Privacy

Privacyverklaring

Informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van onze website

Deze informatie conform Art. 13 et seq. GDPR over gegevensbescherming dient de informatieplicht bij het verzamelen van persoonlijke gegevens op onze website.

De bescherming van uw privacy is van cruciaal belang voor ons bedrijf en we zetten ons in om op een verantwoordelijke en betrouwbare manier met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Met de volgende informatie over gegevensbescherming willen wij u een beter inzicht geven in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en doorgeven wanneer u onze websites bezoekt, gebruik maakt van onze aanbiedingen via onze website en onze relaties met geïnteresseerden en klanten beheert. 

1. naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

ZARGES GmbH
Zargesstr. 7
82362 Weilheim
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 881 687-0
E-mail: zarges@zarges.de

(hierna "ZARGES", "wij", "ons" genoemd).

2. contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Holzhofer Consulting GmbH
Martin Holzhofer
Lochhamer Str. 31
82152 Planegg

Tel.: (0 89) 1 25 01 56 00

E-mail: datenschutzbeauftragter-zarges@holzhofer-consulting.de

3. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de rechtsgrondslag voor de verwerking

3.1 Verwerking van toegangsgegevens

Om technische redenen verwerken we een beperkte hoeveelheid gegevens (zogenaamde verbindingsgegevens) telkens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk om een verbinding tussen uw eindapparaat en onze servers tot stand te brengen en uit te voeren. Deze gegevens worden verwerkt in het hoofdgeheugen van de webserver voor de duur van de verbinding:

De volgende gegevens of gegevenscategorieën worden verzameld:

 • IP-adres
 • MAC-adres
 • Bronpoort van het aanroepende apparaat of een gateway (bijv. firewall of proxy)
 • Tijdstempel (datum en tijd) van het ophalen
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Bericht of het verzoek succesvol was (via HTTP-foutcode)
 • Bericht waarom een verzoek mogelijk is mislukt (via HTTP-foutcode)
 • Referrer (website vanwaar onze hoofdpagina of subpagina's zijn geopend)
 • User agent (browsertype waarmee u onze website bezoekt en versie)
 • Breedte en hoogte van het beeldscherm
 • Taalinstellingen van uw browser

Het IP-adres, de tijdstempel, de HTTP-foutcode, de verwijzer en de gebruikersagent worden automatisch geregistreerd wanneer onze websites worden bezocht om de functionaliteit en de bescherming van onze websites te garanderen. De logbestanden worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Uw IP-adres wordt alleen in afgekorte vorm verder verwerkt in de logs en is daarom geanonimiseerd. Het is voor ons niet mogelijk om met deze gegevens gebruikersprofielen met persoonlijke referenties aan te maken.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.  Er is een belangenafweging uitgevoerd en tot de conclusie gekomen dat de verwerking noodzakelijk is om onze legitieme belangen te waarborgen en dat deze zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

3.2 Cookies en aanverwante technologieën

3.2.1 Algemene informatie

Deze website maakt gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies en aanverwante technologieën (bijv. scripts). Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard, bijvoorbeeld om informatie over u te "onthouden", zoals uw taalinstellingen of inloggegevens. Sommige van deze cookies worden door ons ingesteld en worden first-party cookies genoemd. We gebruiken ook cookies van derden en verwante technologieën die afkomstig zijn van een ander domein dan dat van de website die u bezoekt.

Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden ingesteld en kunt u beslissen of u deze cookies individueel wilt accepteren en het opslaan van cookies en het verzenden van de gegevens die ze bevatten, wilt voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. We willen u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt te weten komen hoe u cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen) in de belangrijkste browsers door op de onderstaande links te klikken:

We maken onderscheid tussen de volgende categorieën:

 • Technisch noodzakelijke cookies en aanverwante technologieën ("Essentieel")
 • Statistische cookies en aanverwante technologieën
 • Marketingcookies en aanverwante technologieën
 • Cookies voor sociale media en aanverwante technologieën

Meer informatie over de afzonderlijke categorieën en de mogelijkheid om elke categorie te weigeren (met uitzondering van de categorieën die technisch noodzakelijk zijn) vindt u ook in de "Instellingen voor gegevensbescherming" onder de volgende link:

Instellingen gegevensbeveiliging

3.2.2 Technisch vereiste cookies en aanverwante technologieën

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Dergelijke cookies zijn technisch essentieel voor de werking van de website en het leveren van de door de gebruiker gevraagde dienst en kunnen daarom niet worden gedeactiveerd.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang om te zorgen voor een optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijk en effectief ontwerp van ons aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.  Er is een belangenafweging uitgevoerd en tot de conclusie gekomen dat de verwerking noodzakelijk is om onze legitieme belangen te waarborgen en dat deze zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

U kunt de cookie-instellingen hier bekijken en wijzigen.

3.2.3 Cookies waarvoor toestemming is vereist, zoals analyse- en trackingcookies en aanverwante technologieën (bijv. tracking scripts)

Op onze website zijn ook reclame-, marketing- en analysetools van derden geïntegreerd. Deze zijn technisch niet noodzakelijk voor de werking van de website, maar dienen bijvoorbeeld om het gedrag van de gebruiker te registreren, om op dit gedrag afgestemde reclame weer te geven of om een analyse van het gebruik van onze website mogelijk te maken (bijv. Google Analytics, Google Ads / DoubleClick en LinkedIn Ads).

Een overzicht van alle diensten van derden die op de website zijn geïntegreerd, evenals gedetailleerde informatie over elk van deze diensten, is te vinden in sectie 11.

3.3 Verwerking in verband met het gebruik van ons contactformulier of wanneer u per e-mail contact met ons opneemt

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier en andere formulieren op onze website (https://www.zarges.com/de/kontakt/), wordt de door u verstrekte informatie alleen opgeslagen voor het verwerken en beantwoorden van de vraag en voor eventuele vervolgvragen en, indien nodig, voor verder advies.

