Tillgänglighet och leverans under coronautmaningen.

ZARGES serviceinformation

Bästa kund,

Vi hoppas att du, din familj och dina kollegor mår bra. Eftersom coronaviruset (Covid-19) sprids runt Europa, vill vi skicka dig denna information om vår nåbarhet och produkttillgänglighet.

Som företag har vi under de senaste veckorna genomfört åtgärder så som möjligheten till distansarbete. Detta gör att vi kan skydda våra kunder och anställda och även se till att verksamheten upprätthålls för dig som vår kund.

Dina ZARGES kontakter är tillgängliga som vanligt. Även om personliga face-to-face träffar skall under de närmaste veckorna undvikas, kan du fortfarande lita på vår kundservice och nå oss via de kommunikationskanaler du är bekant med. Exempelvis per telefon, fax, epost eller via Skype.

För tillfället producerar våra fabriker som vanligt och alla leveranser behandlas som förut. Du kan därmed även beställa produkter som vanligt.

 

Sköt om dig.
Ditt ZARGES team

ZARGES Kontakt

Telefon: +46 8-591 220 00
Fax: +46 (0)8-591 119 65
Mail: stegar@zarges.se

Alla kontaktuppgifter