A dolgozó létrán áll a lépcsőn, a létra egyik szára a levegőben. A létra nem stabil

ZARGES tipp: Létrák, fellépők és állványok

kockázatértékelése

A létrák és fellépők számára megfelelő kockázatértékelés.

A fellépőkre vonatkozó üzemi kockázatértékelésnél a Munkavédelmi törvény 5. § és 6. § és az Üzembiztonsági rendelet 3. § értelmében a kockázatot a munkaeszköz lehető legjobb megválasztásával, a megfelelő rendelkezésre bocsátásával és a mászóeszközök megfelelő használatával kell a legkisebb szinten tartani.

Acélból, hogy az értékelés minél átláthatóbb és átfogóbb legyen, figyelembe kell venni az üzembiztonság érdekében megfogalmazott Műszaki szabályozást (TRBS).


Műszaki szabályozás az üzembiztonság érdekében – TRBS 2121, 2. rész

Az üzembiztonság érdekében megfogalmazott Műszaki szabályozás (TRBS) a felügyeletet feltételező berendezések üzemeltetésével, rendelkezésre bocsátásával és használatával kapcsolatos szabályokat tartalmaz, és figyelembe veszi a technika, foglalkozás-egészségügy és higiénia jelenlegi állását, ill. a munkagazdaságtan legújabb felismeréseit.

A szabályozást az Üzembiztonsági bizottság (ABS) fogalmazza meg és a Munkaügyi és szociális kérdésekért felelős német szövetségi minisztérium hozza nyilvánosságra.

A Műszaki szabályozás legfőbb feladata az üzembiztonság érdekében megfogalmazott Üzembiztonsági rendelet a kockázatok meghatározása és értékelése, ill. a megfelelő intézkedések megfogalmazása. A példaként felsorolt intézkedések betartásával a munkaadó feltételezheti, hogy az Üzembiztonsági rendeletben foglalt előírások be lesznek tartva. Ha a munkaadó egy másik megoldást választ, írásban igazolnia kell a rendelkezés egyenértékű teljesítését. Az üzembiztonság érdekében megfogalmazott Műszaki szabályozás (TRBS) főbb táméinak áttekintése:

 • Alkalmazási terület
 • Fogalommeghatározás
 • Létrák, fellépők és állványok
 • Intézkedések
 • Rendelkezésre bocsátás
 • Használat
 • Általános tudnivalók
 • Létra a magasban lévő munkahelyek elérésére, melyeken időszakosan munkálatokat végeznek.
 • Létra mint a magasban lévő munkahely
 • A biztonságos használat betartása az üzem közben
 • Vizsgálat

Az üzembiztonság érdekében megfogalmazott Műszaki szabályozás (TBRS 2121) 2. részében foglaltak betartása mellett (személyek veszélyeztetettsége zuhanás által - létrák rendelkezésre bocsátása és használata) figyelembe kell venni a DGUV 208-016 (azelőtt BGI 694) tájékoztatót is.Kockázatfelméréssel kapcsolatos GYIK

Mely pontokat kell legalább tartalmaznia a kockázatértékelésnek?

Mely pontokat kell legalább tartalmaznia a kockázatértékelésnek?

A kockázatértékelésnél alapjában legalább az alábbi pontokat vegye figyelembe:
Van elegendő létra és fellépő a helyszínen, és alkalmasak azok a munkavégzéshez?

 • Kellő mennyiségű és megfelelő típusú és méretű létrának és fellépőnek kell rendelkezésre állnia.
 • A használati célnak (munkahelynek vagy közlekedési útnak) megfelelő hosszú létrát, magas fellépőt, típust, anyagtípust, állásbiztonságot és tartozékot kell választani.
 • Az eszközök számát a helyiség adottságainak megfelelően kell megválasztani: A mászóeszközöket ne egy távoli raktárból kelljen elhozni (mivel fennáll annak a veszélye, hogy ebben az esetben nem a megfelelő létrákat használják).
 • Tiltsa meg és akadályozza meg a megfelelő intézkedésekkel a nem megfelelő feljárók használatát.
Biztosított a létra alkalmassága a tervezett munkafolyamathoz?

Biztosított a létra alkalmassága a tervezett munkafolyamathoz?

