Gizlilik Politikası

Veri koruma hakkında bilgiler

DSGVO Madde 13 ve devamı uyarınca verilerin korunmasına ilişkin aşağıda yer alan bilgiler kişisel verilerin toplanması sırasında bilgi verme yükümlülüğüne hizmet eder.

1.Sorumlunun adı ve iletişim bilgileri:

ZARGES GmbH
Temsilci: Genel Müdür
Zargesstr. 7
82362 Weilheim 

Tel.: +49 881 687-0
E-posta: zarges@zarges.de

(aşağıda “Zarges” “biz” “bizi/bize/bizim/...” olarak anılacaktır)

2.Veri koruma sorumlusunun iletişim bilgileri:

Holzhofer Consulting GmbH
Martin Holzhofer
Lochhamer Str. 31
82152 Planegg

Tel.: +49 89 125 01 56 00
E-posta: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

3.Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ve işlemenin hukuki temeli:
3.1Tarafınız ve bizim aramızda akdedilen anlaşmanın ifa edilmesi için verilerin işlenmesi (Mad.6 Fıkra 1 Bent b) DSGVO) 

ZARGES merdiven ve platform yapılandırıcımızın ve ZARGES çıkış merdiveni sistemleri yapılandırıcımızın (ZARGES yapılandırıcıları) kullanılması durumunda şu hüküm geçerlidir: ZARGES yapılandırıcılarına kayıt, teklif kaydı, teklifinizin işlenmesi ve siparişinizin seçilen bayilere aktarılması için verilerinizi işliyoruz.

Tarafımızla bir sözleşme akdedilmesi durumunda ise şu hüküm geçerlidir: Mevcut sözleşme ilişkisinin ifa edilmesi, borçlanılan hizmetlerin yerine getirilmesi ve tarafınıza sözleşme belgelerinin gönderilmesi için aşağıda yer alan verileriniz sözleşme akdedildiğinde ya da sözleşme ilişkisi süresince verilmiş olması halinde tarafımızdan, tarafımızca yetkilendirilen üçüncü taraflar veya siparişi işleyenler tarafından işlemektedir:

 • Kişisel bilgiler (firma, ad, adres, telefon, faks numarası, e-posta adresi ve ger. internet sitesi)
 • Gerekirse banka verileri (IBAN, banka, hesap sahibi) ve ödeme bilgileri

3.2Rızanız temelinde veri kullanımı (DSGVO Mad.6 Fıkra 1 Bent a)) 

Rıza verdiğinizi belirtmeniz halinde sizinle rızanızın geçerli olduğu iletişim kanalları hakkında iletişim kuruyoruz. Bunun için verilerinizi şu amaçlarla kullanmaktayız:

 • Genel ve kişisel reklam. 
 • Tarafımıza uygun bir SEPA otomatik ödeme talimatı vermiş olmanız halinde bunun dışında banka bilgilerinizi de kullanmaktayız. SEPA otomatik ödeme talimatı hakkında sözleşme yoluyla karar verilen mutabakatlara uygun olarak açık tutarları tahsil ediyoruz.

3.3Haklı çıkarlar temelinde verilerin kullanılması (Mad.6 Fıkra 1 Bent f)) 

Sizin çıkarlarınız ya da temel hak ve özgürlükleriniz ağır basmadığı müddetçe haklı çıkarlarımızı takip etmek için gerekli durumlarda kişisel verilerinizi kullanıyoruz.

 • Verilerinizin kullanımına itiraz etmediğiniz müddetçe reklam ya da pazar ve fikir araştırması.
 • Kalite güvencesi: Hizmetlerimizi, ürünlerimizi ve servislerimizi sizin için sürekli iyileştirmek amacıyla memnuniyetiniz ve sözleşme ilişkisinden olan deneyimleriniz konusunda anketler düzenliyoruz. 
 • ZARGES merdiven ve platform yapılandırıcımızın ve ZARGE çıkış merdiveni sistemleri yapılandırıcımızın (ZARGES yapılandırıcıları) kullanılması için yapılandırma verilerinizin kaydedilmesi.
 • Hukuki taleplerin geçerli kılınması ve hukuki anlaşmazlıklar durumunda savunma.
 • İhtiyaç analizi ve müşterilere doğrudan hitap için yöntemlerin kontrolü ve iyileştirilmesi.

Verilerin işlenmesi çıkarların ölçülmesine ve böylece haklı çıkarlara dayanıyorsa çıkarların ölçülmesi bakımından talep üzerine başka bilgiler alınabilir.

