Normen, voorschriften en wetten

ZARGES biedt maatwerktoepassingen om veilig op grotere hoogten te kunnen werken. Producten van ZARGES voldoen aan de toepasselijke nationale en internationale normen. Onze procedures qua ontwikkeling en fabricage, die in overeenstemming zijn met de norm EN ISO 9001-2008, garanderen u veiligheid en de hoogst mogelijke betrouwbaarheid, waaronder de conform EN ISO 14122 geïnspecteerde kwaliteit.

Wat zijn DIN-normen?

DIN-normen worden uitgegeven door het Deutsche Institut für Normung e.V.. Met 'DIN' worden alle Duitse normen aangeduid, en met "DIN EN" worden de in de Duitse taal geharmoniseerde versies van Europese normen bedoeld. Meer over DIN-normen vindt u in het Duits op Wikipedia.

DIN-normen zijn bij het Deutsche Institut für Normung uitsluitend tegen betaling verkrijgbaar, bijv. via Beuth-Verlag. Beuth-Verlag is een dochterbedrijf van DIN Deutsche Institut für Normung e.V.

Burgers kunnen de DIN-normen bestuderen in zogenaamde leeszalen. Zo beschikt de Deutsche Nationalbibliothek over alle DIN-normen. Evenzo zijn veel DIN-normen en normontwerpen opgenomen in de DIN-zakboekjes voor de verschillende branches. U kunt die zakboekjes kopen of in bibliotheken raadplegen. Excerpten van bepaalde normen zijn eveneens op het internet te vinden.


Relevante DIN-normen betreffende stijgmiddelen

  • EN ISO 9001: Deze norm definieert de eisen die aan een kwaliteitbeheersysteem worden gesteld. Als een onderneming wil aantonen dat zij producten voortbrengt, die voldoen aan de eisen die klanten en autoriteiten er aan stellen en als zij nastreeft de klanttevredenheid te verhogen, dan richt een dergelijke onderneming zijn processen en procedures conform deze norm in. De norm EN ISO9001 beschrijft in acht 8hoofdstukken modelmatig een volledig kwaliteitbeheersysteem, wat dan de basis vormt voor een veelomvattend kwaliteitbeheersysteem. Meer vindt u op Wikipedia in het Duits.
  • EN 131 – Ladders: Alle ladders van ZARGES voldoen aan deze norm. De norm omvat vier delen en behandelt onderwerpen als benamingen, wijze van constructie, functionele maten; eisen, inspectie, kenmerken op ladders; veiligheidinstructies en informatie voor gebruikers.
  • EN 14183 – Opstapjes: Alle trapleren (in de norm aangeduid met het Vlaamse woord 'opstapjes') van ZARGES voldoen aan deze norm. Deze norm beschrijft de normalisering van trapleren.
  • EN 1004 – Verrijdbare werkbordessen: een norm over verrijdbare werkbordessen gemaakt van geprefabriceerde componenten – Materialen, afmetingen, belastingen en veiligheidtechnische eisen.
  • EN ISO 14122 – Veiligheid van machines - Permanente toegangsmiddelen tot machines: een vierdelige norm, waarin het handelt om een keur aan permanente toegangen tussen twee niveaus, zoals werkbordessen en looppaden, trappen, trapladders, borstweringen en permanent gemonteerde kooiladders.

WETTEN TER BESCHERMING VAN DE ARBEID BIJ TOEPASSING VAN STIJGMIDDELEN

De wetgever heeft wetten opgesteld om werknemers te beschermen. Ook hier treft u relevante voorschriften aan betreffende de toepassing van stijgmiddelen. In Duitsland verstrekt het Bundesjustizministerium de wetten kosteloos via www.gesetze-im-internet.de.


BERUFSGENOSSENSCHAFTLICHE VORSCHRIFTEN UND INFORMATIONEN

De beroepsvereniging (DGUV) bekommert zich eveneens om de veiligheid op werkplekken en publiceert bindende voorschriften (zogenaamde DGUV-voorschriften) en informatieve documenten (DGUV-informatie)).

Deze regelingen zijn kosteloos via het internet opvraagbaar onder www.arbeitssicherheit.de. Een uitgebreide zoekfunctie treft u aan op http://www.arbeitssicherheit.de/de/html/library/overview.

  • DGUV Information 208-016 – Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten: Deze is per 1-1-2008 van kracht geworden voor het inspecteren van ladders en trapleren. Deze handleiding bevat in essentie de inhoud van het voorschrift "UVV Leitern und Tritte (BGV D36)" en de voor ladders relevante delen uit het voorschrift "UVV Bauarbeiten". De DGUV-informatie 208-016 is eveneens brancheoverstijgend samengesteld.
  • DGUV Information 201-011 – Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten: Werk- en veiligheidssteigers zijn volgens de bepalingen van de norm DIN 4420 bouwconstructies die met zijn samengesteld uit delen van verschillende lengte en breedte op de plaats van gebruik, overeenkomstig hun bestemming te gebruiken en weer uit elkaar genomen kunnen worden.

Hebt u vragen over ZARGES-stijgmiddelen en in welke mate ze voldoen aan normen en voorschriften?

Stuur dan een e-mail aan zarges@zarges.de, vul ons contactformulier in of
neem telefonisch contact op met onze klantendienst via nummer +49 881 687 100.