Vaarallisten aineiden kuljetukset

Pakkaukset on täytettävä tiukat vaatimukset

Vaarallisten aineiden kuljetukset ja pakkausratkaisut

Vaarallisten aineiden kuljetus edellyttää, että riskit minimoidaan yleisen turvallisuuden kannalta, ja ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä tulee aina suojata. Korkeimman turvallisuustason saavuttamiseksi tulee käyttää pakkausratkaisua, joka noudattaa lakisääteisiä säännöksiä ja mahdollistaa vaarallisten aineiden turvallisen kuljettamisen.

Vaarallisten aineiden pakkauksilla on kaksi perustoimintoa: sisältöä tulee suojata ympäristöltä ja ympäristöä suojataan pakkauksen sisällöltä. Erityisvaatimuksia voidaan soveltaa kuljetettavien vaarallisten aineiden kunnosta tai tyypistä riippuen. Vaaralliset aineet, kuten litiumakut tai tartuntavaaralliset aineet, on pakattava turvallisesti, jotta esimerkiksi vuodot voidaan estää ja mahdolliset vaaratilanteet ennaltaehkäistä.

Vaarallisilla aineilla tarkoitetaan aineita ja tavaroita, joiden ominaisuudet ovat sellaiset, että ne voivat vahingoittaa ihmisiä, ympäristöä tai omaisuutta. Vaurioiden välttämiseksi vaaralliset aineet tulee käsitellä oikein kuljetuksen aikana. Vaarallisten aineiden kuljetus on säädelty tiukasti kansainvälisissä määräyksissä, joita ovat: ADR (tie), RID (rautatie), IMDG (meri) ja IATA-DGR (ilmailu).

Vaaralliset aineet on jaettu yhdeksään eri luokkaan, jotka määrittelevät niiden mahdollisesti aiheuttavan vaaran. Näitä ovat esimerkiksi räjähteet ja räjähdysaineet (luokka 1), helposti itsestään syttyvät aineet (luokka 4.2), tartuntavaaralliset aineet, kuten bakteerit ja laboratorionäytteet (luokka 6.2) ja syövyttävät aineet (luokka 8). Voit tarkistaa VAK-luokitukset TUKES:in sivuilla.

VAK-kuljetustapa määrittelee pakkauksen vaatimukset

Useat eri määräykset ovat johtaneet kansainvälisten sääntöjen luomiseen, kun kyseessä on vaarallisten aineiden kuljetus ja turvallisuuden varmistaminen. Kuljetustavasta riippuen (ilmailu, rautatie, tieliikenne, merikuljetus), on noudatettava erilaisia sääntöjä, joita sovelletaan sekä vaarallisten aineiden pakkaamisessa että itse pakkauksessa. Mitä vaarallisempi aine on, sitä turvallisempi tulee pakkauksen olla.

Vaaralliset aineet on jaettu kolmeen pakkausryhmään: ryhmä I (erittäin vaarallinen), jonka yhteydessä käytetään X-kirjainta, ryhmä II (vaarallinen), joka merkitään Y-kirjaimella ja ryhmä III (vähemmän vaarallinen), joka merkitään Z-kirjaimella. Kaikki pakkaukset merkitään joko X, Y tai Z, merkitsemään sitä tavaratyyppiä, jota pakkauksessa voi kuljettaa.

Kaikki käytettävät VAK-pakkaukset tulee olla akkreditoidun tarkastuslaitoksen (esim. TUKES tai BAM) hyväksymiä. Testi koostuu erilaisista vaiheista, jotka pakkauksen tulee läpäistä. Jos testitulos hyväksytään, pakkaus saa UN-merkinnän, josta ilmenee pakkauksen perustiedot. Jos pakkausetiketissä lukee esimerkiksi ”UN 4B”, tämä tarkoittaa, että pakkaus on alumiinilaatikko. Kuva 1 näyttää miltä UN-merkintä voi näyttää.

Asianmukaiset VAK-varoitusmerkit, kuten kuvassa 2, on oltava näkyvissä myös kuljetusajoneuvon ulkopuolella, jotta vaarallisten aineiden kuljetus voidaan tunnistaa. Asianmukaiset vaarallisten aineiden kuljetusmerkinnät koostuvat kahdesta merkistä. Ylempi on vaaramerkki, joka osoittaa mihin luokkaan kuljetettava aine kuuluu sekä mikä sen aiheuttama mahdollinen vaara voi olla. Alempi etiketti kertoo puolestaan UN-numeron, jonka avulla voidaan tunnistaa vaarallinen aine.

Esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetus tiellä edellyttää, että kuljettajalla on ADR-ajolupa, tavarat on pakattu asianmukaisesti ja, että ajoneuvon ulkopuolella on ADR-merkinnät. Näin voidaan mahdollistaa se, että esimerkiksi pelastushenkilöstö voi toteuttaa asianmukaiset suoja- ja turvatoimenpiteet onnettomuuden sattuessa.

Lue lisää ZARGESin pakkausratkaisuista vaarallisille aineille.

Vaarallisten aineiden pakkausmateriaali

Valittaessa sopivaa VAK-pakkausta tulee myös huomioida pakkauksen materiaali. Materiaalin on oltava sopiva kuljetusmuodon lisäksi myös kuljetettavien vaarallisten aineiden kanssa. Pakkausratkaisuja on erilaisia: tynnyreitä, peltisiä säiliöitä, laatikoita, laukkuja, isoja pakkauksia ja IBC-pakkauksia, jotka on valmistettu metallista, muovista tai pahvista.

