MPO försörjningsvagn med en rad - bred

Detaljer

  • Inskjutningsbredd 600mm
  • Platssparande öppning tack vare jalusi.
  • Kan utrustas med modulutdragslådor, modulkorgar och hyllplan som placeras på ABS-sidor och teleskopskenor.
  • Jalusi monteras utan verktyg och finns med cylinder-, kod- eller kortlås.
  • Standardfärg: Vit aluminium.
  • Finns som specialutförande med sidoväggar och bakvägg i avvikande färg.
  • Kan fås i olika höjder.

Mer information

Mer information
Yttre bredd 685 mm

Varianter

Ordernummer Vikt Yttre höjd
46523 31,5 kg 750 mm
46530 33 kg 900 mm
46534 34,5 kg 1000 mm
46538 36,5 kg 1100 mm
46542 42,5 kg 1500 mm
46546 48,5 kg 1800 mm