Design gaat samen met functionaliteit.

ZARGES-passagierstrappen in de jaren '50

Instappen a.u.b.! In de jaren '50 en '60 bracht ZARGES fraai gevormde vliegtuigtrappen op de markt. Op dat moment kwam net aluminium als licht, robuust en corrosievast materiaal beschikbaar. Daarmee ging niet enkel het logo van ZARGES over de hele wereld, maar ontwikkelde zich ook een langjarige samenwerking met luchtvaartmaatschappijen en luchthavenbedrijven. ZARGES profiteerde daarbij van het toenemend aantal vliegbewegingen kon als leverancier een goede positie in de marktsegment innemen. Dit marktsegment krijgt thans weer een bijzondere dynamiek – voor ZARGES niet in de laatste plaats dankzij fusie met het bedrijf ZACHER GmbH.