Verpakkingen voor gevaarlijke stoffen

Verpakkingen voor gevaarlijke stoffen

Wat is een gevaarlijke stof?

Indien goederen (bijvoorbeeld oplossingen, stoffen, mengsels, mixen of voorwerpen) in de openbare ruimte worden vervoerd, die door hun natuurlijke eigenschappen of chemische dan wel fysische toestand een gevaar vormen voor de openbare veiligheid en de openbare orde, of voor het leven en de gezondheid van mensen, dieren of materiële goederen, dan is er sprake van een gevaarlijke stof.  Het transport van gevaarlijke stoffen is geregeld door nationale en internationale voorschriften en wetten.


De klassen van gevaarlijke stoffen.

Indeling van de GGV-klassen overeenkomstig UN.

Da Transporte nicht nur national sondern auch international stattfinden, ist die Einteilung der verschiedenen Gefahrgutklassen weltweit gültig.

 

Classificatie

Beschrijving

Benodigde verpakking voor de gevaarlijke stof

Klasse 1

Explosieven en artikelen die explosieven bevatten (met 7 subklassen)

Verpakkingen voor explosieven en explosieve stoffen

Klasse 2.1

Gassen, brandbaar

Gefahrgutverpackung für entzündbare Gase
Klasse 2.2

Gassen, niet brandbaar

Verpakking voor ontvlambaar gas

Klasse 2.3Gase, giftig

Verpakking voor niet ontvlambaar gas

Klasse 3Ontvlambare vloeistoffen

Verpakking voor ontvlambare vloeistof

Klasse 4.1Ontvlambare vaste stoffen

Verpakking voor ontvlambare vaste stoffen

Klasse 4.2Voor zelfontbranding vatbare stoffen

Verpakking van voor zelfontbranding vatbare stoffen

Klasse 4.3Stoffen die met water ontvlambare gassen vormen

Verpakking voor stoffen die met water ontvlambare gassen vormen

Klasse 5.1Ontvlambare (oxiderende) stoffen

Verpakking voor ontvlambare (oxiderende) stoffen

Klasse 5.2Organische peroxide   

Verpakking voor organische peroxide

Klasse 6.1Giftige stoffenVerpakking voor giftige stoffen
Klasse 6.2

Besmettelijke stoffen

Verpakking voor besmettelijke stoffen

Klasse 7

Radioactieve stoffen

Verpakking voor radioactieve stoffen

Klasse 8

Bijtende stoffen

Verpakking voor bijtende stoffen

Klasse 9

Verschillende gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Verpakking voor diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen


Voordelen van een verpakking uit aluminium.

Omsluitingen van gevaarlijke stoffen uit aluminium – verpakkingen voor gevaarlijke stoffen van ZARGES.

Aluminium verpakkingen voor gevaarlijke stoffen combineren veel voordelen tegenover andere materialen. Hoge stabiliteit en robuustheid bij laag eigen gewicht, lange levensduur en dus langdurig in omloop, veilig afsluitbaar, optimale bescherming bij extreme belasting.

BELANGRIJK!
Kunststof verpakkingen voor gevaarlijke stoffen mogen niet langer dan 5 jaar gebruikt worden, of niet langer dan 5 jaar in omloop zijn. Na afloop van deze termijn mogen kunststof verpakkingen voor gevaarlijke stoffen niet meer als veilig geclassificeerd worden (tip: dit geldt overigens ook voor uw jerrycan in de auto).


Waarom een verpakking van ZARGES voor gevaarlijke stoffen?

Kies tussen veilig en nog veiliger.

Bij ZARGES kunt u uit een breed scala afmetingen en bouwseries kiezen. Onze eigen, door het BAM (Bundesamt für Materialforschung) erkende en bewaakte keuringsinstantie voert keuringen van series door om toelatingen als UN 4B, UN 4BV of UN 50B snel en ongecompliceerd te verkrijgen.

Een groot assortiment accessoires en binnenuitrustingen garanderen u een volledige beveiliging voor het transport van gevaarlijke stoffen.


Veel gestelde vragen over gevaarlijke stoffen

Hier beantwoorden wij vaak gestelde vragen over de verpakking van gevaarlijke stoffen. Wanneer u met een vraag zit die wij hier niet behandelen, neem dan contact op met onze specialisten voor de verpakking van gevaarlijke stoffen!

Welke gevaarlijke stoffen mogen in ZARGES-kisten vervoerd worden?

Het transport van gevaarlijke stoffen wordt gereguleerd door diverse wetten, afhankelijk van het transportmiddel. Voor het wegverkeer is dit de ADR, voor de spoorwegen de RID. Het luchtverkeer is geregeld in de IATA DGR. In de voorschriften zijn de meeste gevaarlijke stoffen opgevoerd. Bij deze gevaarlijke stoffen worden de betreffende toelaatbare omsluitingen genoemd. Aan de hand van het UN-nummer is te zien, welke verpakking voor een bepaalde stof is toegelaten.

Wat betekent ADR?

De Europese overeenkomst over het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg wordt afgekort tot ADRAccord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

Waarvoor is de toelating gevaarlijke stoffen bedoeld?

Verpakkingen voor gevaarlijke stoffen moeten voorzien zijn van een constructiegerelateerde toelating, die uitwijst dat de verpakkingen werden getest op dichtheid en op de overstemming met bepaalde nadere eisen.

