Tieto-osio

ZARGES Academy

Koulutukset ja seminaarit

Onko henkilökuntasi koulutettu tekemään töitä korkealla? Ota seuraava askel!
Henkilökunnan kouluttautuminen on tärkea osa nykyaikaista työpaikkaa ja määräysten noudattaminen on vaatimus kaikissa yrityksissä. Euroopan suurimpana nousutekniikan valmistajana ZARGES suhtautuu turvallisuuteen ja koulutukseen erittäin vakavasti. Siksi tarjoamme valikoiman erikoiskoulutuskursseja sekä neuvoja kaikelle korkeutta vaativiin töihin. Henkilökuntamme pitää sinut ajan tasalla uusimpien vaatimusten, asetusten ja parhaiden käytäntöjen suhteen. Mitä tahansa kysymyksiä tai vaatimuksia sinulla on, olemme täällä antamaan neuvoja.


ZARGES Webinaari - Turvallinen työskentely korkealla

Putoamistapaturmien välttämiseksi tulee korkealla työskenneltäessä käyttää oikeat tuotteet työympäristöstä ja työn tyypistä riippuen.

Palvelumme:

 • Interaktiivinen webinaari työturvallisuuden varmistamiseksi.
 • ZARGES-asiantuntija käy läpi lainsäädäntöä ja muuta huomioitavaa liittyen turvalliseen työskentelyyn korkealla.

Etusi:

 • Joustava ajanvaraus itsellesi, turvallisuusorganisaatioillesi tai koko toimipisteelle.
 • Saatte viimeisintä tietoa laeista ja standardeista jotka helpottavat oikean tuotteen valinnassa.
 • Tiedätte miten valita oikea tuote jokaiseen työtehtävään korkean työturvallisuuden varmistamiseksi.
 • Saatte lisätietoa ZARGESin paikan päällä tehtävästä tarvekartoituksesta ja muista palveluista.

Lue webinaarista lisää ja ilmoittaudu mukaan!


Säädökset, standardit ja asetukset

SFS EN 131

 • Vapaasti seisovat tikkaat noudattavat eurooppalaista standardia SFS EN 131.
 • SFS EN 131 koostuu kuudesta osasta, ja määrittävät tikkastyypin, vaatimuksia, kokeita ja tikastarkastuksia sekä merkinnät ja käyttö-ohjeet, yhtenäisen eurooppalaisen laatu- ja turvallisuusstandardien varmistamiseksi. 
 • Uudet versoit standardeidsta EN 131-1 ja EN 131-2 tulivat voimaan koko Euroopassa vuoden 2017 lopussa. Standardi EN 131-4 päivittyi vuoden 2020 lopussa.
 • Tärkein muutos on, että standardi jakaa tikkaat kahteen luokkaan:
  Ammattikäytön tikkaat, jotka tarkoittavat tikkaat ammattikäyttöön.
  Muut kuin ammattikäyttöön, jotka tarkoittavat tikkaat yksityiskäyttöön.
 • Ammattikäyttöän tarkeoitettujen tikkaiden testivaatimukset ovat koventuneet ja tiukentuneet.
 • Kaikki ZARGES tikkaat ovat tarkoitettu ammattikäyttöön, standardin SFS EN 131 mukaisesti.
   

SFS EN 131-7

Siirrettävät työtasotikkaat

 • Siirrettäviä työtasoja koskeva standardi jossa on entistä korkeampia vaatimuksia mm. suojakaiteille ja vakaudelle.
 • Voidaan käyttää töissä, joissa tarvitaan molempia käsiä. Ei saa käyttää kulkutienä.
   

SFS EN ISO 14122

Access to machines

 • Saa käyttää kulkutienä, kaikki kulkutiet tulee soveltaa tätä standardia.
 • Sovelletaan aina suomalaisissa kone- ja laiteympäristössä. Koneiksi lasketaan tuotteet joita säännöllisesti valmistetaan tai huolletaan teollisuus- tai tuotantoympäristössä.
 • Jos tason korkeus on yli 0,5 m, on käytettävä suojakaiteita.
 • Kiinteissä asennuksissa on oltava standardin SFS EN 1090 (kantavat teräs- ja alumiinirakenteet) mukainen CE-merkintä.
   

VNA 205/2009

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, VNA 205/2009

 • A-tikkaita saa käyttää työtasojen sijaan työalustana vain jos niitä ei voida kohtuudella edellyttää työn lyhytkestoisuudesta tai muusta vastaavasta seikasta johtuen.
 • A-tikkaita pääsääntöisesti saadaan käyttää työalustana vain jos henkilö seisoo niillä alle metrin korkeudessa.
 • A-tikkaita voidaan käyttää työalustana siten, että taso on 1-2 metrin korkeudessa jos niiden seisontavakaus täyttää työpukille asetettavat vakausvaatimukset. 
 • Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Nojatikkaita saa käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kevyisiin kertaluonteisiin töihin.
   

Rakennusteollisuuden tikasohje

Parantaakseen työturvallisuutta rakennustyömailla, suuret rakennusyritykset ovat luoneet yhtenäiset normit työpukeille ja tikkaille, joita käytetään rakennustyömailla. Työturvallisuus tulee varmistaa myös työskenneltäessä matalilta työalustoilta ja työtasoilta kuten työpukeilta ja tasotikkailta (A-tikkaat).

LUE OHJEESTA LISÄÄ


Yhteystiedot

Haluatko varata neuvonta-ajan vai haluatko lisätietoja?

Ota meihin yhteyttä