Tekerlek, elektriksel olarak iletken

Basic information

  • Özgül kontak direnci 106 Ω, platformlu merdivenler için, Sipariş No. 41201-41209.

Variants

 
Order number
Çap (mm)
Tekerlek, elektriksel olarak iletken (Studio)
829590 160