Medical

De mens staat centraal

Contact voor ZARGES Medical

Neem contact op met onze partner VE-systems voor medische producten in de Nederlandse markt.

VE-systems
Ohmstraat 8
3861 NB Nijkerk
Tel: 033 245 8334
info@ve-systems.nl
https://www.ve-systems.nl/

naar VE-systems

Het digitale sluitsysteem van ZARGES: Eenvoudig maar veilig

Open voor iedereen, toegang alleen voor gerechtigden 

Ook in ziekenhuizen speelt de digitalisering van werkprocessen een steeds grotere rol. Met daarbij de hoogste eisen aan beveiliging en controle. ZARGES is hiervoor uw betrouwbare partner - van de open complete oplossing voor alle gebieden tot kleine individuele oplossingen. Vanaf nu kunnen wij op verzoek onze MPO  trolleys, MPO bevoorradingswagens en kastsystemen uitrusten met digitale sloten. Sterker nog: wij kunnen uw bestaande systemen alsnog eenvoudig voorzien van een digitale sluiting. 

Perfecte veiligheid voor elke vereiste. Werking van het ZARGES sluitsysteem.


Sinds 1998 biedt ZARGES Medical als een van de toonaangevende totaalleveranciers voor ziekenhuislogistiek advies, organisatie, apparatuur en service uit één hand.

De producten en oplossingen van ZARGES stellen het verplegend personeel in staat zich helemaal te kunnen concentreren op hun kerntaken. Het resultaat: met Medical zijn opslag, transport, verpleging en alle andere functionele gebieden op elkaar afgestemd en resulteert in dalende kosten, stijgende productiviteit en gemotiveerd personeel.


Medical advies en planning

De strategische planning en consequente toepassing van de ZARGES logistieke concepten bevorderen duurzaam de efficiëntie in de gezondheidszorg en bewerkstelligen daarmee een duidelijke kostenbesparing. Wij bieden u een uitgebreide modulesystematiek en de dienstverlening voor een optimale inzet. Onze jarenlange ervaring in de gezondheidszorg levert ons en u de noodzakelijke schat aan ervaring. Daarbij is ons advies onderverdeeld in vier fases:

Analyse

Controle van de aanwezige structuren en vaststelling van de behoefte

 • Structuuranalyse
  Om de mogelijkheden voor de verbetering van de bevoorradingsstructuur vast te stellen, wordt een globale analyse
  uitgevoerd. Bestaande structuren worden gecontroleerd en beschreven. Met inachtneming van bestaande processen worden optimalisaties uitgewerkt.
 • Behoefte-analyse
  Beschikbare middelen voor opslag en transport worden vastgesteld en gecontroleerd.
 • Uitgangspunten voor de optimalisatie
  Het doel van de structuuranalyse is het vaststellen van de beste manier waarop u lopende kosten kunt minimaliseren en de interne processen kunt optimaliseren.

Planning

Planning en optimalisatie van de aanwezige opslag- en transportcapaciteiten

Rekening houdend met de beschikbare opslag- en transportmiddelen wordt de daadwerkelijk bestaande behoefte
aan hoeveelheid en kosten vastgesteld en getoond.

 • Ruimtelijk ontwerp
  Uitsluitend de feitelijk benodigde opslagcapaciteit wordt aan de hand van verbruiksanalyses bepaald en de ruimtes worden aan de hand van hygiënische en arbeidsergonomische inzichten opnieuw ingericht. Ook de overgang van functie, logistiek en kantoororganisatie wordt geoptimaliseerd.
 • Ontwerp en design
  Gebaseerd op logistieke standaarden plannen wij inrichtingen die qua materiaal en design speciaal op uw instelling zijn afgestemd.
 • Procedure
  Wij nemen de zorg voor de bouw over en coördineren het totale technische verloop en het tijdsverloop, mede in samenwerking met uw technici, planners en vakingenieurs.

Implementatie

Ondersteuning bij de integratie

 • Ingebruikname
  Wij begeleiden de implementatie en ondersteunen de medewerkers intensief gedurende de implementatiefaseen daarna.
 • Scholing van de medewerkers
  Alle deelnemende medewerkers worden uitvoerig onderwezen in de nieuwe structuren en krijgen een scholing en instructie in de nieuwe bevoorradingssystematiek.

Service

Wij houden uw project in het oog. Ook na de afsluiting zijn wij er voor u.

 • Begeleiding
  Na afsluiting van het project bieden wij u de mogelijkheid om de bereikte doelen regelmatig te controleren en, indien nodig, te zorgen voor aanpassing en correctie ervan.

Uw voordelen met ons advies

 • Waar alles perfect op elkaar is afgestemd, dalen de kosten, groeit de winst en neemt de productiviteit toe.
 • Het voordeel is voor de patiënten, het personeel en het managment van de instelling.
 • Functionele hardwaresystemen zijn een bestanddeel van de logistiek. Net zo belangrijk zijn doordachte en geoptimaliseerde processen.

Neem contact op met uw ZARGES Medical adviseur
Contact voor ZARGES Medical

Neem contact op met onze partner VE-systems voor medische producten in de Nederlandse markt.

VE-systems
Ohmstraat 8
3861 NB Nijkerk
Tel: 033 245 8334
info@ve-systems.nl
https://www.ve-systems.nl/

naar VE-systems