EN 131 – de belangrijkste vernieuwingen

Met zekerheid veilig

Met zekerheid veilig. EN 131 – de belangrijkste vernieuwingen.

De voor ladders geldende norm EN 131-1+2* is diepgaand herzien. Uiterlijk eind 2017 zullen de nieuwe versies in heel Europa geldig zijn. Hier geven wij u een overzicht van de afzonderlijke testen die de norm verlangt en de belangrijkste vernieuwingen voor een nog hogere arbeidsveiligheid bij ladders. Hierbij moet erop gelet worden dat als gevolg van de nieuwe Europese norm bepaalde functies voor ladders niet meer, of alleen nog beperkt, beschikbaar zijn. 


Uw voordelen – met ZARGES altijd conform de norm!

 • Wettelijke zekerheid
  ZARGES ladders voldoen aan de arbeidsrechtelijke vereisten en zijn op de nieuwste stand van de techniek. Ze komen overeen met de categorie "professional". U weet dus zeker: ZARGES-ladders zijn net zo professioneel als u – in ambachtelijk werk, de industrie of privé.
 • Veiliger werken
  De nieuwe, strenge testen bewijzen: de genormde ZARGES ladders staan veilig en glijden niet weg. Zo kunt u gevaren vermijden, ongevallen voor het grootste deel beperken en ziekteverzuim verminderen.
 • In heel Europa aan de voorschriften voldoen
  De nieuwe versies van EN 131-1+2 gelden in heel Europa. Ongeacht waar in Europa u actief bent: ZARGES ladders voldoen aan de vereisten van deze norm in heel Europa.
 • Eén keer investeren – lang profiteren
  ZARGES ladders zijn door strenge testen van de vernieuwde norm nog robuuster en duurzamer. U investeert dus niet alleen in veiligheid, maar ook in een betrouwbaar stijgmiddel dat u lang zal vergezellen.

EN 131-1+2 – wat is er veranderd?

 • Classificering „Professional“ & „Non-professional“: ladders en trappen worden voortaan onderverdeeld in twee categorieën. "Professional" staat voor een ladder die geschikt is voor professioneel gebruik. "Non-professional" duidt ladders voor particulier gebruik aan. Alle ZARGES ladders en trappen zijn zonder uitzondering geclassificeerd als "Professional".
 • Strengere testen – meer robuuste ladders en trappen: extra en strengere testen beproeven de producten tot aan hun belastingsgrenzen. Geen enkel probleem bij ZARGES. Alle keuringen zijn met bravoure doorstaan.
 • Bredere basis: Bij alle ladders die als enkele ladder kunnen worden gebruikt, is vanaf een lengte van 3.000 mm een basisverbreding (dwarsbalk) aangebracht. Veiliger en stabieler staan voor de meest uiteenlopende taken.
  BELANGRIJK: Door deze nieuwe eis kunnen bij uitschuifladders, die ingeschoven langer zijn dan 3.000 mm, de onderdelen van de ladder niet meer afzonderlijk worden gebruikt. bij multifunctionele ladders die ingeklapt langer zijn dan 3.000 mm, mag de bovenladder niet meer afzonderlijk worden gebruikt; deze ladders zijn ook niet meer op trappen bruikbaar.

Veel gestelde vragen over EN 131-1+2

Wat is EN 131?

Wat is EN 131?

 • EN 131 is de geldige norm in Europa voor draagbare ladders.
 • In de zes delen van de norm worden constructies + uitvoeringen, keuring, alsook de markering en bedieningshandleiding geregeld om op die manier in heel Europa eensluidende kwaliteits- en veiligheidsstandaarden te garanderen.
 • De nieuwe versie van EN 131-1 werd al eind 2015 gepubliceerd, de versie EN 131-2 in januari 2017. Ze hebben allebei een overgangsperiode tot eind 2017.
 • In de nieuwe versies van EN 131-2 worden alle ladders onderverdeeld in twee categorieën:
  "Professional" staat voor een ladder die geschikt is voor professioneel gebruik.
  "Non-professional" duidt ladders voor particulier gebruik aan.
 • De testeisen voor "professional" zijn daarbij strenger en harder.
Wat wordt volgens de norm anders bij de ladders?

Wat wordt volgens de norm anders bij de ladders?

Bij alle ladders die als enkele ladder kunnen worden gebruikt, is volgens de nieuwe norm vanaf een lengte van 3.000 mm een basisverbreding nodig.

