Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi utalások

Az alábbi utalások a GDPR adatvédelmi rendelet 13.  és azt követő cikkeinek alapján a személyes adatok felvétele során előírt információs kötelezettségnek tesznek eleget.


1. A felelősők neve és kapcsolati adatai:

Zarges GmbH
az üzletvezető által képviselt
Zargesstr. 7
82362 Weilheim

Tel.: +49 881 687-0
E-mail: zarges@zarges.de

(a továbbiakban "Zarges", ill. "mi").

2. Az adatvédelmi megbízott kapcsolati adatai:

Holzhofer Consulting GmbH
Martin Holzhofer
Lochhamer Str. 31
82152 Planegg

Tel.: +49 89 1 25 01 56 00
E-Mail: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

3. A személyes adatok feldolgozásának célja, valamint a feldolgozás jogi alapja:

3.1. Adatfeldolgozás az Ön és köztünk kötött szerződés teljesítéséhez ( GDPR 6. cikk 1.bek. b) pontja) 

A ZARGES lépcső- és platform-konfigurátor és a ZARGES emelőberendezés-konfigurátor (ZARGES konfigurátorok) használatára a következők érvényesek: az Ön adatai feldolgozásra kerülnek a ZARGES konfigurátorok használatát biztosító regisztrációhoz, az ajánlat elmentéséhez, az ajánlat feldolgozásához és megrendelésének továbbításához a kereskedőhöz.

A velünk kötött szerződés esetén a következők érvényesek: A meglévő szerződéses viszony teljesítéséhez, a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez és a szerződési dokumentumok Ön számára történő elküldéséhez az Ön következő adatait dolgozzuk fel mi, ill. az általunk megbízott harmadik fél vagy megrendelésfeldolgozó, amennyiben Ön ezeket az adatokat a szerződés megkötésekor vagy a szerződéses viszony folyamán rendelkezésünkre bocsátotta:

 • személyes adatok (cég, név, cím, telefonszám, fax-szám, email-cím és adott esetben a weboldal), 
 • adott esetben banki adatok (IBAN-szám, bank neve, számla tulajdonos neve) és fizetési információk

3.2. Adathasználat az Ön beleegyezése alapján ( GDPR 6. cikk 1. bek a) pontja) 

Az Ön hozzájárulása esetén csak azokon a kommunikációs csatornákon vesszük fel Önnel a kapcsolatot, amelyekhez Ön beleegyezését adta. Itt a következő célokra használjuk fel az Ön adatait:

 • általános és személyre szabott reklám. 
 • amennyiben Ön a SEPA bankszámlaterhelési eljárást választotta, akkor használjuk az Ön által megadott banki adatokat. A SEPA bankszámlaterhelési eljárással a kiegyenlítendő összeget a szerződésben foglaltaknak megfelelően levonjuk a számlájáról.

3.3. Adatfelhasználás jogosult érdekek alapján ( GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja) 

Jogosult érdekeink érvényesítése esetén használjuk az Ön személyes adatait, amennyiben az Ön érdekei vagy alapjogai és alapvető szabadságjogai nincsenek ezzel túlsúlyosan ellentétben.

 • reklám vagy piac- és közvéleménykutatási célokra, amennyiben Ön nem mondott ellen adatai ilyencélú felhasználásának.
 • minőségbiztosításra: Szerződéses kötelezettségeink, termékeink és szolgáltatásaink az Ön érdekében történő állandó optimálása céljából elégedettségi lekérdezéseket végzünk, és ügyfélvisszajelzéseket kérdezünk le a szerződéses viszonyról. 
 • Az Ön ZARGES lépcső- és platform-konfigurátorhoz és a ZARGES emelőberendezés-konfigurátorhoz (ZARGES konfigurátorokhoz) használt konfigurációs adatainak tárolásához.
 • Jogi követelések és viták esetén jogvédelmi lépések érvényesítéséhez.
 • Igényfelmérési és közvetlen ügyfélkapcsolati eljárások ellenőrzéséhez és optimálásához.