De volgende gegevens of gegevenscategorieën worden verzameld en verwerkt:

 • Bedrijf
 • Voornaam, achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Straat/huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Taal
 • Industrie
 • Aangepast bericht

Als u op eigen initiatief per e-mail contact met ons opneemt, verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, individueel bericht) voor zover u die hebt opgegeven. De gegevensverwerking dient voor het verwerken en beantwoorden van uw contactaanvraag.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is ons gerechtvaardigd belang conform Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Er is een belangenafweging uitgevoerd en tot de conclusie gekomen dat de belangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan onze belangen bij de verwerking. In dit geval hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw aanvraag en, indien nodig, bij het uitvoeren van precontractuele maatregelen (bijv. advies over koopinteresse, opstellen van offertes) met zakelijke klanten, waarvoor de verwerking van de hier genoemde gegevens en gegevenscategorieën noodzakelijk is.

Als het contact wordt gemaakt met het oog op de uitvoering van precontractuele maatregelen met particuliere eindklanten of betrekking heeft op een contract dat al is gesloten tussen de betrokkene en ons, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

3.4 Verwerking in verband met een bestelling

In de ZARGES online shop kunt u verschillende producten uit ons assortiment bestellen (bijv. toegangsapparatuur, kratten of logistieke producten).

Om uw bestellingen te kunnen verwerken en uitvoeren, verwerken wij en eventuele door ons ingeschakelde derden of verwerkers de volgende gegevens van u, voor zover u ons deze gegevens hebt verstrekt als onderdeel van de bestelling of in het kader van de contractuele relatie:

 • Achternaam, voornaam van de klant en, indien van toepassing, de ontvanger van de goederen
 • E-mailadres
 • Bedrijf (vrijwillige informatie) van de klant en, indien van toepassing, de ontvanger van de goederen
 • Straat en huisnummer van de klant en, indien van toepassing, de ontvanger van de goederen
 • Woonplaats van de klant en, indien van toepassing, de ontvanger van de goederen
 • Postcode van de klant en, indien van toepassing, de ontvanger van de goederen
 • Land van de klant en, indien van toepassing, de ontvanger van de goederen
 • Telefoonnummer
 • Betalingsinformatie afhankelijk van de geselecteerde betalingsmethode (bijv. bankgegevens zoals IBAN, bank, rekeninghouder of creditcardinformatie / creditcardnummer)
 • Bestelnummer/referentie

De gegevens die worden verzameld bij het plaatsen van de bestelling worden uitsluitend verwerkt voor het hierboven beschreven doel. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als u ons deze gegevens niet verstrekt, wordt er geen contract met ons gesloten. Alle andere informatie is vrijwillig.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (voor contracten met natuurlijke personen) of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (voor contracten met rechtspersonen). Dienovereenkomstig is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een contract.

Als de rechtsgrondslag voor de verwerking ons gerechtvaardigd belang is overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f GDPR, is er een belangenafweging uitgevoerd en tot de conclusie gekomen dat de belangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan onze belangen bij de uitvoering van de contracten. In het onderhavige geval hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de nakoming en verwerking van contractuele verplichtingen met onze zakelijke klanten, waarvoor de verwerking van de hier genoemde gegevens en gegevenscategorieën noodzakelijk is.

3.5 Verwerking in verband met het aanmaken van een klantaccount

Op onze website heeft u ook de mogelijkheid om een doorlopende klantenaccount bij ons aan te maken door het registratieformulier op https://www.zarges.com/de/produkte/customer/account/create/ in te vullen of direct tijdens het bestelproces. De bijbehorende verwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren, bepaalde functies aan te bieden en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen.

De volgende gegevens of gegevenscategorieën worden verzameld en verwerkt:

 • Voornaam, achternaam
 • E-mailadres
 • wachtwoord

We slaan de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld op zolang u geregistreerd bent op onze website. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert of uw toestemming intrekt. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. De te geven toestemming wordt gegeven door het feit dat het aanmaken van een klantenaccount vrijwillig is en, in het bijzonder, een bestelling ook als gast kan worden voltooid en dus zonder het aanmaken van een doorlopende klantenaccount. U kunt uw toestemming te allen tijde en zonder opgaaf van redenen intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

3.6 Verwerking in verband met het downloaden van een whitepaper

U kunt zogenaamde white papers van onze website downloaden door een overeenkomstig formulier in te vullen (bijv. op https://www.zarges.com/de/was-bei-der-auswahl-des-richtigen-steiggeraets-zu-beachten-ist/), waarmee u meer te weten kunt komen over onderwerpen zoals tips voor de aankoop van ladders & werkplatforms.

De volgende gegevens of gegevenscategorieën moeten worden verstrekt om de download beschikbaar te maken:

 • Achternaam, voornaam
 • E-mailadres
 • Bedrijf/Bedrijf
 • Postcode/plaats
 • Industrie (vrijwillige informatie)
 • Afdeling (optioneel)

De door u verstrekte informatie wordt alleen gebruikt om de bijbehorende whitepaper te verstrekken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is ons gerechtvaardigd belang conform Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Er is een belangenafweging uitgevoerd en tot de conclusie gekomen dat de belangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan onze belangen bij de verwerking. In dit geval hebben we een gerechtvaardigd belang om gebruikers te voorzien van speciale inhoud als onderdeel van een whitepaper, waarvoor de verwerking van de hier genoemde gegevens en gegevenscategorieën noodzakelijk is.

U kunt zich ook abonneren op onze e-mailnieuwsbrief door het betreffende selectievakje onder het formulier aan te vinken. Dit gebeurt op basis van uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in paragraaf 3.8.

