Lehdistö

Tekninen julkaisu: Pakkaa ja kuljeta vaaralliset aineet turvallisesti

Oikeat pakkausratkaisut tarjoavat korkeimman turvallisuustason

Kuva 1: Esimerkki siitä, miltä UN-merkintä voi näyttää.

Kuva 1: Esimerkki siitä, miltä UN-merkintä voi näyttää.

Kuva 2: Asianmukaiset varoitusmerkit tulee olla näkyvissä myös kuljetusajoneuvon ulkopuolella.

Kuva 2: Asianmukaiset varoitusmerkit tulee olla näkyvissä myös kuljetusajoneuvon ulkopuolella.

Kuljeta vaaralliset aineet turvallisesti.

Kuljeta vaaralliset aineet turvallisesti.

Kuljetettaessa vaarallisia aineita on minimoitava riskit yleisen turvallisuuden kannalta, ja ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä tulee suojata. Tämän saavuttamiseksi tulee käyttää pakkausratkaisua, joka noudattaa lakisääteisiä säännöksiä jotka mahdollistavat vaarallisten aineiden turvallisen kuljetuksen. Pakkauksilla on kaksi perustoimintoa: sisältöä tulee suojata ja ympäristöä suojataan pakkauksen sisällöltä. Erityisvaatimuksia voidaan soveltaa kuljetettavien vaarallisten aineiden kunnosta tai tyypistä riippuen. Vaaralliset aineet, kuten litiumakut tai tartuntavaaralliset aineet, on pakattava turvallisesti, jotta esim. vuotoja voidaan estää.

Vaaralliset aineet ovat yhteisnimi aineille ja tavaroille, joiden ominaisuudet ovat sellaiset, että ne voivat vahingoittaa ihmisiä, ympäristöä tai omaisuutta. Vaurioiden välttämiseksi vaaralliset aineet tulee käsitellä oikein kuljetuksen aikana. Vaarallisten aineiden kuljetusta säätelee tiukat kansainväliset määräykset, kuten ADR (tie), RID (rautatie), IMDG (meri) ja IATA-DGR (ilmailu). Vaaralliset aineet on jaettu yhdeksään eri luokkaan, jotka määrittelevät niiden mahdollisesti aiheuttavan vaaran. Näitä ovat esimerkiksi räjähteet ja räjähdysaineet (luokka 1), helposti itsestään syttyvät aineet (luokka 4.2), tartuntavaaralliset aineet, kuten bakteerit ja laboratorionäytteet (luokka 6.2) ja syövyttävät aineet (luokka 8).

Kuljetusreitti ja oikea pakkaus

Eri säännökset ovat johtaneet kansainvälisiin sääntöihin vaarallisten aineiden turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi. Kuljetustavasta riippuen (ilmailu, rautatie, tieliikenne, merikuljetus), on noudatettava erilaisia sääntöjä, joita sovelletaan sekä vaarallisten aineiden pakkaamiseen että itse pakkaukseen. Mitä vaarallisempi aine on, sitä turvallisempi tulee pakkauksen olla. Vaaralliset aineet on jaettu kolmeen pakkausryhmään: ryhmä I (erittäin vaarallinen), jota merkitään X, ryhmä II (vaarallinen), jota merkitään Y ja ryhmä III (vähemmän vaarallinen), jota merkitään Z. Kaikki pakkaukset merkitään joko X, Y tai Z, merkitsemään sitä tavaratyyppiä, jota pakkauksessa voi kuljettaa. Kaikki käytettävät pakkaukset tulee olla akkreditoidun tarkastuslaitoksen (esim. Tukes tai BAM) hyväksymä. Testi koostuu erilaisista vaiheista, jotka tulee läpäistä. Jos tulos hyväksytään, pakkaus saa UN-merkinnän, joka tarjoaa pakkauksen perustiedot. Jos etiketissä lukee esimerkiksi ”UN 4B”, tämä tarkoittaa, että pakkaus on alumiinilaatikko. Kuva 1 näyttää miltä UN-merkintä voi näyttää.