Amennyiben az adatfeldolgozás érdekfelmérésre és ezáltal jogosult érdekekre alapszik, akkor az érdekfelmérésre vonatkozó további információk kérésre rendelkezésre állnak.

4. Az adatok rendelkezésre állításának kötelezettsége 

A szerződés megkötéséhez a cég, a név és a cím megadása kötelező. Ezen adatok megadása nélkül a szerződés nem köthető meg. Minden egyéb adat megadása önkéntes.

5. Automatizált döntéshozás a profilingot beleértve

A Zarges GmbH nem végez profiling eljárást.

6. Az adatátvitel harmadik országba 

Az EU-n és az Európai Gazdasági Közösségen kívüli országokba ("Harmadik országok") történő adatátvitel az IT-rendszerek kezelésének, fejlesztésének és működtetésének keretében történik. Adatátvitel a következő esetekben történik:

 • az adatátvitel alapjában megengedett, mert azt adott esetben törvényileg így szabályozott, vagy mert Ön abba beleegyezését adta, és
 • a harmadik országba történő adatátvitelre vonatkozó különleges feltételek teljesítettek.

7. Az adatok felhasználói és az adatforrások

7.1. Az adatok felhasználóinak kategorizálása 

Amennyiben az törvényileg megengedett, átadunk személyes adatokat cégen kívüli felek számára:

A ZARGES lépcső- és platform-konfigurátor és a ZARGES emelőberendezés-konfigurátor (ZARGES konfigurátorok) használata esetén az Ön által kiválasztott kereskedőnek.

 • Hitelfelmérési ügynökségeknek és hitelképességet bevizsgáló szolgáltatóknak. - Hitelintézeteknek és fizetési eljárási szolgáltatóknak elszámolás és fizetéslebonyolítás céljából.
 • IT-szolgáltatóknak informatikai infrastruktúránk fenntartásához.
 • Pénzbehajtó szolgáltatóknak és ügyvédeknek a fizetési követelés és jogok bíróság előtti érvényesítéséhez. Amennyiben egy pénzbehajtási eljárás folyamán személyes adatai (ügyfél- és kapcsolati adatok, fizetési adatok és követelések) továbbításra kerülnek egy pénzbehajtó szolgáltatónak, akkor Önt arról az adatátvitel előtt tájékoztatjuk.

7. 2. Adatforrások

Azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, amelyeket az Önnel kötött üzleti kapcsolatunk keretében Öntől kaptunk. Amennyiben az szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges, olyan személyes adatokat is feldolgozunk, amelyeket nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (adósjegyzékből, ingatlan-nyilvántartásból, kereskedelmi és egyesületi jegyzékből, sajtóból, az interntről) jogosultan beszerzünk.

8. A tárolás időtartama és az időtartam hosszának megállapítása

Adatait a szerződés ideje alatt tároljuk, valamint a szerződéses viszony vége után azalatt az időszak alatt, amíg a legutolsó naptári év, amelyben Ön még ügyfelünk volt, pénzügyi ellenőrzési időszaka le nem zárul.  Amennyiben törvényi tárolási határidők érvényesek, akkor kötelesek vagyunk adatait ezen határidők lejártáig tárolni. A törvényi határidők lejártával, amelyek leginkább a kereskedelmi és adójogból fakadnak (különösen az AO 147. szakasza és a HGB 257. szakasza), töröljük az Ön adatait. 

Az Ön ZARGES lépcső- és platform-konfigurátor és a ZARGES emelőberendezés-konfigurátor (ZARGES konfigurátorok) használata esetén tároljuk adatait a regisztráció idejére, amíg azok használatának Ön ellent nem mond.

Reklámcélokra addig tároljuk adatait, amíg Ön azok használatának ellent nem mond, hozzájárulását vissza nem vonja, vagy amíg az törvényileg nem tiltott.  Az Ön egyéb adatait addig tároljuk, amíg arra a konkrét cél elérése érdekében (pl. a szerződés megkötése vagy lebonyolítása) szükségünk van, és töröljük annak elérése után.

