Het centrum van Duits onderzoek in Antarctica – Neumayer-Station III

Wat is dat voor een onderzoekstation?

Als eerste onderzoekstation in Antarctica is het Neumayer-Station III (in gebruik bij het Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung) een gebouw, dat gecombineerd benut wordt voor onderzoek, bedrijfsvoering en woning, en dat opgetrokken is op een platform boven het sneeuwniveau en dat verbonden is met een in de sneeuwlaag geconstrueerde garage.

Op het platform zijn binnen de beschermende omhulling in totaal honderd containers ondergebracht, waarin zich woonruimte, keuken, eetzaal en ziekenhuis bevinden evenals verscheidene laboratoria, radioruimte, sanitaire ruimten, een energiecentrale en een sneeuwsmelter. De garage onder het station biedt ruimte aan werkplaatsen, laadbakken voor voorraden, afval en brandstof. Ook biedt de garage opstelruimte voor sneeuwauto's en motorsleden.

De ijsrand van het vasteland, waar de bevoorradingschepen aanleggen, ligt op een afstand van ongeveer 16 kilometer.

Een wezenlijk kenmerk van het station is dat beperkingen, veroorzaakt door de aangroeiende sneeuw- en ijsvlakte, gecompenseerd kunnen worden met behulp van hydraulisch werkende hefvoorzieningen, zonder echter daarbij elementen van de bouwconstructie in de sneeuwgrond achter te laten. De totale last van ongeveer 2300 ton rust op zestien fundatieplaten. Om dit volledige station te kunnen heffen worden die fundatieplaten afzonderlijk hydraulisch omhoog getrokken en met sneeuw gevuld. Daar wordt de volledige garageruimte met sneeuw nagevuld.

Tijdens de winter op Antarctica leven en wonen gebruikelijk negen wetenschappers in het station: een arts, die tevens de leiding over het station heeft, een meteoroloog, een luchtchemicus, twee geofysici, een ingenieur, een elektricien, een marconist/elektronicus en een kok. De overwinteraars blijven er 14 tot 15 maanden. Negen maanden lang zijn ze enkel via radio met de buitenwereld verbonden.

Waar ligt het station?

Ekström-ijsvlakte, Atka-baai, noordoostelijke Weddellzee: De Ekström-ijsvlakte is ongeveer 8700 vierkante kilometer groot en 100 – 850 m dik en ligt in oostelijk Antarctica.

Waartoe dient het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is om de veranderingen in het wereldomspannende milieu en het aardsysteem te ontrafelen, die ten dele natuurlijk van oorsprong zijn en die ten dele door mensen wordt veroorzaakt.

Een belangrijke taak van het Alfred-Wegener-Institut is het op de hoogte houden van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland over de resultaten van het onderzoek en het verstrekken van deskundig advies over het milieubeleid.

Hoe arriveren de kisten van ZARGES bij het station?

Tegelijk via twee trajecten. Het bevoorradingschip 'Polarstern' bevoorraadt het station meestal eens in de zomer (op het zuidelijk halfrond meestal in december, als het bij ons in Europa winter is). Het schip heeft laadbakken vol proviand en technische uitrustingstukken aan boord. Die worden dan op het ijs van het vasteland van de Atka-baai gelost en via sneeuwauto's naar het station gereden.

Voorts landen er in de korte zomer op Antarctica acht of tien keer bevoorradingsvliegtuigen in de buurt van het station. Ook deze vliegtuigen transporteren materialen, maar zijn in eerste instantie bedoeld voor het vervoer van wetenschappers en technici.

De kisten worden gebruikelijk vanuit Duitsland (Frankfurt a. M.) via Kaapstad en het Russische station Nowolasarewskaja naar het Neumayer Station gevlogen.
Van Kaapstad naar het Russische station Novo bevinden zich de kisten aan boord van een Iljoesjin-toestel. Van Novo tot Neumayer worden ze overgeladen in kleinere machines (toestellen op basis van de vroegere DC-3).

Wat vervoeren de kisten?

Overwegend technische uitrustingstukken en materialen die zeer gevoelig zijn en bijzondere bescherming behoeven, en die dus niet simpel in een plunjezak te stouwen zijn. 
En: De meeste deelnemers aan deze expeditie hebben ook nog een eigen ZARGES-kist waarin zij hun persoonlijke spullen meenemen, die zij tijdens de veeleisende periode niet willen ontberen.

De medewerkers van ZARGES zijn verheugd te kunnen participeren in het onderzoek en wensen het volledige Neumayer-team en het Alfred-Wegener-Institut voor de toekomst veel succes!

HET ALFRED-WEGENER-INSTITUT

Meer over het Alfred-Wegener-Institut en het Neumayer Station III leest u HIER .