Nieuwe toelatingen worden in Duitsland uitsluitend afgegeven door de Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

Hoe moeten gevaarlijke stoffen, resp. verpakkingen voor gevaarlijke stoffen gemarkeerd worden?

Gevaarlijke stoffen moeten bij transport en verzending duidelijk gemarkeerd zijn. Deze markering met documentatie/stickers wordt "etikettering" genoemd. Deze moet informatie bevatten over de samenstelling van de vervoerde goederen, resp. de hiervan uitgaande gevaren.

Gevarenetiketten hebben de vorm van een vierkante ruit. Ze moeten zijn aangebracht op verzendstukken en de vrachtkisten en wijzen op het type gevaar van de vervoerde stoffen.

Meer informatie over de markering van gevaarlijke stoffen is te verkrijgbaar bij de overheden, bijv. het  Ministerie van Verkeer en Waterstaat (MVW).

Verpakkingen voor gevaarlijke stoffen van ZARGES kunnen worden voorzien van alle benodigde markeringen en gevarenetiketten.

Wat betekent de toelating van het ontwerp (resp. het UN-kenmerk)?

De toelating houdt toestemming in voor serieproductie en markering van een verpakking voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Wat betekent het cijfer achter de X op de UN-toelatingssticker?

Dit is het maximum brutototaalgewicht (buitenverpakking incl. binnenverpakking en gevaarlijke stof).

Wat is het UN-nummer voor de markering van gevaarlijke stoffen?

Het UN-nummer (zie overzicht van de UN-nummers op Wikipedia) is een getal met vier cijfers dat door de deskundige commissie van de Verenigde Naties wordt toegekend aan afzonderlijke gevaarlijke stoffen. Dit UN-nummer wordt ook wel stoffnummer genoemd.

Naast het UN-nummer, de benoeming en beschrijving van de gevaarlijke stof geeft de database van de gevaarlijke stoffen ook informatie welke verpakkingen voor het vervoer mogen worden gebruikt.

Verzendstukken met gevaarlijke stoffen moeten – behalve met gevarenetiketten – ook gemarkeerd worden met het betreffende UN-nummer.

ZARGES is producent van verpakkingen en houders voor gevaarlijke stoffen. Onze producten zijn gekeurd en beschikken over de toelating, inclusief UN-nummer.

Hoe is het UN-nummer samengesteld?

  • Verpakkingssoort en materiaal van de verpakking voor gevaarlijke stoffen
  • Verpakkingsgroep X, Y of Z
  • Brutogewicht dat verpakking en inhoud niet mogen overschrijden
  • Materiaalsoort
  • Productiejaar
  • Staat, waarin de registratie werd uitgevoerd
  • Toelatingsinstantie
  • Nummer van de registratie
  • Afkorting van de fabrikant, resp. de keuringsinstantie

Hoe vindt men de juiste toegelaten verpakking?

Welke omsluiting gebruikt mag worden, hangt af van het gevulde materiaal dat moet worden vervoerd. 

Moeten ZARGES-producten voor gevaarlijke stoffen regelmatig een herhaalde controle ondergaan?

Nee, want het materiaal aluminium veroudert niet, zoals bijvoorbeeld kunststof. Een visuele inspectie van de aluminiumkisten op uitwendige beschadigingen is voldoende.

Hoe hoog is het maximum toegestane brutogewicht van houders uit de modelserie K470?

Het maximum brutogewicht van de kisten voor gevaarlijke stoffen is vermeld op elk specifiek bordje voor de gevaarlijke stof. Bij de modelserie K 470 varieert dit van 26 kg tot 200 kg. Voor speciale houders kan dit brutogewicht nog hoger zijn.

Kan ik gevaarlijke stoffen direct transporteren in ZARGES-kisten?

Nee, de kisten zijn toegelaten als samengestelde verpakking. Er is altijd een binnenverpakking nodig.

Hoe zijn gevaarlijke stoffen en hun verpakkingen ingedeeld?

Verpakkingsgroepen: gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in drie verpakkingsgroepen (I, II en III voor hoog, gemiddeld en laag gevaar), die getypeerd zijn met de classificaties X, Y en Z van de verpakkingen voor gevaarlijke stoffen. Dientengevolge mogen verpakkingen voor gevaarlijke stoffen enkel gebruikt worden voor gevaarlijke stoffen van bepaalde verpakkingsgroepen.

Verpakkingssoorten: gangbare verpakkingssoorten voor gevaarlijke stoffen zijn trommels of vaten, jerrycans, kisten of dozen, zakken, combiverpakkingen en drukvaten uit verschillende materialen als staal, aluminium en andere metalen, evenals hout, karton, kunststof, textiel, enz.

Waar krijg ik toelatingscertificeringen voor ZARGES-verpakkingen voor gevaarlijke stoffen?

Toelatingen van onze meest gangbare verpakkingen voor gevaarlijke stoffen stellen wij u op aanvraag graag ter beschikking. Deze certificeringen zijn ook beschikbaar op de website van de Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

Wanneer is een adviseur gevaarlijke stoffen nodig?

Bedrijven die niet dagelijks gevaarlijke stoffen vervoeren, hebben moeite met het grote aantal wetten en verordeningen. In het ergste geval maken ze zich zelfs (zonder het te weten) strafbaar. Raadpleeg bij twijfel een adviseur gevaarlijke stoffen of een externe specialist op dit gebied. Deze kan u afzonderlijk advies geven of een totaalconcept voor u opstellen.


Neem contact op met ZARGES

Neem contact op met ZARGES