EN 131 – a legfontosabb újdonságok

Garantált biztonság

Garantált biztonság. EN 131 – a legfontosabb újdonságok.

A létrákra vonatkozó EN 131-1+2* szabványt átfogóan módosították. Legkésőbb 2017 végéig a szabvány új kiadásai Európa-szerte érvénybe lépnek. A jelen útmutató áttekintést nyújt a szabványban foglalt tesztekről és a legfontosabb újdonságokról, melyek a létráknál még nagyobb munkabiztonságot garantálnak. Vegye figyelembe, hogy a létrákra vonatkozó új európai szabvány életbe lépésével néhány funkció már nem, vagy csak korlátozottan lesz elérhető. 


Az Ön előnye – a ZARGES termékekkel mindig megfelel a szabványoknak.

 • Jogilag biztosítva
  A ZARGES létrák megfelelnek a munkavédelmi előírásoknak és tartalmazzák a legújabb technológiai megoldásokat. Megfelelnek a „professzionális” minőségi osztálynak. Biztos lehet tehát benne: A ZARGES létrák annyira professzionálisak, mint Ön, akár szakiparosok, ipari vagy magáncélra használják is őket.
 • Biztonságosabb munkavégzés
  Az új, szigorú teszteknek megfelelve: A szabványosított ZARGES létrák továbbra is stabilak és biztonságosak az elcsúszással szemben. Így elkerülhetők a veszélyek, nagymértékben csökkenthetők a balesetek és elkerülhetők a munkabalesetek.
 • Európa-szerte megfelelni a követelményeknek
  Az EN 131-1+2 új kiadásai Európa-szerte érvényesek. Függetlenül attól, hogy Európa melyik részén végzi a munkát: a ZARGS létrák mindenhol Európában megfelelnek a szabvány által előírt követelményeknek.
 • Egy befektetéssel – hosszú haszonélvezet
  Az átdolgozott szabványnak köszönhetően a ZARGES létrák még robusztusabbak és tartósabbak. Ön tehát nemcsak a biztonságba fektet be, hanem egy megbízható létrába is, amely hosszú ideig segítségére lesz a munkában.

EN 131-1+2 – mi változott?

 • „Professzionális“ és „nem professzionális“ besorolás: A létrák a jövőben két osztályba sorolhatók. A „Professzionális“ létrákat a legkülönbözőbb munkaterületeken használják. A „nem professzionális“ kategóriába tartoznak az otthoni használatra szánt létrák. A ZARGES létrák kivétel nélkül a professzionális kategóriába sorolandók.
 • Szigorúbb tesztek – robusztusabb létrák: A további, szigorúbb tesztek a létrák terhelhetőségi határait feszegetik. De nem a ZARGES létráknál. Az összes vizsgálat során remek eredményeket értek el.
 • Szélesebb alátámasztási felület: Valamennyi 3000 mm-nél hosszabb, támasztólétraként is használható létráknál előírás az alátámasztási felület szélesítése (keresztgerenda). Biztonságos és stabil állásbiztonság a sokrétű feladatok elvégzéséhez.
  FONTOS: Az új követelmények értelmében az összehúzott állapotban 3000 mm-nél hosszabb tolólétráknál a létra részei többé nem használhatóak külön. Az összehúzott állapotban 3000 mm-nél hosszabb (háromrészes) többcélú létráknál a felső létraelemek többé nem használhatóak külön és ezek a létrák lépcsőkön sem használhatóak többé.

GYIK az EN 131-1+2 szabvánnyal kapcsolatban

Mit is jelent az EN 131-es szabvány?

Mit is jelent az EN 131-es szabvány?

 • Az EN 131 a létrákra érvényben lévő európai szabvány.
 • Az Európa-szerte egységes minőségi és biztonsági követelmények garantálása érdekében a szerkezet és kivitel, az ellenőrzés és a használati útmutató a szabvány hat részében van szabályozva.
 • Az EN 131-1 szabvány legújabb kiadása már 2015 végén megjelent, az EN 131-2 szabvány pedig 2017 januárban. A két szabvány érvénybelépésének türelmi ideje 2017 vége.
 • Az EN 131-2 szabvány új kiadásában a létrákat két osztályba sorolják:
  A „Professzionális“ létrákat a legkülönbözőbb munkaterületeken használják.
  A „nem professzionális“ kategóriába tartoznak az otthoni használatra szánt létrák.
 • A „professzionális” létráknak szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük.
Hogyan módosulnak a létrák az új szabvány szerint?

Hogyan módosulnak a létrák az új szabvány szerint?

Valamennyi 3000 mm-nél hosszabb, támasztólétraként is használható létráknál szükséges az alátámasztási felület szélesítése.