3.7 Verwerking in verband met registratie voor seminars en online evenementen (bijv. ZARGES e-learning)

Als u gebruik maakt van onze seminars en trainingen (e-learning of face-to-face seminars) en u zich hiervoor registreert via de bijbehorende registratieformulieren op www.zarges.com/de/services/seminare-schulungen/, verwerken wij de volgende gegevens of gegevenscategorieën voor de planning en uitvoering van de seminars en, indien van toepassing, voor het aanmaken en verzenden van gepersonaliseerde deelnamecertificaten:

Gegevens van de klant:

 • Bedrijf
 • Straat/huisnummer
 • Postcode
 • Locatie
 • Land
 • Taal
 • Klantnummer (vrijwillige informatie)
 • Belastingnummer (vrijwillige informatie)
 • Contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres

Gegevens van de deelnemers:

 • Begroeting
 • Achternaam, voornaam
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van de registratie en het plannen van het bijbehorende evenement (bijv. seminars en trainingen). De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is ons gerechtvaardigd belang conform Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Er is een belangenafweging uitgevoerd en tot de conclusie gekomen dat de belangen van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan onze belangen bij de verwerking. In het onderhavige geval hebben wij een gerechtvaardigd belang bij de organisatie en planning van seminars en trainingen en het daarmee samenhangende afsluiten van contracten met zakelijke klanten, waarvoor de registratieprocedure en de daarmee samenhangende verwerking van de hier genoemde gegevens en gegevenscategorieën noodzakelijk is.

Als de tijdens de registratie verzamelde gegevens worden gebruikt om de registratie en planning van het betreffende evenement uit te voeren en om contracten met natuurlijke personen te sluiten, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR voor de uitvoering van een contract.

3.8 Verwerking in verband met de inschrijving voor de nieuwsbrief

Als u regelmatig informatie wilt ontvangen over nieuwe producten en diensten of andere interessante onderwerpen, biedt ZARGES u de mogelijkheid een nieuwsbrief ("ZARGES Nieuwsbrief") te ontvangen.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief door het relevante registratieformulier in te vullen op https://www.zarges.com/de/newsletter/ of door het relevante selectievakje aan te vinken onder de verschillende formulieren (bijv. contactformulier). U ontvangt dan een activeringslink op het opgegeven e-mailadres, waarop u moet klikken om de inschrijving te voltooien (zogenaamde double opt-in procedure).

Je inschrijving voor de nieuwsbrief wordt pas actief als je op de activeringslink klikt. Als u niet op de link klikt, worden uw gegevens na 30 dagen automatisch verwijderd. Dit garandeert dat derden geen misbruik hebben gemaakt van uw persoonlijke gegevens.

De volgende gegevens of gegevenscategorieën worden verzameld en verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • e-mailadres
 • Bedrijf
 • Industrie
 • Taal

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, d.w.z. uw uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming in combinatie met de dubbele opt-in procedure.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen intrekken. U hebt verschillende opties om dit te doen:

 • Je kunt je uitschrijven door op de knop "Uitschrijven" te klikken, die in elke nieuwsbrief staat.
 • Je kunt een informele e-mail met je annuleringsverzoek sturen naar zarges@zarges.de.

Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief, is het verstrekken van uw e-mailadres verplicht. Als u ons dit niet geeft, kunnen we u de gevraagde informatie niet toesturen. Alle andere gegevens zijn vrijwillig.

4. verplichting om de gegevens te verstrekken

In de regel is het verstrekken van de in punt 3 genoemde persoonsgegevens noch wettelijk noch contractueel verplicht. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Als u deze gegevens niet verstrekt, heeft dit geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing als er geen andere informatie wordt verstrekt in de respectieve verwerkingsactiviteiten.

5. geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering

ZARGES GmbH neemt geen geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, waaronder profilering in overeenstemming met art. 22 (1) en (4) GDPR.

6. gegevensoverdracht naar een derde land

Gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de EU en de Europese Economische Ruimte ("derde landen") in het kader van de administratie, ontwikkeling en werking van IT-systemen. De overdracht vindt alleen plaats op basis van:

 • een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie in de zin van Art. 45 GDPR.
 • een goedgekeurd certificeringsmechanisme conform art. 42 GDPR in combinatie met juridisch bindende en afdwingbare verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker in het derde land.
 • van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Commissie zijn vastgesteld overeenkomstig de herzieningsprocedure van artikel 93, lid 2, van de GDPR.

Bij het gebruik van onze website worden momenteel in de volgende gevallen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derde landen door het gebruik van diensten van derden:

 • Overdracht van gegevens aan Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.
 • Overdracht van gegevens aan YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.
 • Verzending van gegevens naar LinkedIn Corp, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS.
 • Overdracht van gegevens aan Meta Platforms, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS.
 • Overdracht van gegevens aan PayPal Inc, 2211 N 1st St San Jose, CA 95131, VS.
 • Overdracht van gegevens aan InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nieuw-Zeeland.
 • Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3e verdieping, San Francisco, CA 94105, VS

De websites en logs bevinden zich uitsluitend op servers in Duitsland.

7. categorieën ontvangers van gegevens en gegevensbronnen

7.1 Categorieën ontvangers van gegevens 

Voor zover wettelijk toegestaan, geven we persoonlijke gegevens door aan externe partijen:

 • Kredietinstellingen en aanbieders van betalingsdiensten voor facturering en verwerking van betalingen (bijv. PayPal).
 • Dienstverlener voor verzending
 • Advocaten voor de verdediging en tenuitvoerlegging van vorderingen
 • Belastingadviseur voor financiële boekhouding en opstellen van balansen
 • incassodienstverleners en bevoegde rechtbanken om vorderingen te innen en gerechtelijke stappen te ondernemen. Als persoonlijke gegevens (klant- en contactgegevens, betalingsgegevens en gegevens over de vordering) in het geval van incasso worden doorgegeven aan een incassodienstverlener, informeren wij u vooraf over de voorgenomen overdracht.

Wij gebruiken de volgende categorieën ontvangers als verwerkers in de zin van art. 28 GDPR om persoonsgegevens te verwerken voor de hier vermelde doeleinden:

 • Provider van servers voor het hosten van onze websites
 • IT-dienstverlener voor het onderhoud van onze IT-infrastructuur
 • Leveranciers van marketing-, analyse- en andere diensten (bijv. Google, LinkedIn en YouTube)
 • Serviceprovider voor e-mailmarketingtool
 • Serviceprovider voor orderverwerking
 • Andere verwerkers in de zin van art. 28 GDPR tijdens het verwerken van bestellingen

Deze dienstverleners verwerken informatie over u namens ons en op basis van onze instructies en zijn contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in de zin van Art. 28 GDPR.

