Platformlu merdiven için yaylı tekerlek

Basic information

  • Ø 125 mm vidalama kulaklı, taşıyıcı profil montajı için.

Variants

 
Order number
Sayfa
Model
Platformlu merdiven için yaylı tekerlek (Studio)
826844 sağ Frenli
Platformlu merdiven için yaylı tekerlek (Studio)
826845 sol Frensiz