Vaarallisten aineiden kuljetus alumiinisissa pakkauksissa tarjoaa kuitenkin monia etuja verrattuna muihin materiaaleihin. Kevyestä painostaan huolimatta, alumiiniset VAK-laatikot ovat erittäin vankkoja ja kestäviä, minkä ansiosta niitä voidaan käyttää monta kertaa (verrattuna esim. vaneriin).  Alumiini on myös tiivis ja tarjoaa korkean suojatason, jopa äärimmäisen rasituksen aikana.

Pakkausratkaisua valittaessa on hyvä valita valmistaja, joka tarjoaa monia eri kokoja ja vaihtoehtoja. Hyvä valmistaja ylläpitää myös omaa laitosta, jonka testaus ja sertifiointi on akkreditoitu ja jota valvoo kolmannen osapuolen sertifiointilaitos, kuten BAM (Saksan liittovaltion materiaalitutkimus- ja testausinstituutti).

Lisäksi on tärkeää huomioida sopivat lisävarusteet ja käytettävissä olevat sisustavaihtoehdot. VAK-laatikon sisusta saatetaan joutua mukauttamaan kuljetettavien vaarallisten aineiden mukaan. Kuljetettaessa esimerkiksi litiumakkuja on ZARGES K470 -akkulaatikot varustettu paloturvallisella sisuksella, mikä estää tulipalon kehittymistä laatikon sisällä sekä tulipalon leviämisen laatikon ulkopuolelle. VAK-laatikko on vuorattu turpoavalla aineella, joka vaahtoaa tulipalon sattuessa ja toimii myös lämpöeristeenä. Perusperiaate on, että tämä erikoisimukykyinen materiaali varmistaa, että kiinteät hiukkaset suodatetaan akkukaasuista siten, että nestemäiset ainesosat kondensoituvat kuidun pinnalle. Näin ollen, akkulaatikko estää syttyvien kaasujen vuotamisen.

Erikoisratkaisut: biologisesti vaarallisten aineiden kuljetus

Toinen esimerkki on erikoispakkaukset, jotka on suunniteltu tartuntavaarallisiksi luokiteltujen aineiden (luokka 6.2) kuljettamiseen. Nämä pakkaukset on luotu siten, että tartuntavaaralliset aineet voidaan pakata turvallisesti tartunnan leviämisen estämiseksi. On tärkeää, että VAK-laatikko tarjoaa asiaankuuluvan tyyppihyväksynnän.

Pakkauksen muut ominaisuudet, jotka on otettava huomioon:

 • Turvallinen pinoamismahdollisuus
 • Turvalliset ja ergonomiset kahvat
 • Iskunkestävä pinta
 • Vakaa rakenne
 • Hygieeninen, tasainen pinta, joka on helppo puhdistaa
 • Ulkoinen tiiviste vuotojen estämiseksi
 • Valinnainen erikoisratkaisu lämpötilavalvottuun kuljetukseen
 • Uudelleensuljettavat pussit tartuntavaarallisille aineille, jotka tulee pakata P620 tai P650 ohjeiden mukaisesti

Alumiininen VAK-laatikko täyttää edellä mainitut ominaisuudet, muun muassa pinnan laadun ja mekaanisten ominaisuuksien ansiosta. Esimerkiksi ZARGES alumiinilaatikot kestävät jopa yhdeksän metrin pudotustestit ankarissa testiolosuhteissa ja täyttävät myös kaikki tartuntavaarallisten aineiden turvallisen kuljetuksen kriteerit, jotka on määritelty UN 2814 ja UN 2900 kuljetusvaatimuksissa. Tämä tarkoittaa, että laatikot soveltuvat käytettäväksi tartuntavaarallisten aineiden turvalliseen kuljettamiseen esimerkiksi laboratorioihin ja tutkimuslaitoksiin testausta, analysointia ja tunnistamista varten.

Vaarallisten aineiden kuljetukset – Turvallisuus ennen kaikkea

Logistiikan Maailma on määritellyt vaarallisten aineiden kuljettamiseen soveltuvat pakkaukset seuraavasti: ”Vaarallisten aineiden pakkaamisessa on oikeastaan vain yksi tärkeä perussääntö, johon koko toiminta nojautuu: Pakkauksen on kestettävä sisältämänsä aine ja tavara ja suojeltava sitä kaikissa normaaleissa kuljetusolosuhteissa. Tämän toteutuminen varmistetaan noudatettaessa pakkausmääräyksiä, jotka perustuvat YK:n asiantuntijoiden suosituksiin”.

Pakkauksen valinta vaarallisten aineiden kuljetusta varten riippuu useista tekijöistä, varsinkin kuljetettavasta tavarasta tai aineesta. Vaarallisen aineen luokka ja kuljetusmuoto ovat tässä yhteydessä ratkaisevia. BAM määrittelee kolme vaihetta pakkausten valinnassa:

 • Mihin VAK-luokkaan kuljetettava vaarallinen aine kuuluu?
 • Mikä määräys tai kansainvälinen laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta on otettava huomioon?
 • Mikä VAK-laatikko on käyttötarkoitukseen sopivin ja täyttää VAK-kuljetusmääräykset?

Pakkaus on arvioitava huolellisesti, jotta materiaalin ja muotoilun soveltuvuus kyseiselle tavaralle tai aineelle varmistetaan.

Kysymyksiä vaarallisten aineiden pakkauksista?

Autamme mielellämme teitä löytämään oikean ratkaisun juuri teidän tarpeisiin.

Ota meihin yhteyttä puhelimitse +358 9 777 2255 tai sähköpostitse office@zarges.fi

FAQ: Usein kysytyt kysymykset vaarallisista aineista

Täältä löydät vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin, koskien vaarallisten aineiden pakkausratkaisuja. Jos et löydä vastausta täältä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme ja asiantuntijamme vastaavat vaarallisten aineiden pakkaamista koskeviin lisäkysymyksiin.