Litiumakkujen varastointi ja käsittely

Litiumioniakut ja -paristot ovat välttämättömiä jokapäiväisessä elämässä. Niitä käytetään yleisissä teknisissä laitteissa, kuten kannettavissa tietokoneissa, tableteissa ja älypuhelimissa, kaukosäätimissä, työkaluissa ja puutarhanhoitovälineissä sekä lääkinnällisissä laitteissa. Litiumakut ovat myös sähköautojen, sähköpyörien ja sähköskoottereiden pääasiallinen energialähde. Sähköisten laitteiden yleistyessä litiumakkuteknologian kysyntä kasvaa ja litiumakkujen käyttö on jo arkipäivää.

Litiumakkujen käsittely asianmukaisesti ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen on tärkeää vaarojen välttämiseksi. Sekä viallisten tai ehjien litiumakkujen varastointi ja  käsittely edellyttävät tiukkojen turvallisuusmääräysten noudattamista. ZARGES on kehittänyt yhteistyössä maailman johtavien sähkötyökaluvalmistajien ja autoteollisuuden ladattavien akkujen valmistajien kanssa täydellisesti optimoidun turvasäiliön litiumioniakkujen varastointia ja käsittelyä varten – myös silloin, kun ne ovat viallisia tai vaurioituneita.

Vialliset ja vahingoittuneet litiumakut – Käsittele turvallisesti

Litiumakut ovat yleensä turvallisia, mutta vain niin kauan kuin ne eivät ole viallisia tai vaurioituneita. Jos litiumparistot eivät toimi turvallisesti tai ne ovat vaurioituneet, ne voivat aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran. ZARGES akkulaatikko takaa litiumparistojen ja -akkujen turvallisen käsittelyn ja varastoinnin. Vaarallisten aineiden logistiikka ja litiumakkujen kierrätys (käänteislogistiikka) on helpompaa ja tuvallisempaa K 470 akkulaatikon avulla.

 

ZARGES akkulaatikot - ladattavien paristojen ja akkujen maksimaalinen turvallisuus.

Suuri ZARGES akkulaatikko on täydellinen ratkaisu suurille akuille & sähköpyöräakuille.

Yksityiskohdat:

Kahvojen määrä3
Ulkomitat (mm)600×600×250 
Takuu10 vuotta
Max. bruttopaino vaarallisten aineiden hyväksynnälle65 kg
Paino11.5 kg
Sisusta3 lokeroa sähköpyöräakkuja varten
KonseptiPeitekalvo ja Cirrux-tyyny
Hyväksyntä kriittisesti viallisille Li-ion-akuille  Jopa 814 Wh
Tuotenumero40582

Pienempi ZARGES akkulaatikko on joustava ratkaisu sähkötyökalujen akuille.

Yksityiskohdat:

Kahvojen määrä3
Ulkomitat (mm)600×400×250
Takuu10 vuotta
Max. bruttopaino vaarallisten aineiden hyväksynnälle65 kg
Paino11.5 kg
SisustaJoustava
KonseptiLisäksi piilevyillä ja metallivuorauksella (puhkeamaton, suuremmille nimellisenergioille).
Hyväksyntä kriittisesti viallisille Li-ion-akuille  Jopa 1.384 Wh
Tuotenumero40583

Kansainvälisten standardien mukaiset akkulaatikot

  • Laadukas alumiinista valmistettu erikoislaatikko ladattaville akuille.
  • Alumiiniset akkulaatikot soveltuvat viallisten tai vaurioituneiden litiumakkujen turvalliseen varastointiin ja käsittelyyn ADR SV 376 -standardin ja P908 -pakkausohjeen mukaisesti.
  • Saatavilla myös tyyppihyväksytty pakkausratkaisu kriittisesti vioittuneille litiumakuille P911 -pakkausohjeen ja SV 376- ja BAM-eritelmän mukaisesti.
  • Paloturvallinen pehmuste ja imukykyinen sähköä johtamaton materiaali, joka on valmistettu kuvioiduista lasikuiduista.
  • Pölytön sisusta.
  • Testattu ja tyyppihyväksytty YK-määräysten mukainen pakkausratkaisu vaarallisten aineiden kuljettamiseen.
  • Hyväksytty palotesti: liekit eivät leviä vierekkäisiin akkuihin, lämpötila akkulaatikon ulkopinnassa pysyy alle 100°C.