Asianmukaiset turvakilvet, kuten kuvassa 2, on oltava näkyvissä myös kuljetusajoneuvon ulkopuolella, jotta vaarallisten aineiden kuljetus voidaan tunnistaa. Turvakilvessä on kaksi merkkiä. Ylempi on vaaramerkki, joka osoittaa mihin luokkaan kuljetettava aine kuuluu sekä mikä sen hallitseva vaara on. Alempi numero osoittaa aineen UN-numeroa, joka tunnistaa kemiallisen aineen. Varoitusmerkki kuljetusajoneuvon ulkopuolella mahdollistaa esim. sen, että pelastushenkilöstö voi toteuttaa asianmukaiset suoja- ja turvatoimenpiteet onnettomuuden sattuessa.

Vaarallisten aineiden pakkauksen materiaali

Valittaessa sopivaa pakkausta tulee myös huomioida pakkauksen materiaali. Materiaalin on oltava sopiva kuljetusmuodon lisäksi myös kuljetettavien vaarallisten aineiden kanssa. Pakkausratkaisuja on erilaisia: tynnyreitä, peltisiä säiliöitä, laatikoita, laukkuja, isoja pakkauksia ja IBC-pakkauksia valmistettu metallista, muovista tai pahvista. Vaarallisten aineiden alumiinista valmistetuilla kuljetuspakkauksilla on monia etuja verrattuna muihin materiaaleihin. Kevyestä painostaan huolimatta, alumiiniset kuljetuspakkaukset ovat erittäin vankat ja kestävät, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää monta kertaa (verrattuna esim. vaneriin). Alumiini on myös tiivis ja tarjoaa korkean suojaustason, jopa äärimmäisen rasituksen aikana. Pakkausratkaisua valittaessa on hyvä valita valmistaja, joka tarjoaa monia eri kokoja ja vaihtoehtoja. Hyvä valmistaja ylläpitää myös omaa laitosta, jonka testaus ja sertifiointi on akkreditoitu ja jota valvoo kolmannen osapuolen sertifiointilaitos, kuten BAM (saksalainen valvontalaitos vaarallisille aineille). Lisäksi on tärkeää huomioida sopivat lisävarusteet ja käytettävissä olevat sisustavaihtoehdot. Sisustusvaihtoehtoja saatetaan myös joutua mukauttamaan kuljetettavien vaarallisten aineiden mukaan. Kuljetettaessa esimerkiksi litiumakkuja, kuljetusasiantuntija ZARGESin valmistaman K470 akkulaatikon sisusta estää tulipalon kehittymistä laatikon sisällä ja leviämisen laatikon ulkopuolelle. Laatikon sisällä on turpoava vuoraus, joka vaahtoaa tulipalon sattuessa ja toimii myös lämpöeristeenä. Perusperiaate on, että tämä erikoisimukykyinen materiaali varmistaa, että kiinteät hiukkaset suodatetaan akkukaasuista siten, että nestemäiset ainesosat kondensoituvat kuidun pinnalle. Näin ollen, akkulaatikko estää syttyvien kaasujen vuotamisen.

Erikoiset kuljetusratkaisut: biologisesti vaaralliset aineet

Toinen esimerkki on erikoispakkaukset tartuntavaarallisiksi luokiteltujen aineiden (luokka 6.2) kuljettamiseen. Nämä pakkaukset ovat luotu siten, että tartuntavaaralliset aineet ovat pakattu turvallisesti tartunnan leviämisen estämiseksi. On tärkeää, että pakkausratkaisu tarjoaa asiaankuuluvan tyyppihyväksynnän.
uut ominaisuudet, jotka on otettava huomioon:

  • Turvallinen pinoamismahdollisuus
  • Turvalliset ja ergonomiset kahvat
  • Iskunkestävä pinta
  • Vakaa rakenne
  • Hygieeninen, tasainen pinta, joka on helppo puhdistaa
  • Ulkoinen tiiviste vuotojen estämiseksi
  • Valinnainen erikoisratkaisu lämpötilavalvottuun kuljetukseen
  • Uudelleensuljettavat pussit tartuntavaarallisille aineille, jotka tulee pakata P620 tai P650 ohjeiden mukaisesti

