Mój koszyk

Końcówka wewnętrzna

Szczegóły

  • Do AMA P, nr kat. 40260-40265.

Wskazówki i funkcje specjalne

  • Ze względu na zmiany konstrukcyjne należy uwzględnić nie tylko typ drabiny, ale także zawsze wymiar zewnętrzny podłużnicy.

Warianty

Numer zamówienia Strona
800295 lewy
800296 prawy