Andere ontvangers zijn gelieerde bedrijven binnen de ZARGES Group. Delen van onze bedrijvengroep voeren bepaalde gegevensverwerkingstaken centraal uit voor de aangesloten bedrijven in de groep. Uw gegevens kunnen centraal binnen de groep worden verwerkt, bijvoorbeeld voor het centrale beheer van adresgegevens, voor telefonische klantenservice, voor contract- en serviceafhandeling, voor incasso en uitbetaling of voor gezamenlijke postverwerking.

De aangesloten bedrijven in de Groep zijn

 • Werner Co.

Uw gegevens worden ook doorgegeven als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

7.2 Gegevensbronnen

In de regel verwerken we persoonlijke gegevens die we van onze klanten en geïnteresseerde partijen hebben ontvangen als onderdeel van onze zakelijke relaties.

In het onderhavige geval hebben wij alle gegevens van u ontvangen in verband met het gebruik van onze website, de registratie in onze online shop en het plaatsen van de bijbehorende bestellingen door u.

8. opslagduur en criteria voor het bepalen van de duur

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de hier vermelde doeleinden te vervullen of gedurende de wettelijk bepaalde bewaartermijnen. Nadat het betreffende doel niet langer van toepassing is of nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, worden de gegevens verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Wij slaan uw gegevens op voor de duur van het bestaande contract en na beëindiging van het contract met u, in eerste instantie voor de duur van de garantieperiode of voor een periode tot ontvangst van het aanslagbiljet voor het jaar waarin het contract is beëindigd. In het geval dat de belastingaanslag niet definitief is, worden de gegevens opgeslagen totdat de volledige belastingcontrole is afgerond. Daarnaast kunnen we uw gegevens bewaren voor de duur van de beslechting van juridische geschillen en het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Als er wettelijke bewaartermijnen zijn, zijn we verplicht om de gegevens op te slaan totdat deze termijnen zijn verstreken. Na afloop van de wettelijke bewaarplichten, die voornamelijk voortvloeien uit het handels- en belastingrecht (in het bijzonder §§ 147 AO en 257 HGB), verwijderen we deze gegevens weer.

We bewaren uw gegevens voor reclamedoeleinden totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik ervan, u uw toestemming intrekt of het niet langer wettelijk is toegestaan om contact met u op te nemen.  We slaan uw andere gegevens op zolang we deze nodig hebben om het specifieke doel te bereiken (bijv. om een contract uit te voeren of te verwerken) en verwijderen deze zodra het doel niet langer van toepassing is.

In dit geval worden alle verbindingsgegevens kort na het einde van de verbinding automatisch uit het geheugen van de webserver verwijderd. De geanonimiseerde toegangslogs worden 31 dagen bewaard. In het geval dat delen van de toegangslogs nodig zijn voor het bewaren van bewijsmateriaal, worden deze uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

9. informatie over uw rechten als betrokkene

ZARGES GmbH is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, tenzij anders vermeld.

U kunt te allen tijde informatie bij ons opvragen (Art. 15 GDPR) over de gegevens die over u zijn opgeslagen en de correctie ervan (Art. 16 GDPR) in geval van fouten. U kunt ook verzoeken om beperking van de verwerking (Art. 18 GDPR), de overdraagbaarheid (Art. 20 GDPR) van de gegevens die u ons hebt verstrekt in een machinaal leesbaar formaat of het wissen van uw gegevens (Art. 17 GDPR) - voor zover deze niet langer nodig zijn.

U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens op basis van openbare of gerechtvaardigde belangen (art. 21 GDPR).

Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst (art. 7 lid 3 GDPR). Na ontvangst van uw herroeping zullen wij uw gegevens niet langer verwerken voor de in de toestemming genoemde doeleinden.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene, stuurt u uw verzoek per e-mail naar zarges@zarges.de of per post naar het in punt 1 vermelde adres.

10. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U kunt ook te allen tijde een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met art. 77 (1) GDPR. Voor ons is de

Beiers Staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming, Promenade 18, 91522 Ansbach, Postbus 1349, 91504 Ansbach, e-mail: poststelle@lda.bayern.de, telefoon: +49 (0) 981 180093-0, verantwoordelijke.

U kunt ook contact opnemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit.

11. informatie over gegevensbescherming voor alle diensten van derden die op deze website zijn geïntegreerd

11.1 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.  Daarbij kan de volgende informatie worden verzameld:

 • Hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres)
 • Browser type/versie
 • gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
 • Klik pad
 • Datum en tijd van de serveraanvraag
 • Locatiegegevens
 • Inkoopactiviteiten

Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.

De opslagperiode voor de gegevens gegenereerd door Google Analytics is 14 maanden. Na deze periode worden alle gegevens automatisch verwijderd. We hebben ook de code "anonymiseIP" toegevoegd aan Google Analytics op deze website.

De gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website worden over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in de zin van art. 45 lid 3 GDPR, dat zich uitstrekt tot het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Voor de export van gegevens naar ontvangers in de VS die gecertificeerd zijn in overeenstemming met het DPF, wordt het niveau van gegevensbescherming daarom als adequaat beschouwd. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het DPF en heeft zich er daarom toe verbonden de Europese principes voor gegevensbescherming na te leven.

