Aluminium transportkisten voor eerstehulp-verleners.

Uitrusting van eerstehulp verleners, rampenbestrijding en burgerbescherming veilig op de plaats van inzet.