Ennaltaehkäise litiumakkujen turvallisuusriskit

Litiumioniakku eli Li-ion akku on tehokas ladattava akkutyyppi, jonka käyttö yleistyy sähköautoissa, sähköpyörissä, mobiililaitteissa ja teollisuudessa. Sen suuri energiatiheys pienessä tilassa, kevyt paino, muistiefektin puuttuminen ja vähäinen itsepurkautuminen tekevät siitä ensisijaisen vaihtoehdon moniin sähkölaiteisiin. Toisaalta litiumakkujen lataus- ja purkausvirrat voivat vian tai oikosulun sattuessa olla hyvin suuria.

Tulipalon vaara on litiumakkujen merkittävin vaara. Pieneen tilaan pakattu suuri energiamäärä voi johtaa voi johtaa hallitsemattomaan lämmön kehittymiseen, jopa tulipaloon tai räjähdykseen. Suuren energiatiheyden lisäksi litiumioniakkujen palovaara liittyy litiumakuissa käytettyyn akkunesteeseen, elekrolyyttiin, joka on erittäin helposti syttyvää palavaa nestettä. Korkealaatuiset ZARGES akkulaatikot on suunniteltu siten, että lämmön ja savun muodostuminen on mahdollisimman vähäistä myös litiumakkujen palaessa.

Litiumakkujen kuljetuksessa on otettava huomioon kuljetuslainsäädännön määräykset, sillä litiumakut on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi. Saksan sähkö- ja elektroniikkavalmistajien keskusliitto ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e.V.), on yhdessä EPTA:n (European Power Tool Association) kanssa laatinut yhteenvedon tärkeistä ohjeista, pakkausohjeista ja merkinnöistä, joita tulee noudattaa litiumakkujen käsittelyssä.

Yhteenveto/tarkistuslista (ulkoinen linkki Saksan sähkö- ja elektroniikkavalmistajien liiton verkkosivuille)


5 vinkkiä litiumioniakkujen turvalliseen käsittelyyn

Litiumakkujen virheellinen tai huolimaton käsittely voi aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä, kuten myrkyllisiä höyryjä, räjähdyksiä tai tulipaloja. Litiumparistojen turvallinen käsittely edellyttää huolellisuutta ja asianmukaisia suojatoimenpiteitä. Näiden 5 vinkin avulla litiumakkujen varastointi ja käsittely on turvallisempaa, myös silloin, kun kyseessä on vialliset, vaurioituneet tai väärin säilytetyt akut.


1. Lataa litiumioniakut oikein

Suuri osa litiumakun käytön riskeistä liittyy akun lataamiseen. On tärkeää, että litiumakun lataamiseen käytetään vain sille tarkoitettua laturia: paras vaihtoehto on valmistajan hyväksymä laturi. Huolehdi myös, että laturi tai sen johto ei ole vaurioitunut, äläkä lataa akkuja ilman valvontaa. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että ympäristön lämpötila on sopiva latauksen ajan. Ympäristö ei saa olla liian kuuma tai kylmä, sillä akku saattaa vaurioitua. Normaali huoneenlämpöinen sisälämpötila on optimaalinen. Mikäli litiumioniakku on ollut erittäin kylmässä tai lämpimässä ympäristössä, tulee akun lataus suorittaa vasta sen jälkeen, kun laite on tasaantunut huoneenlämpöiseksi.


2. Litiumakkujen säilytys

Litiumakkujen säilyttäminen sopivassa lämpötilassa on ensiarvoisen tärkeä turvallisuustoimi. Akkuja ei saa varastoida liian lämpimässä tai liian kylmässä. Litiumioniakkuja ei saa myöskään altistaa suoralle auringonvalolle tai muille voimakkaille lämmönlähteille pitkäksi aikaa. Jos useita akkuja varastoidaan lähekkäin, eikä oikosulkuja voida poissulkea, on akkujen ja paristojen navat teipattava. Litiumakkujen varastointi edellyttää vähintään 2,5 metrin etäisyyttä palaviin tai syttyviin esineisiin. Litiumakut on hyvä säilyttää omassa säilytystilassa paloturvallisella alustalla.