9. Személyes adatok feldolgozása a weboldalunkon

Sütik használata

Azért, hogy weboldalunkat vonzóvá és bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyük a látogatók számára, néhány oldalon ún. „sütiket” (cookie) használunk. Ezek olyan kisméretű szövegfájlok, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző munkamenetének lejárta után az általunk használt legtöbb süti törlődik a felhasználó merevlemezéről („munkamenet-sütik”).

Ezzel szemben az ún. „állandó sütik” a felhasználó számítógépén maradnak, és a weboldal újbóli felkeresésekor lehetővé teszik a felhasználó azonosítását. Partnervállalataink számára nem engedélyezzük, hogy weboldalunkon sütik használatával személyes adatokat gyűjtsenek, dolgozzanak fel vagy használjanak.

A felhasználónak a böngészőprogram megfelelő beállításaiban lehetősége van a sütik számítógépen történő tárolásának letiltására, ám emiatt néhány funkciót csak korlátozottan használhat.

Itt megtekintheti és módosíthatja a sütik beállításait.

Google Analytics

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics ún. "sütiket" használ, szövegfájlokat, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek a weboldal használatának elemzését teszik lehetővé. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja.

A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP-címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Az Ön által használt böngészőprogram megfelelő beállításával megakadályozhatja a sütik telepítését; de felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben nem lesz képes teljeskörűen használni a weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

Az adatgyűjtéshez és adattároláshoz adott hozzájárulás jövőbeli hatállyal bármikor visszavonható. Tekintettel a teljes IP-címet alkalmazó analitikai eszközök használatát övező vitákra szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ez a weboldal az „_anonymizeIp()” kiegészítéssel használja a Google Analytics szolgáltatást, ezért az IP-címek csakis rövidített formában dolgozhatók fel, így kizárt a felhasználó kilétének megállapítása.

Kiegészítőleg, vagy a böngészőprogram add-on alkalmazásának alternatívájaként a Google Analytics alkalmazását oldalainkon megakadályozhatja, ha rákattint erre a linkre. Így egy opt-out-süti kerül a készülékére. Ezáltal megakadályozza a Google Analytics adatgyűjtését erre a böngészőprogramra és erre a weboldalra vonatkozóan a jövőben addig, amíg ez a süti a böngészőjében installált.

10. Információk az érintettségi jogairól

Adatai feldolgozásáért a Zarges GmbH, Zargesstr. 7, 82362 Weilheim felelős, amennyiben az nem másképp meghatározott. Ön bármikor felvilágosítást kérhet tőlünk az Önről tárolt adatokról, ill. kérheti azok helyreigazítását hiba esetén. Továbbá kérheti tőlünk az adatfeldolgozás korlátozását, az Ön által rendelkezésre állított adatok átvitelét digitális formátumba, vagy adatainak törlését - ha azokra már nincs szükség.

Ezen kívül Önnek bármikor jogában áll adatai használatának nyilvános vagy jogosult érdekekre alapozva ellentmondani.

Amennyiben mi az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, Ön ezt a hozzájárulását a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. Hozzájárulása visszavonásának hozzánk való beérkezésétől kezdve nem dolgozzuk fel az Ön adatait a hozzájárulásban foglalt célokra.   A visszavonást vagy a reklámcélú feldolgozás elleni ellentmondását, kérjük, a következő címre küldje:

Zarges GmbH
Zargesstr. 7
82362 Weilheim
E-mail: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

11. Panaszjog egy felügyeleti hivatalnál

Emellett bármikor panaszt tud tenni egy felügyeleti hivatalnál. Mi alapvetően a Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Postfach 606, 91511 Ansbach (Bajor Adatvédelmi Hivatal) illetékességi körébe tartozunk. Egyébként pedig az Ön helyi illetékességű felügyeleti hivatalához is fordulhat.