De gegevensverwerking dient voor het analyseren van deze website en zijn bezoekers en voor marketing- en reclamedoeleinden. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

De opslag van en toegang tot informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is gebaseerd op geïnformeerde toestemming in overeenstemming met art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. U geeft uw toestemming via de toestemmingsbanner.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is te vinden onder de volgende links:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

https://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://www.google.de/intl/de/policies/

11.2 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Met deze service kunnen websitetags worden beheerd via een interface. Deze toepassing wordt gebruikt om JavaScript-tags en HTML-tags te beheren die worden gebruikt om met name tracking- en analysetools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het ontwerpen en optimaliseren van onze website in overeenstemming met de vereisten. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en dat er in de regel geen gegevens worden verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags, mits deze zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat kan worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar kan worden opgeslagen. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in de zin van art. 45 lid 3 GDPR, dat zich uitstrekt tot het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Voor de export van gegevens naar ontvangers in de VS die gecertificeerd zijn in overeenstemming met het DPF, wordt het niveau van gegevensbescherming daarom als adequaat beschouwd. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het DPF en heeft zich er daarom toe verbonden de Europese principes voor gegevensbescherming na te leven.

De opslag van en toegang tot informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is gebaseerd op geïnformeerde toestemming in overeenstemming met art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. U geeft uw toestemming via de toestemmingsbanner.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op: https://developers.google.com/tag-platform/tag-manager?hl=de

11.3 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps om interactieve kaarten weer te geven en routebeschrijvingen te geven. Google Maps is een kaartendienst van Google Inc. LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Door gebruik te maken van Google Maps kan informatie over het gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres en het (start)adres dat is ingevoerd als onderdeel van de routeplannerfunctie, worden doorgegeven aan Google in de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in de zin van art. 45 lid 3 GDPR, dat zich uitstrekt tot het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Voor de export van gegevens naar ontvangers in de VS die gecertificeerd zijn in overeenstemming met het DPF, wordt het niveau van gegevensbescherming daarom als adequaat beschouwd. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het DPF en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

Wanneer u een webpagina op onze website opent die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de kaart wordt door Google rechtstreeks naar uw browser gestuurd, die deze in de website integreert. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Google op deze manier verzamelt. Voor zover wij weten, gaat het in ieder geval om de volgende gegevens:

 • Datum en tijd van het bezoek aan de website in kwestie,
 • Internetadres of URL van de bezochte website,
 • IP-adres, (start)adres ingevoerd tijdens het plannen van de route.

Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kunnen hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Als u niet wilt dat Google gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt via onze website, kunt u JavaScript uitschakelen in uw browserinstellingen. In dit geval kunt u echter geen gebruik maken van de kaartweergave.

De opslag van en toegang tot informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is gebaseerd op geïnformeerde toestemming in overeenstemming met art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 letter a GDPR. U geeft uw toestemming via de toestemmingsbanner.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

11.4 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van Google Fonts API/ gStatic API

Op deze website worden externe lettertypen zoals Google Fonts en gStatic gebruikt voor een betere visuele presentatie. Dit zijn services van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS ("Google").

Deze webfonts worden geïntegreerd door een serveroproep, meestal een server van Google in de VS. Hierdoor wordt een verbinding met uw apparaat tot stand gebracht en wordt onder andere aan de server doorgegeven welke van onze webpagina's u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van uw apparaat wordt ook door Google verzameld. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw Google-account.

Uw gegevens kunnen worden overgedragen aan de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in de zin van artikel 45 (3) GDPR, dat zich uitstrekt tot het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Voor de export van gegevens naar ontvangers in de VS die gecertificeerd zijn in overeenstemming met het DPF, wordt het niveau van gegevensbescherming daarom als adequaat beschouwd. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het DPF en heeft zich er daarom toe verbonden de Europese principes voor gegevensbescherming na te leven.

De opslag van en toegang tot informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is gebaseerd op geïnformeerde toestemming in overeenstemming met art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. U geeft uw toestemming via de toestemmingsbanner.

Meer informatie is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=331597391040

of www.google.de/intl/de/policies/.

11.5 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van Doubleclick.net door Google (Google Ads Conversion Tracking)

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool DoubleClick van Google en de bijbehorende conversietracking (bezoekactieanalyse). Dit is een analyseservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS ("Google").

DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om zogenaamde conversies te registreren die gerelateerd zijn aan advertentieverzoeken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar een aankoop doet. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke gegevens.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom op basis van onze kennis:

Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat. De informatie die wordt verkregen met behulp van de DoubleClick-cookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Daarnaast stellen de gebruikte DoubleClick Floodlight-cookies ons in staat om te begrijpen of u bepaalde acties uitvoert op onze website nadat u een van onze display/video-advertenties op Google of op een ander platform via DoubleClick hebt geopend of erop hebt geklikt (conversietracking). DoubleClick gebruikt deze cookie om inzicht te krijgen in de inhoud waarmee u op onze websites hebt geïnterageerd om u later gerichte reclame te kunnen sturen.

Uw gegevens worden over het algemeen doorgestuurd naar de servers van Google LLC in de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in de zin van art. 45 lid 3 GDPR, dat zich uitstrekt tot het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Voor de export van gegevens naar ontvangers in de VS die gecertificeerd zijn in overeenstemming met het DPF, wordt het niveau van gegevensbescherming daarom als adequaat beschouwd. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het DPF en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese principes voor gegevensbescherming.

De opslag van en toegang tot informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is gebaseerd op geïnformeerde toestemming in overeenstemming met art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. U geeft uw toestemming via de toestemmingsbanner.

Meer informatie over DoubleClick en gegevensbescherming bij Google vindt u onder de volgende links:

https://support.google.com/campaignmanager/answer/9015629?hl=de

https://www.google.de/policies/privacy/

11.6 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van Google Dynamic Remarketing (Google Ads Remarketing)

Wij gebruiken de remarketing- of "Vergelijkbare doelgroepen"-functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") op onze website. De toepassing wordt gebruikt om bezoekersgedrag en interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. In principe worden er geen persoonlijke gegevens van websitebezoekers opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met de product- en informatiegebieden die u eerder hebt bezocht.

