Man staat met ladder op de trap, één boom van de ladder zweeft in de lucht. Ladder niet veilig geplaatst

Tip van ZARGES beoordeling van gevaren

van ladders, opstapjes en steigers

De juiste beoordeling van de gevaren voor ladders en opstapjes.

In een beoordeling van het gevaar binnen het bedrijf voor ladders en opstapjes volgens §§ 5,6 Arbeitsschutzgesetz i.V.m. § 3 Betriebssicherheitsverordnung, moet het gevaar door de best mogelijke keuze, dienovereenkomstig aanbod en het juiste gebruik van stijg- en hulpmiddelen beperkt worden.

Hiervoor moeten de technische regels voor de bedrijfsveiligheid (TRBS) in acht worden genomen om de beoordeling zo transparant en uitgevoerd mogelijk te doen.


De technische regels voor bedrijfsveiligheid – TRBS 2121, deel 2 (Duitsland)

De Technische Regel für Betriebssicherheit (TRBS) verstrekt regels voor exploitatie, aanbod en gebruik van te bewaken installaties en houdt hierbij rekening met de stand der techniek, bedrijfsgezondheid en -hygiëne, alsook arbeidseconomische inzichten.

De Duitse Ausschuss für Betriebssicherheit (ABS) bepaalt deze regels en het Duitse ministerie voor Arbeit und Soziales publiceert ze in een gezamenlijke officiële uitgave.

De hoofdopgave van deze technische regels is het concreet maken van de bedrijfsveiligheidsverordening met het oog op de bepaling en beoordeling van risico's en het vaststellen van passende maatregelen. Bij toepassing van de als voorbeeld vermelde maatregelen kan de werkgever in dit verband een beroep doen op de naleving van de voorschriften van de bedrijfsveiligheidsverordening. Kiest de werkgever echter een andere oplossing, dan dient deze de gelijkwaardige naleving van de verordening schriftelijk aan te tonen. Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die TRBS behandelt:

 • toepassingsgebied
 • definities
 • beoordeling van gevaren
 • maatregelen
 • aanbod
 • gebruik
 • Algemeen
 • Ladder als toegang naar hooggelegen werkplekken waarop tijdelijk werk wordt uitgevoerd
 • ladder zelf als hooggelegen werkplek
 • naleving van veilig gebruik tijdens het werk
 • Inspectie

Naast de TRBS 2121 deel 2 (valrisico voor personen – aanbod en gebruik van ladders en trappen) moet ook de DGUV Informatie 208-016 (voorheen BGI 694) worden toegepast.Veel gestelde vragen over de beoordeling van gevaren

Welke punten moet de beoordeling van gevaren minstens omvatten?

Welke punten moet de beoordeling van gevaren minstens omvatten?

In principe moet u in de beoordeling van de gevaren minstens rekening houden met de volgende punten.
Zijn er voldoende geschikte ladders en opstapjes beschikbaar?

 • Ladders en opstapjes moeten beschikbaar zijn in het vereiste type, aantal en grootte.
 • De lengte van de ladder, de hoogte van het opstapje, de uitvoering, het materiaal, de standveiligheid en geschikte accessoires moeten volgens de toepassing (werkplek of route) worden uitgekozen.
 • Het aantal is afhankelijk van de ruimtelijke voorwaarden: het mag niet noodzakelijk zijn stijgmiddelen op een verwijderd opslagpunt te halen (te voorzien gevaar dat in dit geval ongeschikte uitvoeringen worden benut).
 • Het gebruik van ongeschikte ladders en trappen verbieden en met passende maatregelen verhinderen.
Is de geschiktheid van de ladder(s) voor de betreffende taak gewaarborgd?

Is de geschiktheid van de ladder(s) voor de betreffende taak gewaarborgd?

 • Vóór opdrachtverstrekking moet de geschiktheid van het voorziene stijgmiddel (ladder, opstapje) en de accessoires voor het uit te voeren werk gecontroleerd worden.
 • Ladders mogen alleen worden gebruikt, wanneer:
  • werknemers bij het beklimmen van de ladder veilig staan
  • werknemers bij het werken op de ladder continu veilig staan
 • Wanneer bepaalde eisen niet kunnen worden vervuld, moet het gebruik van steigers, werkbordessen met hefmechanisme of andere werkbordessen worden overwogen.
Worden er ladders en opstapjes met de nodige veiligheid en het juiste type toepassing gebruikt?

Worden er ladders en opstapjes met de nodige veiligheid en het juiste type toepassing gebruikt?

Om de risico's zoveel mogelijk te beperken, moet u het volgende in acht nemen:

 • ladders en opstapjes enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor hun ontwerp, uitvoering en maat geschikt zijn
 • ladders en opstapjes altijd veilig staand opstellen
 • ladders indien nodig beveiligen tegen omvallen
 • ladders bij of op doorgaande paden duidelijk markeren en aanwijzingen aanbrengen om omstoten te voorkomen
 • in een jaarlijkse instructies de correcte toepassing trainen
Worden het gebruik en de toepassing door aangebrachte gebruiksaanwijzingen of pictogrammen op de ladder toegelicht?

Worden het gebruik en de toepassing door aangebrachte gebruiksaanwijzingen of pictogrammen op de ladder toegelicht?

 • Gedragsregels voor het gebruik van draagbare ladders moeten verduidelijkt worden met de gebruiksaanwijzing op de ladder in de vorm van pictogrammen.
 • Mocht een dergelijke handleiding niet beschikbaar zijn, dan moet deze (bijv. bij de fabrikant) worden opgevraagd en duidelijk herkenbaar, continu op de ladder bevestigd worden.
Is verzekerd dat ladders en opstapjes in voldoende mate gecontroleerd zijn?

Is verzekerd dat ladders en opstapjes in voldoende mate gecontroleerd zijn?

Sommige wetten, voorschriften en normen zetten zich uiteen met de controle en het correcte aanbod van stijgmiddelen, bijv.: de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening (BetrSichV), DGUV Informatie 208-016 (voorheen BGI 694) gebruiksaanwijzing voor de omgang met ladders en opstapjes.

Een speciaal aangewezen functionaris moet de toestand van ladders en opstapjes bij herhaling controleren (visuele inspectie en functioneren). Volgens deze moet onder andere gelet worden op:

 • vastlegging van intervallen overeenkomstig de gebruiksomstandigheden
 • invoeren van de resultaten in een testbericht van ladders (bundeling van checklists)
 • gebruikte ladders en opstapjes van derden vóór gebruik zorgvuldig controleren op geschiktheid en toestand

de systematische controle van ladders en opstapjes kan bijv. met behulp van een checklist worden gedaan (zie DGUV Informatie 208-016). Ook de controletaken van de fabrikant moeten in acht worden genomen.

Wat gebeurt er met beschadigde ladders die niet meer gebruikt mogen worden?

Wat gebeurt er met beschadigde ladders die niet meer gebruikt mogen worden?

Gegarandeerd moet zijn dat

 • beschadigde ladders en opstapjes niet worden gebruikt (instructie)
 • beschadigde ladders uit roulatie worden genomen en dusdanig bewaard zijn dat verder gebruik tot aan correcte reparatie of afvalverwerking niet mogelijk is. (O.a. aparte opslagruimte, samengebonden, duidelijke etikettering of markering.)

Hebt u nog meer vragen voor ZARGES?

Stuur dan een e-mail aan zarges@zarges.de, vul ons contactformulier in of
neem telefonisch contact op met onze klantendienst via nummer +49 881 687 100.