4.Verilerin hazırlanması yükümlülüğü 

Sözleşme akdi durumunda firma, ad, adres bilgilerinin hazırlanması gerekir. Söz konusu bilgileri bize vermemeniz durumunda tarafımızla sözleşme akdi gerçekleştirilemez. Diğer tüm verilerin verilmesi isteğe bağlıdır.

5.Profil oluşturma dahil otomatik karar verme

Zarges GmbH tarafında hiçbir profil oluşturma önlemi alınmamaktadır.

6.Üçüncü bir ülkeye veri aktarımı 

AB ve Avrupa Ekonomik Alanı dışında bulunan ülkelere (“üçüncü ülkeler”) veri aktarımı, BT sistemlerinin yönetilmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi çerçevesinde gerçekleşir. Aktarım yalnızca şu durumlarda yapılır:

 • Yasal olarak izin durumu yerine getirildiğinden veya verilerin aktarılmasına rıza gösterdiğinizden ve
 • üçüncü bir ülkeye aktarım adına özel koşullar mevcut olduğu için aktarım yapılmasına genel olarak izin verilmesi halinde.

7.Üçüncü bir ülkeye veri aktarımı
7.1Veri alıcılarının kategorileri 

Yasal olarak izin verildiği müddetçe kişisel verileri harici kişilere iletiyoruz:

 • ZARGES merdiven ve platform yapılandırıcımızın ve ZARGES çıkış merdiveni sistemleri yapılandırıcımızın (ZARGES yapılandırıcıları) kullanılması için seçmiş olduğunuz bayilere
 • Kredi riskinin değerlendirilmesi, kredi notu için finansal risk değerlendirme kuruluşlarına ve puan sunucularına - Ödemelerin hesaplanması ve tahsil edilmesi için kredi kuruluşlarına ve ödeme hizmetleri sunucularına
 • BT altyapımızın korunması için BT sunucularına
 • Alacakların tahsili ve taleplerin mahkemece yerine getirilmesi için ahzükabz hizmeti veren kişiye ve avukatlara Kişisel verilerin (müşteri ve iletişim verileri, ödeme verileri ve alacak verileri) ahzükabz hizmeti veren kişiye aktarılması için ahzükabz durumu söz konusu olursa sizi gözetilen aktarım konusunda önceden bilgilendiriyoruz.

7.2.Veri kaynakları

İş ilişkimiz çerçevesinde tarafınızdan edindiğimiz kişisel verileri işliyoruz. Hizmetimizi yerine getirmemiz için gerekli olduğu müddetçe izin alarak halka açık kaynaklardan (borçlu kayıtları, tapu kayıtları, ticaret sicili, basın, internet) edindiğimiz veya diğer üçüncü taraflardan (finansal risk değerlendirme kuruluşu ya da adres sunucusu) yetkili olarak verilen verileri işliyoruz.

8.Kaydetme süresi ve sürenin belirlenmesi için ölçütler

Verilerinizi mevcut sözleşme süresince ve tarafınızla yapılan sözleşme sona erdikten sonra müşterimiz olduğunuz son mali yılın vergi denetimi tamamlanana kadar kaydediyoruz.  Yasal saklama süreleri söz konusu ise verileri bu sürenin sonuna kadar kaydetmekle yükümlüyüz. Özellikle ticaret ve vergi yasasından doğan (bilhassa AO Madde 147 ve 257, HGB) yasal saklama yükümlülükleri sona erdikten sonra bu verileri siliyoruz. 

ZARGES merdiven ve platform yapılandırıcımızın ve ZARGES çıkış merdiveni sistemleri yapılandırıcının (ZARGES yapılandırıcıları) kullanılması durumunda kullanıma itiraz edene kadar kayıtlı olduğunuz müddetçe verileri kaydediyoruz.

Kullanımı itiraz edene, rızanızı geri çekene ya da iletişime yasal olarak izin verilmeyene kadar reklam amaçlı iletişimler için verilerinizi kaydediyoruz. Diğer verilerinizi somut bir amacın yerine getirilmesi (ör. sözleşmenin yerine getirilmesi ya da sonlandırılması) için ihtiyaç duyduğumuz müddetçe kaydediyor ve amaç sona erdiğinde siliyoruz.

9.Kişisel verilerin web sitelerimizde işlenmesi

Çerezlerin kullanılması

İnternet servislerimize yapılan ziyareti cazip bir hale getirmek ve belirli fonksiyonların kullanımını sağlamak için bazı sayfalarda “çerezler” kullanıyoruz. Burada bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyaları söz konusudur. Tarayıcı oturumu sona erdikten sonra tarafımızdan kullanılan çerezlerin çoğu sabit diskten silinir (“oturum çerezleri”).