Door deze nieuwe eis zijn bij ladders uit meerdere delen enkele functies niet meer beschikbaar:

 • bij uitschuifladders die ingeschoven langer zijn dan 3.000 mm, mogen de onderdelen van de ladder niet meer afzonderlijk worden gebruikt.
 • bij multifunctionele ladders die ingeklapt langer zijn dan 3.000 mm, mag de bovenladder niet meer afzonderlijk worden gebruikt; deze ladders zijn ook niet meer op trappen bruikbaar.
Waarom en door wie werd de bestaande norm bewerkt?

Waarom en door wie werd de bestaande norm bewerkt?

De aanpassing van de norm gebeurde op initiatief van consumentenorganisaties en werd uitgevoerd door het Europese comité voor normen, de CEN.

Hieraan meegewerkt hebben o.a.

 • keuringsinstanties
 • beroepsorganisaties
 • fabrikanten
Wanneer wordt de vernieuwde norm EN 131-1+2 van kracht?

Wanneer wordt de vernieuwde norm EN 131-1+2 van kracht?

 • EN 131-1: mei 2016
 • EN 131-2: juli 2017. Fabrikanten krijgen echter een overgangsperiode tot eind 2017 voor de omzetting van de nieuwe eisen.
Voor wie zijn de normen geldig?

Voor wie zijn de normen geldig?

Voor alle fabrikanten en verkopers die in Europa klimsystemen op de markt brengen.

Welke systemen vallen onder de nieuwe normen?

Welke systemen vallen onder de nieuwe normen?

Deze Europese norm geldt voor draagbare ladders. Hij is niet geldig voor ladders voor bijzonder professioneel gebruik, zoals brandweerladders, dakladders en verrijdbare ladders. Voor ladders met één of meer scharnieren geldt EN 131-4; voor telescoopladders EN 131-6; voor mobiele platformtrappen EN 131-7. EN 131-1+2 geldt niet voor opstapjes, hiervoor is EN 14183 geldig.

Wat geldt voor mijn bestaande ladder(s)? Mag ik deze ook in de toekomst gebruiken?

Wat geldt voor mijn bestaande ladder(s)? Mag ik deze ook in de toekomst gebruiken?

Mogen ladders volgens de oude norm EN 131-1 nog beroepsmatig worden gebruikt? 
Er bestaat in principe geen bescherming van bestaande ladders in de industrie en het bedrijfsleven.

De werkgever is wettelijk enkel verzekerd,
wanneer hij of zij na een evaluatie van de risico's de ladder
op de laatste technische stand brengt.

Er moet van worden uitgegaan dat vrijwel dezelfde wettelijke voorschriften geldig zijn in de landen van de EU. Daarom kunnen wij enkel verklaren, dat deze vastlegging van toepassing is in heel Europa.

Waaraan herken ik of een product is gefabriceerd volgens de nieuwe norm?

Waaraan herken ik of een product is gefabriceerd volgens de nieuwe norm?

ZARGES levert vanaf april 2017 alle ladders alleen nog maar uit volgens de nieuwe norm en de categorie "Professional". ZARGES ladders volgens EN 131-1+2 zijn herkenbaar aan de blauwe sticker, direct op het product.

bij ladders met deze sticker weet u zeker dat ze voldoen aan de vereisten overeenkomstig de norm EN 131-1:2015 en EN 131-2:2010+A2:2017. Onze ladders zijn al gekeurd en gecertificeerd volgens de nieuwe normen door de TÜV.

Wat gebeurt er met ladders die nog volgens de voorschriften van de oude norm zijn?

Wat gebeurt er met ladders die nog volgens de voorschriften van de oude norm zijn?

De nieuwe norm verbiedt niet nadrukkelijk om de tot dusver gebruikte ladders ook verder te gebruiken. Maar voor beroepsmatige gebruikers (bedrijven, overheden, enz.) in Europa gelden de betreffende bedrijfsvoorschriften. Deze regelen de "minimum voorschriften voor veiligheid en bescherming van de gezondheid bij terbeschikkingstelling door de werkgever en gebruik van bedrijfsmiddelen door werknemers tijdens het werk." In Duitsland zijn deze regels bijvoorbeeld omgezet in de "Betriebssicherheitsverordnung" (BetrSichV).