Ennek a követelménynek az életbe lépésével, a többrészes létráknál egyes funkciók már nem elérhetőek:

 • Az összehúzott állapotban 3000 mm-nél hosszabb tolólétráknál a létra részei többé nem használhatóak külön.
 • Az összehúzott állapotban 3000 mm-nél hosszabb (háromrészes) többcélú létráknál a felső létraelemek többé nem használhatóak külön és ezek a létrák lépcsőkön sem használhatóak többé.
Kik és miért dolgozták át a régi szabványt?

Kik és miért dolgozták át a régi szabványt?

A szabványt az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) módosította a fogyasztóvédelem szervezetek kezdeményezésére.

Ebben többek között közreműködtek

 • a vizsgáló intézetek
 • a szakmai szövetségek
 • a gyártók
Mikortól lép érvénybe az új EN 131-1+2 szabvány?

Mikortól lép érvénybe az új EN 131-1+2 szabvány?

 • EN 131-1: 2016 májustól
 • EN 131-2: 2017 júliustól; a gyártók azonban türelmi időt kapnak 2017 végéig, hogy eleget tegyenek a követelményeknek.
Kire vonatkoznak az új szabványok?

Kire vonatkoznak az új szabványok?

Az összes gyártóra és viszonteladóra, aki Európában létrarendszereket forgalmaz.

Mely létrarendszerekre vonatkoznak az új szabványok?

Mely létrarendszerekre vonatkoznak az új szabványok?

Ez az európai szabvány az összes hordozható létrára vonatkozik. Nem vonatkozik a különleges területeken alkalmazott létrákra, pl. a tűzoltólétrákra, tetőlétrákra vagy gurulós létrákra. Az egy- és többrészes csuklóslétrákra az EN 131-4, a teleszkópos létrákra az EN 131-6, a gurulós dobogós lépcsőkre az EN 131-7 szabvány vonatkozik. Az EN 131-1+2 szabvány nem vonatkozik a fellépőkre, ezekre az EN 14183 szabvány vonatkozik.

Mi történik a már meglévő létráimmal? Továbbra is használhatom őket?

Mi történik a már meglévő létráimmal? Továbbra is használhatom őket?

Használhatom továbbra is iparszerűen a régi EN 131-1 szabvány követelményeinek megfelelő létrákat? 
Általában nem hivatkozhatunk a régi szabályozásokra a régi létrák ipari használatakor.

A munkaadó csak abban az esetben védett jogilag,
ha a veszélyeztetettségi felmérést követően a létrákat
az új műszaki követelményeknek megfelelteti.

Feltételezhető, hogy az unió valamennyi országában hasonló jogszabályokat alkalmaznak. Kijelenthetjük tehát, hogy a fenti állásfoglalás az unió teljes területére érvényes.

Hogyan állapíthatom meg, hogy egy adott termék az új szabvány szerint lett gyártva?

Hogyan állapíthatom meg, hogy egy adott termék az új szabvány szerint lett gyártva?

A ZARGES 2017 áprilisától csak olyan létrákat szállít, amelyek teljesítik a „professzionális“ besorolással szemben támasztott követelményeket. Az EN 131-1+2 szabvány szerint gyártott ZARGES létrák a rajtuk látható kék matricáról ismerhetők fel.

Ha egy létra ilyen matricával van ellátva, biztos lehet benne, hogy megfelel az EN 131-1:2015 és az EN 131-2:2010+A2:2017 szabvány követelményeinek. A létráink már az új szabványok szerint TÜV által bevizsgáltak és tanúsítottak.

Mi történik azokkal a létrákkal, amelyek csak a régi szabványnak felelnek meg?

Mi történik azokkal a létrákkal, amelyek csak a régi szabványnak felelnek meg?

Az új szabvány nem tiltja kifejezetten, hogy továbbra is használják a régi létrákat. Ennek ellenére az ipari használatra (cégek, hivatalok stb.) Európában a vonatkozó üzemelési előírások vannak érvényben. Ezek szabályozzák „a biztonságra és az egészségvédelemre vonatkozó minimális előírásokat a munkaadó által használatra bocsátott és a munkavállaló által a munkavégzés során használt munkaeszközök tekintetében”. Németországban ezeket a szabályokat az üzemi biztonságra vonatkozó rendelet (BetrSichV) tartalmazza.

Alapfeltétel a kötelezettség, hogy a munkaeszköz megfelel a technika legújabb állásának. Ezenfelül el kell végezni egy veszélyeztetettségi felmérést (létráknál pl. a TRBS 2121 2. része szerint), valamint a munkaeszközt rendszeresen ellenőrizni kell.