 • A munkamegbízás előtt tisztázni kell, hogy a munkához szánt mászóeszköz (létra, fellépő) és tartozék megfelel-e az elvégzendő munka szempontjából.
 • A létrákat csak a következő esetekben szabad használni:
  • Az alkalmazottak biztonságosan állnak a létrán a felmászás közben.
  • Az alkalmazottak mindig biztonságosan állnak a létrán a felmászás közben.
 • Amennyiben nem teljesülnek a követelmények, meg kell vizsgálni az állványok, emelő munkahidak, ill. egyéb munkahidak használatának lehetőségét.
A szükséges biztonság mellett és az alkalmazásnak megfelelően használják a létrákat és a fellépőket?

A szükséges biztonság mellett és az alkalmazásnak megfelelően használják a létrákat és a fellépőket?

A kockázat lehető legalacsonyabb szinten történő tartása érdekében be kell tartani az alábbiakat:

 • Csak típusának, kivitelének és méretének megfelelő célra használja a létrákat és a fellépőket.
 • Mindig stabilan állítsa fel vagy helyezze el a létrákat és fellépőket.
 • Biztosítsa a létrákat az elborulás ellen, ha szükséges.
 • Az ütközés elkerülése érdekében helyezzen el útbaigazító táblákat, és jelölje meg jól láthatóan a létrákat a közlekedési utakon.
 • Szervezzen évente oktatást a megfelelő használat érdekében.
Megfelelő használati utasításokkal, ill. a létrákon elhelyezett piktogramokkal szemléltetik a helyes használatot és alkalmazást?

Megfelelő használati utasításokkal, ill. a létrákon elhelyezett piktogramokkal szemléltetik a helyes használatot és alkalmazást?

 • A hordozható létrák használatára vonatkozó magatartási előírásokra a létrán piktogramok formájában elhelyezett utasítások kell hogy utaljanak.
 • Amennyiben hiányzik egy ilyen utasítás, akkor azt (pl. a létra gyártójától) be kell szerezni és jól látható helyen a létrán el kell helyezni.
Biztosított a létrák és fellépők megfelelő ellenőrzése?

Biztosított a létrák és fellépők megfelelő ellenőrzése?

Néhány törvényi előírás, rendelkezés és szabvány kitér a mászóeszközök ellenőrzésével és szabályszerű rendelkezésre bocsátásával, pl.: az Üzembiztonsági rendelet (BetrSichV), a létrák és fellépők kezelési útmutatójával kapcsolatos DGUV 208-016 (azelőtt BGI 694) tájékoztató.

Egy megbízott személynek rendszeresen meg kell vizsgálnia a létrák és fellépők megfelelő állapotát (szemrevételezés és funkció ellenőrzése). Ennek értelmében egyebek között tartsa szem előtt az alábbiakat:

 • A vizsgálati időközök meghatározása a használati feltételeknek megfelelően.
 • A vizsgálat eredményének dokumentálása a létra vizsgálati jegyzékében (ellenőrzőlisták).
 • Ellenőrizze különös gondossággal az üzembe helyezett idegen létrák és fellépők megfelelőségét és állapotát.

A létrák és fellépők szisztematikus vizsgálatát pl. egy ellenőrzőlista segítségével lehet elvégezni (lásd a DGUV 208-016 tájékoztatót). A gyártó vizsgálatra vonatkozó leírását is figyelembe kell venni.

Mi történik azokkal a sérült létrákkal, amelyek már nem használhatók?

Mi történik azokkal a sérült létrákkal, amelyek már nem használhatók?

Biztosítani kell, hogy

 • a sérült létrákat és fellépőket mér ne használhassák (utasítás)
 • a sérült létrákat kivegyék a használatból, és úgy tárolják, hogy kizárható legyen azok további felhasználása mindaddig, amíg azokat szakszerűen nem javítják meg, vagy hogy azokat a leselejtezésükig biztonságban tárolják (pl. külön tárolóban, összeláncolva, egyértelműen megjelölve).

Van még kérdése a ZARGES-hez?

Elérhet bennünket a zarges@zarges.de e-mail címen, a kapcsolatfelvételi űrlapunk kitöltésével vagy telefonon
az ügyfélközponton keresztül a +49 881 687-100 számon.