Alumiininen kuljetuspakkaus täyttää edellä mainitut ominaisuudet, muun muassa pinnan laadun ja mekaanisten ominaisuuksien ansiosta. Esimerkiksi Zargesin alumiinilaatikot vaarallisten aineiden kuljettamiseen kestävät jopa yhdeksän metrin pudotustestit ankarissa testiolosuhteissa ja täyttävät myös kaikki tartuntavaarallisten aineiden turvallisen kuljetuksen kriteerit, jotka ovat määritelty UN 2814 ja UN 2900 kuljetusvaatimuksissa. Tämä tarkoittaa, että laatikoita voidaan käyttää tartuntavaarallisten aineiden turvalliseen kuljettamiseen esim. laboratorioihin ja tutkimuslaitoksiin testausta, analysointia ja tunnistautumista varten.

Yhteenveto

Logistiikan maailma vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitetuista pakkauksista:
”Vaarallisten aineiden pakkaamisessa on oikeastaan vain yksi tärkeä perussääntö, johon koko toiminta nojautuu: Pakkauksen on kestettävä sisältämänsä aine ja tavara ja suojeltava sitä kaikissa normaaleissa kuljetusolosuhteissa. Tämän toteutuminen varmistetaan noudatettaessa pakkausmääräyksiä, jotka perustuvat YK:n asiantuntijoiden suosituksiin”

Pakkauksen valinta vaarallisten aineiden kuljetusta varten riippuu useista tekijöistä, varsinkin kuljetettavasta tavarasta riippuen. Tavaroiden tyyppi ja kuljetusmuoto ovat tässä yhteydessä ratkaisevia. BAM määrittelee kolme vaihetta pakkausten valinnassa: mihin luokkaan kuljetettava vaarallinen aine kuuluu, mitä kuljetusmääräyksiä sovelletaan ja mikä pakkaus on sopivin ja hyväksytty tehtävään? Pakkaus on arvioitava huolellisesti, jotta materiaalin ja muotoilun soveltuvuus kyseiselle tavaralle varmistetaan.

 

Kirjoittaja:

Mareike Bleile, Logistics Industry Product Manager ZARGESilla.

Tietoa Zargesista

Zarges GmbH on maailmanlaajuinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Weilheimissa, Saksan Ylä-Baijerissa. Yrityksellä on noin 800 työntekijää kolmessa eri tuotantolaitoksessa Euroopassa. Suomessa Zarges toimii tytäryhtiönä. Innovatiivinen tekniikka ja laaja kokemus korkealaatuisesta alumiinista ovat nostaneet Zargesin yhdeksi johtavista yrityksistä kolmessa päätuoteryhmässään: Access - Pakkaus-, kuljetus- ja varastointiratkaisut sekä erikoisrakenteet. Zargesin tuotteissa alumiinin monet edut, esimerkiksi kestävyys, keveys sekä korroosion kestävyys yhdistyvät monikäyttöisyyteen. Zargesilta löytyy sopiva tuote jokaiseen tarpeeseen ja tarjoamme myös räätälöityjä ratkaisuja. Zarges on luotettava kumppani niin vähittäiskaupan, ammattilaisten sekä elinkeinoelämän aloilla toimiville asiakkailleen kuin yksityishenkilöillekin. Asiakkaat hyötyvät Zargesin laadusta, osaamisesta ja ammattitaitoisesta palvelusta vielä vuosia Zarges-tuotteen ostamisen jälkeen.

Lisätietoja zarges.fi

Lehdistöhenkilöt

Patric Seger, toimitusjohtaja                                       Matilda Klinga
Zarges Oy                                                                       Inmema Kommunikation
+46 705 412 220                                                              + 46 73-660 81 76
patric@zarges.se                                                          matilda.klinga@inmema.com