Mit javasol a ZARGES, hogyan járjunk el a már meglévő létrák esetében?

Mit javasol a ZARGES, hogyan járjunk el a már meglévő létrák esetében?

Azt javasoljuk a vállalkozásoknak, hogy a létrák éves ellenőrzésétől függetlenül vizsgálják meg a létrarendszerüket a biztonság szempontjából. Ahhoz, hogy időben reagálhasson, kezdje el olyan korán, amennyire csak lehetséges: Végezze el ezért most a veszélyeztetettségi felmérést, és tegye meg a szükséges lépéseket a türelmi időn belül (2017 végéig).

Miből áll egy veszélyeztetettségi felmérés, és miként állapítható meg, hogy a létra tovább használható-e?

Miből áll egy veszélyeztetettségi felmérés, és miként állapítható meg, hogy a létra tovább használható-e?

Egy megfelelő útmutatót az ilyen veszélyeztetettségi felmérés elkészítéséhez a TRBS 2121 2. részében talál, vagy beszerezheti a szaküzemektől vagy gyártóktól. Vegye azonban figyelembe: Csak az üzemeltető tudja megítélni és dönteni arról, hogy a létra tovább használható-e. Ne felejtse el dokumentálni a felmérést.

Módosulnak a létrák ellenőrzésére vonatkozó előírások is?

Módosulnak a létrák ellenőrzésére vonatkozó előírások is?

Nem, ezek nem módosulnak. A cégeknek továbbra is évente egyszer ellenőrizniük kell a létrákat, biztosítván, hogy a használt létrarendszerek megfelelnek a technika legújabb állásának és ezzel a törvényi előírásoknak, és hogy nincsenek megrongálva.

Felszerelhetem utólag a már meglévő létrákat?

Felszerelhetem utólag a már meglévő létrákat?

Igen! A létrarendszerek az előírásoknak megfelelően bővíthetők, pl. ha a támasztólétrákra egy merevítőt szerelünk az EN 131-1 szabványnak megfelelően.

Miként győződhetek meg arról, hogy az utólag felszerelt létra az összes szabványnak megfelel?

Miként győződhetek meg arról, hogy az utólag felszerelt létra az összes szabványnak megfelel?

Nem garantált, hogy az utólagos felszerelés minden esetben megfelel a szabvány mindkét részének (131-1 és 131-2). Ezért ezt külön ellenőrizni kell.

Kereskedő vagyok: 2018. január 1-jétől már csak az új szabványnak megfelelő létrát árusíthatok?

Kereskedő vagyok: 2018. január 1-jétől már csak az új szabványnak megfelelő létrát árusíthatok?

Igen. A német termékbiztonsági törvény 6 § 5. bekezdése értelmében „a forgalmazónak együtt kell működnie abban, hogy a csak biztonságos termékek kerüljenek forgalmazásra”. Ez csak abban az esetben megvalósítható, ha a termékek megfelelnek a technika legújabb állásának.

Milyen előnyöket biztosít az új szabvány?

Milyen előnyöket biztosít az új szabvány?

 • Jogilag biztosítva: A ZARGES létrák megfelelnek a munkavédelmi előírásoknak és tartalmazzák a legújabb technológiai megoldásokat. Megfelelnek a „professzionális” minőségi osztálynak.
 • Biztonságosabb munkavégzés: Az új, szigorú teszteknek megfelelve: A szabványosított ZARGES létrák továbbra is stabilak és biztonságosak az elcsúszással szemben. Ezáltal jobban elkerülhetőek a munkahelyi balesetek és csökkenthető a baleset kialakulásának kockázata.
 • Biztonságosabb munkavégzés Európa-szerte: Az EN 131-1+2 szabvány Európa-szerte érvényes. Függetlenül attól, hogy Európában hol dolgozik, a ZARGES létrák megfelelnek a jelen szabvány követelményeinek.
 • Egy befektetéssel – hosszú haszonélvezet: Az új szabványnak köszönhetően a ZARGES létrák még robusztusabbak és tartósabbak. 

Milyen újdonságokat tartalmaz az EN 131-2 szabvány? Hogyan végzik a teszteket?

„Állólétrák torziós tesztje“

Amit tesztelnek:

 • Csavarodással szembeni ellenállóság

A tesztelés módja:

 • A létrát egy szorítóval rögzítik.
 • A létra dobogóját 736 N terhelésnek teszik ki.
 • Ezt követően a létrát 137 N mértékű erővel húzzák oldalirányba.

A követelmény:

 • A terhelés alatt a másik létraláb legfeljebb 25 mm-rel mozdulhat el az eredeti pozíciójához képest.

