
Plattformstrapp, körbar, med ZARGES ERGO-Stop (3D-Darstellung)
Mobil tillträdes- eller arbetsplattform med bekväm uppstigning. Perfekt lämpad för tidskrävande arbeten, med verktyg och förflyttning mellan arbetsplatser. Stor plattform med räcke för säkert och ergonomiskt arbete på höjd.
  • 1

Alla produktkategorier