De verzamelde gegevens worden over het algemeen doorgestuurd naar de servers van Google LLC in de VS en daar opgeslagen. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in de zin van artikel 45 (3) GDPR, dat zich uitstrekt tot het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Voor de export van gegevens naar ontvangers in de VS die gecertificeerd zijn in overeenstemming met het DPF, wordt het niveau van gegevensbescherming daarom als adequaat beschouwd. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het DPF en heeft zich er daarom toe verbonden de Europese principes voor gegevensbescherming na te leven.

De opslag van en toegang tot informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is gebaseerd op geïnformeerde toestemming in overeenstemming met art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. U geeft uw toestemming via de toestemmingsbanner.

Meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://developers.google.com/tag-platform/devguides/dynamic-remarketing?hl=de

en www.google.de/policies/privacy/

11.7 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van Google reCaptcha

Op deze website gebruiken we de reCAPTCHA-functie van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om onderscheid te maken of een invoer is gedaan door een natuurlijk persoon of door misbruik door een machine en geautomatiseerde verwerking - bijvoorbeeld door een bot of andere spamsoftware. Met spam bedoelen we alle ongevraagde informatie die elektronisch naar ons wordt verzonden. reCAPTCHA dient daarom om de veiligheid van onze website en daarmee uiteindelijk ook uw veiligheid te waarborgen.

Met de reCAPTCHA-service wordt een JavaScript-element geïntegreerd in de broncode, waarna de toepassing op de achtergrond draait en het gebruikersgedrag analyseert.

Bij de klassieke CAPTCHAS moet je meestal tekst- of beeldpuzzels oplossen of een selectievakje aanvinken om te bevestigen dat je geen bot bent.

Met de nieuwe versie van Invisible reCAPTCHA is het niet langer nodig om het vakje aan te vinken. In plaats daarvan worden het hele herkenningsproces en de bijbehorende risicoanalyse op de achtergrond uitgevoerd. Google maakt niet in detail bekend welke gegevens het precies verzamelt en opslaat. We gebruiken momenteel beide reCaptcha-versies op onze website.

Volgens onze informatie wordt de volgende informatie verzameld met betrekking tot uw eindapparaat en uw browser en doorgegeven aan Google:

 • Referrer URL (het adres van de pagina waar de bezoeker vandaan komt)
 • IP-adres van de gebruiker
 • Besturingssysteem van de gebruiker
 • Gedrag van muis en toetsenbord
 • Taal instellen in de browser
 • Scherm- en vensterresolutie
 • Tijdzone
 • Installatie van browserplugins
 • Beperkte locatie- en gebruiksgegevens

Daarnaast gebruikt Google reCAPTCHA ook cookies (kleine tekstbestanden die gegevens in uw browser opslaan).

Google gebruikt "Google Fonts", d.w.z. lettertypen die door Google van internet zijn gedownload, voor het visuele ontwerp van het Captcha-venster. Er wordt geen andere informatie verwerkt dan de informatie die al via de reCAPTCHA-functionaliteit aan Google is doorgegeven.

Google reCAPTCHA wordt gebruikt in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang om de individuele verantwoordelijkheid op het internet vast te stellen en misbruik en spam te voorkomen en zo de veiligheid van onze website te waarborgen. De opslag van en toegang tot informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 25 (1) en (2) TTDSG.

Als onderdeel van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen persoonlijke gegevens ook worden overgedragen naar de servers van Google LLC. in de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in de zin van art. 45 lid 3 GDPR, dat zich uitstrekt tot het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Voor de export van gegevens naar ontvangers in de VS die gecertificeerd zijn in overeenstemming met het DPF, wordt het niveau van gegevensbescherming daarom als adequaat beschouwd. Google heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het DPF en heeft zich er daarom toe verbonden de Europese principes voor gegevensbescherming na te leven.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden op de webontwikkelaarspagina van Google op https://developers.google.com/recaptcha?hl=de.

11.8 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van Meta Pixel en Meta Custom Audience

Wij gebruiken een zogenaamde "meta pixel" (voorheen Facebook pixel) van Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Meta") op onze website. De Meta pixel kan worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te volgen nadat ze op een Meta advertentie hebben geklikt. Met behulp van de Meta-pixel kunnen we begrijpen hoe onze marketingmaatregelen op Meta/Facebook worden ontvangen en, indien nodig, optimaliseringsmaatregelen nemen. Voor dit doel worden op interesses gebaseerde advertenties ("meta-advertenties") weergegeven aan gebruikers van onze website wanneer zij het sociale netwerk Facebook of andere websites bezoeken die dit proces ook gebruiken. Dienovereenkomstig gebruiken we de meta-pixel ook om de door ons geplaatste meta-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites) die we doorgeven aan Meta (zogenaamde meta "Custom Audiences" of "Look Alike Audiences").

Via de Meta-pixel maakt je browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Meta-server. Wij hebben geen invloed op de reikwijdte en het verdere gebruik van de gegevens die Meta verzamelt door het gebruik van deze tool en informeren je daarom op basis van ons kennisniveau:

Door de Meta-pixel te integreren, ontvangt Meta de informatie dat je op een van onze advertenties hebt geklikt of de bijbehorende webpagina op onze website hebt bezocht. Als je geregistreerd bent bij een Meta-dienst, kan Meta het bezoek toewijzen aan je account. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Meta of niet bent ingelogd, kan de provider uw IP-adres en andere identificerende kenmerken achterhalen en opslaan.

Uw gegevens worden over het algemeen overgebracht naar de servers van Meta Platforms Inc. in de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in de zin van art. 45 lid 3 GDPR, dat zich uitstrekt tot het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Voor de export van gegevens naar ontvangers in de VS die gecertificeerd zijn onder het DPF, wordt het niveau van gegevensbescherming daarom als adequaat beschouwd. Meta heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het DPF en is daarom toegewijd aan het naleven van de Europese gegevensbeschermingsprincipes.

De opslag van en toegang tot informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is gebaseerd op geïnformeerde toestemming in overeenstemming met art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. U geeft uw toestemming via de toestemmingsbanner.

Meta verwerkt de gegevens in overeenstemming met de Meta Data Usage Policy. Specifieke informatie en details over de Meta Pixel en hoe deze werkt, zijn ook te vinden in de Meta helpsectie.

