Przepisy BHP i DIN dotyczące korzystania z urządzeń dostępowych

ZARGES oferuje indywidualne rozwiązania w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości. Produkty ZARGES są zgodne z aktualnymi normami krajowymi i międzynarodowymi. Nasze procesy rozwojowe i produkcyjne certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001-2008 gwarantują bezpieczeństwo i maksymalną niezawodność, w tym sprawdzoną jakość zgodnie z normą DIN EN ISO 14122.


Odpowiednie normy DIN dotyczące pracy na wysokości

  • EN ISO 9001: Norma ta określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością (QM). Jeśli firma chce wykazać, że dostarcza produkty, które spełniają wymagania klientów i władz, a jej celem jest zwiększenie zadowolenia klientów, musi przestrzegać tej normy. Norma EN ISO 9001 opisuje cały system zarządzania jakością w 8 wzorcowych rozdziałach i stanowi podstawę kompleksowego systemu zarządzania jakością. 
  • DIN EN 131 – Drabiny: Wszystkie drabiny ZARGES spełniają tę normę. Składa się ona z 4 części dotyczących oznaczeń, typów, wymiarów funkcjonalnych; wymagań, testów, oznakowania drabin; instrukcji bezpieczeństwa i informacji dla użytkownika.
  • DIN EN 14183 – Stopnie: Wszystkie stopnie ZARGES spełniają tę normę. Zawiera ona informacje na temat standaryzacji stopni.
  • DIN EN 1004 – Przejezdne ppodestów robocze: Norma dotycząca przejezdnych podestów roboczych wykonanych z prefabrykowanych elementów - Materiały, wymiary, założenia dotyczące obciążenia i wymogi bezpieczeństwa.
  • DIN EN ISO 14122 – Bezpieczeństwo maszyn, stały dostęp do maszyn:  Czteroczęściowa norma obejmująca wybór stałego dostępu między dwoma poziomami, platformami roboczymi i chodnikami, schodami, drabinami schodowymi i poręczami oraz stałymi drabinami pionowym