Een belangrijk basiselement is de verplichting dat bedrijfsmiddelen moeten overeenkomen met de actuele stand van de techniek. Bovendien moet een evaluatie van de risico's (voor ladders bijv. overeenkomstig TRBS 2121-Deel 2) worden uitgevoerd, alsook een regelmatige controle van de bedrijfsmiddelen.

Beveelt ZARGES een bepaalde handelwijze aan betreffende bestaande ladders?

Beveelt ZARGES een bepaalde handelwijze aan betreffende bestaande ladders?

Wij adviseren ondernemingen – onafhankelijk van de jaarlijkse keuringen van ladders – hun klimsystemen te (laten) beoordelen met het oog op de veiligheid. Om op tijd te kunnen reageren, kunt u hiermee het best zo vroeg mogelijk beginnen. Voer de evaluatie van de risico's daarom nu al uit en zet tot aan het einde van de overgangsperiode (eind 2017) de noodzakelijke maatregelen om.

Hoe verloopt een evaluatie van de risico's en hoe wordt er ingeschat dat de ladder ook in de toekomst gebruikt mag worden?

Hoe verloopt een evaluatie van de risico's en hoe wordt er ingeschat dat de ladder ook in de toekomst gebruikt mag worden?

Een goede indicatie van een dergelijke risico-evaluatie wordt beschreven in TRBS 2121 Deel 2 of is verkrijgbaar bij specialisten en fabrikanten. Maar let op: enkel de exploitant zelf kan inschatten en beslissen of de ladder ook verder nog kan worden gebruikt. Vergeet niet deze evaluatie naar behoren te documenteren.

Veranderen de voorschriften voor keuringen van ladders nu ook?

Veranderen de voorschriften voor keuringen van ladders nu ook?

Nee, deze blijven onveranderd. Bedrijven moeten net als voorheen één keer per jaar de keuring van ladders uitvoeren om te garanderen dat de gebruikte systemen op de nieuwste technische stand zijn en dus voldoen aan de wettelijke voorschriften, alsook onbeschadigd zijn.

Kan ik bestaande ladders voor de nieuwe norm aanpassen?

Kan ik bestaande ladders voor de nieuwe norm aanpassen?

Ja! Klimsystemen kunnen aan de regels worden aangepast, bijvoorbeeld door overeenkomstig EN 131-1 een dwarsbalk bij enkele ladders te monteren.

Hoe kan ik verzekeren dat een aangepaste ladder voldoet aan alle normen?

Hoe kan ik verzekeren dat een aangepaste ladder voldoet aan alle normen?

Het is niet gegarandeerd dat een aanpassing achteraf altijd overeenkomt met beide delen van de norm (131-1 en 131.2). Dit moet achteraf extra gecontroleerd worden.

Ik ben handelaar: mag ik vanaf 1 januari 2018 alleen nog maar ladders volgens de nieuwe norm verkopen?

Ik ben handelaar: mag ik vanaf 1 januari 2018 alleen nog maar ladders volgens de nieuwe norm verkopen?

Ja. Volgens §6 lid 5 van de productveiligheidswet moet „de handelaar ervoor zorgen dat enkel veilige consumentenproducten op de markt worden aangeboden". Hieraan wordt alleen voldaan als de producten overeenkomen met de nieuwste technische stand.

Welke voordelen biedt de nieuwe norm?

Welke voordelen biedt de nieuwe norm?

 • Wettelijke zekerheid: ZARGES ladders voldoen aan de arbeidsrechtelijke vereisten en zijn op de nieuwste stand van de techniek. Ze voldoen aan de klasse "professional".
 • Veiliger werken: de nieuwe, strenge testen bewijzen: de genormde ZARGES ladders staan veilig en glijden niet weg. Zo kunnen risico's nog beter worden vermeden en ontstaan minder arbeidsongevallen.
 • In heel Europa veilig werken: de nieuwe versies van de norm EN 131-1+2 zijn in heel Europa geldig. Ongeacht waar in Europa u actief bent – ZARGES ladders voldoen aan de vereisten van deze norm.
 • Eén keer investeren – lang profiteren: ZARGES ladders zijn door de nieuwe norm nog robuuster en duurzamer. 

Wat is er nieuw bij EN 131-2? Hoe wordt er getest?

Vereiste "torsie bij trapladders"

Getest wordt hierbij:

 • de torsiestijfheid

Testmethode:

 • een laddervoet wordt met een klem vastgezet.
 • het platform van de ladder wordt belast met 736 N.
 • vervolgens wordt aan de zijkant van de ladder getrokken met een kracht van 137 N.