11.9 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van Facebook Connect

Als op deze website een zogenaamde "Facebook Connect Button" is geplaatst, hebt u de mogelijkheid om met uw Facebook-gebruikersgegevens in te loggen op onze website. De provider is Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS.

Daarnaast kan informatie over uw activiteiten op onze website automatisch via Facebook Connect naar uw Facebook-profiel stromen. In dit verband wordt u, wanneer u de knop activeert, de mogelijkheid geboden om uw uitdrukkelijke toestemming te geven voor toegang tot uw Facebook-gebruikersgegevens en om toestemming te geven voor de publicatie van informatie en activiteiten in uw Facebook-profiel. Het gebruik van verdere gegevens (bijv. contact via uw e-mailadres) vindt alleen plaats met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Houd er rekening mee dat Meta informatie over de applicatie of website ontvangt via Facebook Connect, inclusief welke acties u onderneemt. Om het proces van het tot stand brengen van verbindingen te personaliseren, kan Meta in sommige gevallen een beperkte hoeveelheid informatie ontvangen voordat de toepassing of website wordt toegestaan.

Uw gegevens worden over het algemeen overgebracht naar de servers van Meta Platforms Inc. in de VS. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in de zin van art. 45 lid 3 GDPR, dat zich uitstrekt tot het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Voor de export van gegevens naar ontvangers in de VS die gecertificeerd zijn onder het DPF, wordt het niveau van gegevensbescherming daarom als adequaat beschouwd. Meta heeft zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het DPF en is daarom toegewijd aan het naleven van de Europese gegevensbeschermingsprincipes.

De opslag van en toegang tot informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is gebaseerd op geïnformeerde toestemming in overeenstemming met art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. U geeft uw toestemming via de toestemmingsbanner.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in het privacybeleid van Meta.

Meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084

11.10 Verklaring gegevensbescherming over het gebruik van YouTube

We gebruiken de functie voor het insluiten van YouTube-video's van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS ("YouTube") op onze website. YouTube is een bedrijf dat gelieerd is aan Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").

De YouTube-video's kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden afgespeeld. Met deze integratie wordt de inhoud van de YouTube-website in delen van een browservenster weergegeven. De YouTube-video's worden echter alleen opgeroepen door er afzonderlijk op te klikken. Deze techniek staat ook bekend als "framing". Wanneer u een (sub)pagina van onze website oproept waarop YouTube-video's in deze vorm zijn geïntegreerd, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de inhoud op de website weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen.

De integratie van YouTube-inhoud vindt alleen plaats in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus". Deze wordt door YouTube zelf aangeboden en zorgt ervoor dat YouTube in eerste instantie geen cookies op je apparaat opslaat. Bij het oproepen van de betreffende pagina's worden echter het IP-adres en andere gegevens (bijv. gebruikte browser, besturingssysteem en de interface daarvan, taal en versie van de browsersoftware, datum en tijd van de zoekopdracht) doorgegeven en daarmee in het bijzonder welke van onze internetpagina's je hebt bezocht. Deze informatie kan echter niet aan u worden toegewezen, tenzij u zich hebt aangemeld bij YouTube of een andere Google-service (bijv. Google+) voordat u de pagina opriep of permanent bent aangemeld.

Zodra je het afspelen van een ingesloten video start door erop te klikken, slaat YouTube via de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus alleen cookies op je apparaat op, die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten, tenzij je op dat moment bent aangemeld bij een Google-service. Deze cookies kunnen worden voorkomen door de juiste browserinstellingen en extensies in te stellen.

Als je bent ingelogd in je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

De verzamelde gegevens worden over het algemeen doorgestuurd naar een server van YouTube of Google in de VS en daar opgeslagen. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in de zin van art. 45 lid 3 GDPR, dat zich uitstrekt tot het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Voor de export van gegevens naar ontvangers in de VS die gecertificeerd zijn volgens het DPF, wordt het niveau van gegevensbescherming daarom als adequaat beschouwd. YouTube en Google hebben zichzelf gecertificeerd in overeenstemming met het DPF en zijn daarom verplicht om te voldoen aan de Europese beginselen voor gegevensbescherming.

De opslag van en toegang tot informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is gebaseerd op geïnformeerde toestemming in overeenstemming met art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. U geeft uw toestemming via de toestemmingsbanner.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google is te vinden in het privacybeleid van YouTube op www.youtube.com/t/privacy.

11.11 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van LinkedIn Analytics en LinkedIn Ads

Op deze website gebruiken we "LinkedIn Analytics" en "LinkedIn Ads", diensten geleverd door LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. ("LinkedIn"). Beide diensten slaan informatie op over uw gebruikersgedrag op onze website en verwerken deze. Hiervoor worden onder andere cookies gebruikt, die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat en waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

We gebruiken LinkedIn Analytics voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, met name om het gebruik van onze website te analyseren en om afzonderlijke functies en aanbiedingen en de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Door het gebruikersgedrag statistisch te evalueren, kunnen we ons aanbod verbeteren en interessanter maken voor u als gebruiker.

We gebruiken LinkedIn Ads zodat bezoekers van deze website gepersonaliseerde advertenties op LinkedIn te zien krijgen. Bovendien is het mogelijk om anonieme rapporten te maken over de prestaties van de advertenties en informatie over website-interactie. Voor dit doel is de LinkedIn Insight tag geïntegreerd op deze website, die een verbinding tot stand brengt met de LinkedIn server als je deze website bezoekt en tegelijkertijd bent ingelogd op je LinkedIn account.