3. Viallisten litiumioniakkujen käsittely

Vialliset tai vaurioituneet litiumakut sekä akut, joiden käyttöikä on loppumassa, tulee säilyttää pienissä erissä ja erillään muusta palokuormasta. Varastointiluokka TRGS 510, joka säätelee vaarallisten aineiden varastointia kannettavissa säilytysratkaisuissa, on otettava huomioon. Vaurioituneita ja toimimattomia litiumioniakkuja saa kuljettaa vain hyväksytyissä paineettomissa säilytysratkaisuissa, ja niihin sovelletaan vaarallisia aineita koskevaa lainsäädäntöä. Vaurioituneiden litiumakkujen kierrätys: vaurioituneet tai vialliset akut on vietävä välittömästi asianmukaiseen keräyspisteeseen.


4. Litiumakkujen varastointi – Paloturvallisuustoimenpiteet

Litiumakkujen säilytys ja varastointi edellyttää tiettyjä turvallisuustoimenpiteitä. Esimerkiksi työpaikoilla, joissa käsitellään ja varastoidaan suuria määriä litiumioniakkuja, täytyy olla tietoinen, missä tilassa litiumioniakut varastoidaan. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo uudisrakennusten osalta akkujen varastointia. Olemassa olevan rakennuksen muuttaminen akkuvarastointiin soveltuvaksi vaatii selvityksen rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta. Käytön aikaista paloturvallisuutta puolestaan valvoo pelastuslaitos palotarkastuksin. Riskinarvioinnista riippuen työpaikalla tulee toteutettaa erilaisia ​​palontorjuntatoimenpiteitä (kuten palonsammutusjärjestelmät tai palohälytysjärjestelmät).


5. Akkupalo - Mitä tehdä hätätilanteessa?

Litiumakun aiheuttaman akkupalon sammutus on vaikeaa ja riskialtista, ja sen takia organisaation hätätoimenpiteet on määriteltävä ja dokumentoitava riskinarvioinnin avulla etukäteen. Jotta hätätilanne ei pääse laajenemaan, on kaikkien osapuolten oltava selvillä tarkasta hätätilanneprosessista: kuka soittaa palokunnan, kuka ilmoittaa työntekijöille, ketkä evakuoidaan ja missä ovat hätäkotelot, joihin akut sijoitetaan ja eristetään?

Akkupaloon varautuessa ja hätätoimenpiteitä määriteltäessä on suositeltavaa pyytää etukäteen neuvoja asiantuntijoilta (kuten pelastuslaitokselta), jotta mahdolliseen hätätilanteeseen osataan valmistautua huolellisesti. Pelastusopisto, SPEK ja TUKES ovat testanneet sammutusmenetelmiä litiumioniakkupalon sammuttamisessa ja arvioineet niiden käyttökelpoisuutta. Pieniä akkuja voidaan jäähdyttää vedellä, mutta litium on erittäin reaktiivinen ja voi siksi reagoida rajusti. Pelastusalan asiantuntijat osaavat parhaiten suositella, mitkä sammutusrakeet tai sammutusaineet soveltuvat parhaiten.


Onko sinulla kysyttävää vaarallisten aineiden kuljetus- ja säilytysratkaisuistamme?

ZARGES tarjoaa tyyppihyväksytyt pakkaukset vaarallisille aineille vakio- tai erikoiskoossa sekä erityisratkaisut vaarallisten aineiden kuljettamiseen ja säilyttämiseen.

Puh: +358 9 777 2255
E-mail: office@zarges.fi

FAQ: Usein kysytyt kysymykset vaarallisista aineista

Täältä löydät vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin, koskien vaarallisten aineiden pakkausratkaisuja. Jos et löydä vastausta täältä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme ja asiantuntijamme vastaavat vaarallisten aineiden pakkaamista koskeviin lisäkysymyksiin.