Aluminium - Licht en uiterst stevig

Voor 100% recyclebaar

Aluminium als materiaal

De toepassing van aluminium als materiaal voor voorwerpen, bedoeld voor dagelijks gebruik, is economisch, veilig en ecologisch gezien zinvol. Daarom hebben de gebroeders Zarges sinds het begin van hun tachtigjarig bestaan als bedrijf besloten hun innovatieve producten overwegend van dit unieke lichte metaal te vervaardigen.

De hieronder meer in detail beschreven voordelen van aluminium maken een buitengroot breed gamma aan productapplicaties mogelijk. ZARGES maakt voor producten van aluminium onderscheidt tussen Stijgmiddelen en Logistieke middelen.

Wist u dat? Dat aluminium na staal het meest toegepaste metaal is? Aluminium het metaal is dat het meest in de aardkorst voorkomt? Aluminium na zuurstof en silicium het derde meest voorkomende element op aarde is?

De voordelen van aluminium

Aluminium is licht en uiterst stevig

Aluminium is licht en uiterst stevig

De dichtheid van aluminium bedraagt ca. 2,6 tot 2,8 kg/cm³. Dat is ca. 1/3 van de dichtheid van staal... dat is dan ook de reden dan men 'aluminium' ook wel 'lichtmetaal' noemt. Ondanks de lage specifieke massa is aluminium zeer sterk.

Dit voordeel qua specifieke massa is onder meer in de transportwereld van belang, waar transportkisten van ZARGES zich bewezen hebben. Maar ook bij stijghulpmiddelen, gemaakt van aluminium, zijn de lage massa en de hoge stevigheid belangrijke kenmerken.

Aluminium kan op vele manieren worden verwerkt

Aluminium kan op vele manieren worden verwerkt

Alle gangbare verwerkingsmethodes – lassen, vormen enz. – kunnen bij aluminium worden toegepast en kunnen veelal rationeler worden uitgevoerd dan bij andere metalen.

ZARGES benut deze voordelen bij het vervaardigen van innovatieve aluminium producten die een hoge nuttige levensduur hebben en die voor de meest uiteenlopende toepassingen geschikt zijn.

Aluminium is stootvast en sterk

Aluminium is stootvast en sterk

Het oppervlak van een plaat aluminium vertoont na slagen of stoten weliswaar deuken, maar de vervorming absorbeert volledig de energie van die slag of stoot.

Deze eigenschap is bij vrijwel alle producten van ZARGES van belang. Dat geeft een product een hoge nuttige levensduur en maakt het product ook onder ongunstige omstandigheden uiterst duurzaam.

Aluminium is corrosievast en beschermt zichzelf

Aluminium is corrosievast en beschermt zichzelf

Bij contact met zuurstof uit de lucht vormt het oppervlak van aluminium direct een ondoordringbare akidelaag, die zich bij eventuele beschadiging zelf herstelt en zo het daar onder liggende metaal tegen corrosie beschermt.

De oppervlaktebeschermende huid kan voor toepassingen, die speciale eisen stellen, nog verder worden verbeterd door die huid elektrisch te akideren, ook wel 'anodiseren' genoemd.

Deze hoedanigheden van het materiaal dragen in belangrijke mate tot de lange nuttige levensduur van de producten van ZARGES.

Aluminium is volledig herbruikbaar

Aluminium is volledig herbruikbaar

Van aluminium vervaardigde producten gaan zeer lang mee en zijn duurzaam.

De winning van aluminium uit erts vergt zeer veel energie. Gebruikt aluminium kan echter zonder probleem steeds opnieuw worden gesmolten en is voor 100% herbruikbaar. Daarbij is – vergeleken met de winning uit erts – maar 5% energie nodig! Het omgesmolten / opnieuw te gebruiken aluminium is kwalitatief niet minder dan primair aluminium, integendeel.