De LinkedIn Insight Tag plaatst een cookie in de browser van de gebruiker. LinkedIn gebruikt deze om gegevens te verzamelen, zoals

 • URL
 • Referrer URL
 • Apparaateigenschappen
 • Browser eigenschappen
 • IP-adres
 • Tijdstempel
 • Bekeken pagina's

LinkedIn anonimiseert de gegenereerde gegevens binnen 7 dagen. LinkedIn verwijdert de gegevens weer binnen 90 dagen. Wij ontvangen dus geen persoonlijke gegevens van LinkedIn. We ontvangen alleen geaggregeerde rapporten over de demografische samenstelling van onze doelgroep en de effectiviteit van onze advertenties. In dit proces ontvangen we informatie over criteria zoals

 • Industrie
 • Functie
 • Grootte van het bedrijf
 • Carrièreniveau
 • Locatie van websitebezoekers

U kunt de installatie van cookies voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te deactiveren in de instellingen van uw webbrowser. We willen je erop wijzen dat je in dit geval mogelijk niet alle functies op onze website volledig kunt gebruiken. LinkedIn leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden controleren in hun accountinstellingen. Om de Insight tag op onze website te deactiveren, klik hier.

De verzamelde gegevens worden over het algemeen doorgestuurd naar een LinkedIn server in de VS en daar opgeslagen. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU Commissie in de zin van Art. 45 (3) GDPR, dat zich uitstrekt tot het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Voor de export van gegevens naar ontvangers in de VS die gecertificeerd zijn onder het DPF, wordt het niveau van gegevensbescherming daarom als adequaat beschouwd. LinkedIn heeft zich ertoe verbonden de Europese principes inzake gegevensbescherming na te leven.

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1346151?lang=de-DE

De opslag van en toegang tot informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is gebaseerd op geïnformeerde toestemming in overeenstemming met art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. U geeft uw toestemming via de toestemmingsbanner.

Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vind je in het privacybeleid van LinkedIn.

11.12 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van Matomo (Cloud)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. De provider is InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nieuw-Zeeland. Matomo maakt gebruik van technologieën die pagina-overschrijdende herkenning van de gebruiker mogelijk maken om gebruikersgedrag te analyseren (bijv. device fingerprinting). Voor dit doel worden permanente cookies opgeslagen op jouw eindapparaat en door ons gelezen. Op deze manier kunnen we terugkerende bezoekers herkennen en tellen.

Met behulp van Matomo kunnen we gegevens verzamelen en analyseren over het gebruik van onze website door individuele bezoekers. We kunnen onder andere achterhalen wanneer welke pagina's zijn opgevraagd en vanuit welke regio. We verzamelen ook verschillende logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, geolocatie, hoofdbrowsertaal, browser user agent, datum en tijd van het verzoek, gebruikte schermresolutie, laadtijd van de pagina, etc.) en kunnen zo meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen, zoeken op de website, scrollgedrag, etc.). Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. De ruwe gegevens worden 24 maanden bewaard.

De opslag van en toegang tot informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is gebaseerd op geïnformeerde toestemming in overeenstemming met art. 25 (1) TTDSG. De rechtsgrondslag voor de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw vrijwillige en geïnformeerde toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR. U geeft uw toestemming via de toestemmingsbanner.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens door Matomo Analytics is te vinden in Matomo's privacybeleid.

11.13 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van Paypal

Op onze website bieden we de mogelijkheid om het betalingsproces te verwerken via de betalingsdienstaanbieder PayPal (PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg of Paypal Inc., 2211 N 1st St San Jose, CA 95131 Verenigde Staten). PayPal is een aanbieder van online betaaldiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, wat virtuele privé- of zakelijke rekeningen zijn. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-rekening heeft.

Als u voor deze betaalmethode kiest, is Paypal verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, aangezien Paypal de betalingen rechtstreeks met de klanten verwerkt en daarom de betalingsgegevens niet volgens instructies verwerkt.

De volgende gegevens worden verzameld door Paypal of doorgegeven aan Paypal:

Als gebruikers zich willen registreren bij PayPal, moeten ze eerst een bestaande bankrekening koppelen aan PayPal. Om hun rekening aan te maken, moeten ze hun land van herkomst, voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord invoeren.

Als bedrijven PayPal gebruiken als betalingsoptie, verzamelt de software informatie over de transactie. Dit omvat meestal

 • het betalingsbedrag
 • Apparaatinformatie van de gebruiker (bijv. IP-adres)
 • technische gebruiksgegevens en
 • Geolocatiegegevens van de gebruikers.

PayPal behoudt zich ook het recht voor om persoonlijke gegevens van kopers te verzamelen. Volgens PayPal omvat dit informatie zoals

 • Voornaam en achternaam
 • adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail en
 • Rekeningnummer

PayPal voert een kredietcontrole uit voor verschillende services, zoals betaling via automatische incasso, om te controleren of u bereid en in staat bent om te betalen. Hiervoor worden uw gegevens (naam, adres en geboortedatum, bankgegevens) doorgegeven aan kredietbureaus. Wij hebben geen invloed op dit proces en ontvangen alleen het resultaat of de betaling is uitgevoerd of afgewezen of dat er een controle in behandeling is.

De verwerking van bovenstaande gegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder de overdracht van deze persoonlijke gegevens kan een betaling via PayPal echter niet worden uitgevoerd. Er bestaat echter altijd de mogelijkheid om een andere betaalmethode te kiezen.

PayPal kan uw gegevens ook verwerken in de Verenigde Staten. Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie in de zin van art. 45 lid 3 GDPR, dat zich uitstrekt tot het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Voor de export van gegevens naar ontvangers in de VS die gecertificeerd zijn onder het DPF, wordt het niveau van gegevensbescherming daarom als adequaat beschouwd.

Voor zover persoonlijke gegevens worden verwerkt tijdens de beschreven overdrachten aan PayPal, gebeurt dit uitsluitend voor het doel van betalingsverwerking en dus voor de uitvoering van een contract in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (voor contracten met natuurlijke personen) of Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (voor contracten met rechtspersonen).

Meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal vindt u op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

11.14 Kennisgeving gegevensbescherming over het gebruik van Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. "Leadinfo.com") om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een optout-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Status november 2023

Dit privacybeleid wordt voortdurend herzien en ZARGES behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Dergelijke wijzigingen zullen dienovereenkomstig op deze website worden gepubliceerd.