„PROFESSZIONÁLIS” LÉTRÁK AZ EN 131 SZABVÁNY SZERINT


„Tartós terhelés” követelménye

Amit tesztelnek:

 • A létra tartós terhelése

A tesztelés módja:

 • A legfelső lépcső/fok, ill. a középső lépcső/fok terhelése 1500 N erővel.
 • Teszt megismétlése nem professzionális létráknál: 10.000 ciklus
 • Teszt megismétlése professzionális létráknál: 50.000 ciklus

A követelmény:

 • A létra nem sérülhet.

„PROFESSZIONÁLIS” LÉTRÁK AZ EN 131 SZABVÁNY SZERINT


„Talapkupak csúszás teszt” követelmény

Amit tesztelnek:

 • A létratalpak csúszásbiztonsága.

A tesztelés módja:

 • A létra egy üveglapon áll.
 • A létrát 1.471 N centrikus terhelésnek teszik ki.
 • A vizsgálatot négyszer kell megismételni.

A követelmény:

 • A létra lábai 1 percen belül legfeljebb 40 milliméternyire csúszhatnak el.

„PROFESSZIONÁLIS” LÉTRÁK AZ EN 131 SZABVÁNY SZERINT


„Támasztólétrák torziós tesztje“

Amit tesztelnek:

 • Csavarodással szembeni ellenállóság

A tesztelés módja:

 • Az első lépésben a létrát 491 N centrikus előterhelésnek teszik ki, majd 30 másodperc után megszüntetik a terhelést. Ez az érték lesz kezdeti értékként meghatározva.
 • A második lépésben az egyik szárat középen 638 N erővel terhelik, és a két szár elmozdulását összevetik a meghatározott kezdeti értékkel.

A követelmény:

 • A két szár elmozdulása közötti különbség a létra szélességének legfeljebb 0,07-szerese lehet.

„PROFESSZIONÁLIS” LÉTRÁK AZ EN 131 SZABVÁNY SZERINT


A DIN EN 131-1+2 szabvány új követelményeinek és tesztjeinek áttekintése

A biztonság áll az első helyen: A módosított EN 131-1+2-es szabvány legújabb kiadásai szerint a létráknak további szigorú követelményeknek kell megfelelniük. Az áttekintés a szigorított, valamint az új teszteket foglalja össze.

„Alátámasztási felület szélesítése“ követelmény

Új követelmény:

 • Valamennyi 3000 mm-nél hosszabb, támasztólétraként is használható létráknál szükséges az alátámasztási felület szélesítése.
 • Alátámasztási felület szélesítése legfeljebb 1200 mm szélességig, a létra hosszától függően.

Kérjük, vegye figyelembe!

Ennek a követelménynek az életbe lépésével, a többrészes létráknál egyes funkciók már nem elérhetőek: 

 • Az összehúzott állapotban 3000 mm-nél hosszabb tolólétráknál a létra részei többé nem használhatóak külön.
 • Az összehúzott állapotban 3000 mm-nél hosszabb (háromrészes) többcélú létráknál a felső létraelemek többé nem használhatóak külön és ezek a létrák lépcsőkön sem használhatóak többé.

„PROFESSZIONÁLIS” LÉTRÁK AZ EN 131 SZABVÁNY SZERINT


„Létraszár szilárdsági teszt“ követelmény

Amit tesztelnek:

 • A létraszár szilárdsága

A tesztelés módja:

 • A létra lépcsőit/fokait használati helyzetben (professzionális létráknál) 2.700 N,
  ill. (nem professzionális létráknál) 2250 N terhelésnek teszik ki.

A követelmény:

 • A létra nem sérülhet, a funkcióinak továbbra is biztosítottnak kell maradniuk.

„PROFESSZIONÁLIS” LÉTRÁK AZ EN 131 SZABVÁNY SZERINT


ZARGES – szabványunk a biztonság elvén alapul

A ZARGES üzleti filozófiája: A munkabiztonság az első helyen áll. Ezért a ZARGES létrák megfelelnek az aktuális nemzeti és nemzetközi szabványoknak. Ezenkívül a tanúsított fejlesztési és gyártási folyamataink garantálják az Ön számára termékeink nagyfokú megbízhatóságát és biztonságát.

Bővebb információkat a minőségügyi szabványokkal és a létráink biztonságára vonatkozó legfontosabb témákkal kapcsolatban az alábbi linkekre kattintva talál:

Információs füzet letöltése

Kérdése van a szabványmódosításokkal vagy a termékeinkkel kapcsolatban?

Csapatunkkal az alábbi elérhetőségen veheti fel a kapcsolatot

Telefon: +49 881 687-100
E-mail: vertrieb@zarges.de 

vagy használja a kapcsolatfelvételi űrlapot