Aluminium is ongevoelig voor temperatuurschommelingen

Aluminium is ongevoelig voor temperatuurschommelingen

Bij temperaturen tussen -80°C en +150°C ondergaan de materiaaleigenschappen geen wijziging. Aluminium verdraagt ook extreme temperaturen zonder aan eigenschappen in te boeten. Bij extreme koude nemen taaiheid en hardheid van aluminium zelfs toe!

Kisten van ZARGES worden daarom bij voorkeur ingezet voor extreme toepassingen, maar ook bij ladders en steigers is deze eigenschap voor bepaalde groepen klanten van belang.

Aluminium is ondoorlatend voor stoom

Aluminium is ondoorlatend voor stoom

Zelfs bij extreme lange opslag in een magazijn zal vocht niet doordringen tot in het metaal. In gelaste vorm kunnen producten van aluminium volledig dicht voor stoom worden uitgevoerd, zodat de erin verpakte stoffen goed worden beschermd tegen vochtige lucht of tegen sproeiwater.

Dit voordeel komt vooral bij aluminium kisten van ZARGES van pas omdat ze daardoor universeel toepasbaar zijn.

Aluminium is bestand tegen ultraviolette straling

Aluminium is bestand tegen ultraviolette straling

Lange opslagduur en toepassing onder extreme krachtige ultraviolette straling hebben geen invloed op het materiaal.

Kisten van ZARGES profiteren van deze voordelen, bijvoorbeeld tijdens gebruik op expedities of bij transport in landen nabij de evenaar. Producten zoals ZARGES-ladders en -steigers zijn eveneens geschikt voor intensief gebruik buitenshuis.

Aluminium is hygiënisch

Aluminium is hygiënisch

Het gladde oppervlak is gemakkelijk schoon te maken en heeft een neutrale geur. Aluminium is daarom in het bijzonder geschikt voor gebruik onder steriele en kiemvrije condities.

Kies daarom producten van ZARGES voor toepassingen, waar een hoge eisen aan hygiëne worden gesteld, zoals in laboratoria, ziekenhuizen, de verwerking van levensmiddelen en soortgelijke omgevingen.

Aluminium is magnetisch neutraal

Aluminium is magnetisch neutraal

Aluminium is vrij van ferromagnetisme. Voor bepaalde toepassing, zoals in laboratoria kan deze materiaaleigenschap van groot belang zijn.

ZARGES-kisten zijn bijzonder goed geschikt om gevoelige elektronische apparaten in te verpakken en te vervoeren.

Aluminium is elektrisch geleidend

Aluminium is elektrisch geleidend

Aluminium is een goede geleider voor elektrische stroom – weet u wel dat aluminium het meest toegepaste materiaal is voor hoogspanningleidingen?

Ook warmte wordt goed door aluminium (af-)geleid, wat bijvoorbeeld zijn nut heeft voor behuizingen waarin elektronische schakelingen zijn ondergebracht.

Deze elektrische geleidbaarheid is relevant voor gevoelige elektronische componenten, die onder antistatische condities moeten worden verpakt.


Oppervlakteveredeling van aluminium

  • Aluminium met poederdeklaag: Bij het aanbrengen van een deklaag op aluminium werkstukken worden een of meer lagen poederlak elektrostatisch op het uitgangsmateriaal aangebracht. De deklaag biedt bescherming tegen slijtage en corrosie omdat de deklaag invloed heeft op de anti-kleefeigenschappen, de geleidendheid of de warmte-isolatie van een werkstuk van aluminium.
  • Geanodiseerd aluminium: Het veredelen van aluminium vindt zijn perfectie als het aluminium elektrisch wordt geakideerd, ook wel 'anodiseren' genoemd. Amper een andere methode beschermt het materiaal beter tegen slijtage of corrosie. Het resultaat van anodiseren is een extreem hard en krasvast oppervlak en zodoende een betrouwbare bescherming tegen corrosie. De oxidehuid geleidt – in tegenstelling tot puur aluminium – geen elektriciteit.