Tekerlek, elektriksel olarak iletken

Detaylar

  • Özgül kontak direnci 106 Ω, platformlu erişim merdivenleri için.

Varyantları

SKU
803298