Buna karşın “kalıcı çerezler” bilgisayarınızda saklı kalır ve böylece bir sonraki ziyaretinizde sizi tanımamızı sağlar. Ortak şirketlerimizin web sitemiz üzerinden çerezler yardımıyla kişisel verileri edinmesi, işlemesi ve kullanması yasaktır.

Bilgisayarınıza çerezlerin kaydedilmesini ilgili tarayıcı ayarları ile engelleyebilirsiniz ancak bu şekilde sitemizin fonksiyon kapsamı kısıtlanabilir.

Çerez ayarlarını buradan görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Google Analytics

Bu web sitesi, Google Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınızda kaydedilen ve web sitesini kullanımınız hakkında bir analiz sağlayan metin dosyaları olan “çerezleri” kullanır. Bu web sitesini kullanımınız hakkında çerezler yoluyla alınan bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kayıtlı kalır.

Google, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleri hakkında web sitesinin işletmecisine raporlar hazırlamak ve web sitesi ile internet kullanımıyla bağlı hizmetlerin yerine getirilmesi için bu bilgileri kullanır. Google, yasal olarak öngörüldüğü veya Google adına üçüncü taraflar tarafından işlendiği müddetçe gerekli durumlarda bu bilgileri üçüncü taraflara da aktarır. Google, hiçbir durumda IP adresinizi Google’ın diğer verileri ile birleştirmez.

Tarayıcı yazılımınızda uygun ayarları yaparak çerezlerin kurulmasını önleyebilirsiniz ancak bu durumda bu web sitesinin tüm fonksiyonlarını tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Bu web sitesini kullanarak hakkınızda elde edilen verilerin Google tarafından önceden açıklandığı şekliyle ve önceden belirtilen amaçla kullanılmasına izin verdiğinizi belirtmiş olursunuz.

Verilerin alınması ve kaydedilmesine, gelecekte etkili olmak üzere dilediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Görüşme ve tam IP adresleri ile birlikte analiz araçlarının kullanılması bakımından bu web sitesinin “_anonymizelp()” uzantısı ile birlikte Google Analytics kullandığı ve bu nedenle doğrudan kişisel bir çıkarım yapılmaması için IP adreslerinin yalnızca kısaltılmış halde işlenebildiği konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Tarayıcı eklentisine ek ya da alternatif olarak bu linke tıklayarak Google Analytics tarafından sunulan izleme hizmetini sitelerimize entegre edebilirsiniz. Bunun sonucunda cihazınıza bir opt-out çerez kurulur. Böylece, çerez tarayıcınızda kurulu kaldığı müddetçe bu web sitesi ve bu tarayıcı için Google Analytics tarafından tespit edilmesi engellenir.

10.İlgili kişi olarak haklarınız hakkında bilgiler

Aksi belirtilmedikçe verilerinizin işlenmesinden Zargesstr. 7, 82362 Weilheim adresinde bulunan Zarges GmbH sorumludur. Dilediğiniz zaman hakkınızda kayıtlı olan verilerle ilgili bilgi ve bu bilgilerde hata yapılması durumunda düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Ayrıca işlemenin kısıtlanmasını, tarafınızdan hazırlanan verilerin makine tarafından okunabilir bir formata aktarılabilirliği veya artık ihtiyaç duyulmadığında verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.

Bunun dışında verilerinizin kamusal ya da haklı çıkarlara dayanan kullanımına dilediğiniz zaman itiraz etme hakkınız saklıdır.

Verilerinizi, verdiğiniz rızanız temelinde işlediğimiz müddetçe bu rızayı dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Rızanızın geri çekilmesi bu işlemin gerçekleştiği tarihten öncesini etkilemeyecektir. Rızanın geri çekilmesinden itibaren verilerinizin rıza çerçevesinde belirtilen amaç ile işlenmesi durumu sona erecektir.   Rızanızı geri çektiğinizi ya da reklama itiraz ettiğinizi lütfen şu adrese iletin:

ZARGES GmbH
Zargesstr. 7
82362 Weilheim
E-posta: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

11.Bir denetim makamına şikayet hakkı

Dilediğiniz zaman bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız da saklıdır. İşletmemiz için posta kutusu 606, 91511 Ansbach adresinde bulunan Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht kurumu sorumludur. Alternatif olarak yerel olarak sorumlu olan denetim makamınıza da başvurabilirsiniz.