De eis:

 • tijdens deze belasting mag de andere laddervoet zich maximaal 25 mm vanaf de uitgangspositie bewegen.

LADDERS "PROFESSIONAL" VOLGENS EN 131


Eis "Continue belasting"

Getest wordt hierbij:

 • de continue belastbaarheid van de ladder

Testmethode:

 • afwisselende belasting van de bovenste trede/sport en de trede/sport in het midden van de ladder met 1.500 N.
 • Herhalingen non-professional: 10.000 cycli.
 • Herhalingen professional: 50.000 cycli.

De eis:

 • er mogen geen beschadigingen optreden.

LADDERS "PROFESSIONAL" VOLGENS EN 131


Eis "Base Slip"

Getest wordt hierbij:

 • de slipvastheid van de ladderschoenen.

Testmethode:

 • de ladder staat op een glazen plaat.
 • de ladder wordt in het midden belast met 1.471 N.
 • de belasting wordt 4 keer herhaald.

De eis:

 • de voeten van de ladder mogen maximaal 40 mm binnen 1 minuut verschuiven.

LADDERS "PROFESSIONAL" VOLGENS EN 131


Eis "Torsie uitschuifladders"

Getest wordt hierbij:

 • de torsiestijfheid

Testmethode:

 • in de eerste stap wordt de ladder in het midden belast met 491 N en na 30 seconden wordt de belasting weggenomen. Deze waarde wordt hierna als uitgangswaarde gehanteerd.
 • Vervolgens wordt een boom in het midden belast met 638 N en wordt de vervorming van beide bomen in relatie tot de uitgangswaarde gemeten.

De eis:

 • het verschil tussen de vervorming van de twee bomen mag maximaal 0,07 van de ladderbreedte bedragen.

LADDERS "PROFESSIONAL" VOLGENS EN 131


De nieuwe eisen en testen volgens DIN EN 131-1+2 op een rijtje

Veiligheid staat voorop Volgens de nieuwste versies van de norm EN 131-1+2 moeten ladders en trappen voldoen aan extra en strengere eisen. In het overzicht ziet u de aangescherpte, resp. de nieuwe testen.

Eis "basisverbreding"

De nieuwe eis:

 • Bij alle ladders die als enkele ladder kunnen worden gebruikt, is volgens de nieuwe norm vanaf een lengte van 3.000 mm een basisverbreding nodig.
 • Basisverbreding tot een maximale breedte van 1.200 mm, afhankelijk van de lengte van de ladder.

Let op!

Door deze nieuwe eis zijn bij ladders uit meerdere delen enkele functies niet meer beschikbaar: 

 • bij uitschuifladders die ingeschoven langer zijn dan 3.000 mm, mogen de onderdelen van de ladder niet meer afzonderlijk worden gebruikt.
 • bij multifunctionele ladders die ingeklapt langer zijn dan 3.000 mm, mag de bovenladder niet meer afzonderlijk worden gebruikt; deze ladders zijn ook niet meer op trappen bruikbaar.

LADDERS "PROFESSIONAL" VOLGENS EN 131


Vereiste "boomstabiliteit"

Getest wordt hierbij:

 • de stabiliteit van de boom of koker

Testmethode:

 • de trede/sport wordt niet gecentreerd in gebruikspositie belast met een testgewicht van 2.700 N (professional)
  resp. 2.250 N (non-professional).

De eis:

 • de ladder mag niet beschadigd zijn, het functioneren moet gewaarborgd blijven.

LADDERS "PROFESSIONAL" VOLGENS EN 131


ZARGES – onze norm is veiligheid als principe

De filosofie van ZARGES: arbeidsveiligheid heeft de hoogste prioriteit. Daarom voldoen ladders en trappen van ZARGES aan de actuele nationale en internationale normen. Onze gecertificeerde ontwikkelings- en productieprocessen garanderen u veiligheid en optimale betrouwbaarheid.

Verdere informatie over onze kwaliteitsstandaarden en belangrijke thema's omtrent de veiligheid van onze ladders vindt u via de volgende links:

Download informatiebrochure

Hebt u vragen over de wijzigingen van de normen of over onze producten?

U bereikt ons serviceteam via: 

Tel.: +31 - 13 523 1130 
E-mail: info@zarges.nl

of gebruik eenvoudig ons contactformulier