Sikker emballering og transport af farligt gods

ZARGES emballager til farligt gods (GGV)

Transport og forsendelse af farligt gods

Ved transport af farligt gods skal mennesker og dyrs liv og helbred beskyttes, og farer for offentlighedens sikkerhed og orden skal afvendes. Et internationalt regelsæt er garant for sikker transport af dette farlige gods.

Wikipedias definition af farligt godsSom farligt gods betegnes stoffer, sammensætninger og genstande, der indeholder stoffer, som på grund af deres natur, deres fysiske eller kemiske egenskaber eller deres tilstand i forbindelse med transport kan medføre bestemte farer for den offentlige sikkerhed eller orden, herunder især for den almindelige befolkning, for vigtige fælles ressourcer, for mennesker og dyrs liv og helbred og for øvrige forhold, og som i henhold til lovbestemmelser skal kategoriseres som farligt gods.

Vi løser dit transportproblem fra A til Å: ZARGES har et omfattende sortiment, hvis du søger optimal indvendig og udvendig emballage til farligt gods.

 • ZARGES har sit eget kontrollaboratorium til seriekontrol af emballager til farligt gods.
 • ZARGES er som autoriseret kontrollaboratorium berettiget og i stand til at gennemføre kontroller af emballager til farligt gods og ansøge om seriegodkendelser.

Kompromisløs sikkerhed og beskyttelse.

Aluminiumsemballager til farligt gods – ZARGES-emballager til farligt gods

Aluminiumsemballager til farligt gods har mange fordele sammenlignet med andre materialer. Høj stabilitet og modstandsdygtighed ved lav egenvægt, lang holdbarhed så de kan anvendes mange gange, kan lukkes sikkert, giver den bedste beskyttelse under ekstreme forhold.


Hvorfor emballage til farligt gods fra ZARGES?

Vælg mellem sikker og sikrere.

Med ZARGES kan du vælge blandt et stort udvalg af størrelser og serier. Vores eget kontrollaboratorium, som er godkendt og overvåget af BAM (Bundesamt für Materialforschung, den tyske forbundsmyndighed for materialeforskning), gennemfører seriekontroller for hurtigt og ukompliceret at opnå godkendelser i henhold til UN 4B, UN 4BV eller UN 50B.

Med vores store udvalg af tilbehør og indvendigt udstyr kan vi garantere dig en omfattende beskyttelse af din transport af farligt gods.


Oversigt over ZARGES-emballager til farligt gods

Universalkasse K 470 – GGV

Universalkassen K 470 kan i kombination med en indvendig emballage i kunststof eller glas anvendes som farligt-gods-godkendt emballage til transport af flydende og faste farlige stoffer.

Serien er kendetegnet ved en høj maksimal tilladt bruttomasse. Den er kontrolleret som sammensat emballage og godkendt som UN 4B-emballage.

For at K 470-alukassen kan blive til en forskriftsmæssig emballage til farligt gods, tilbyder vi dig i samarbejde med førende leverandører et omfattende tilbehørsprogram. Det omfatter f.eks. væsketætte poser, polstermateriale og absorbende materiale.

Tilbehør

Ramme til advarselsesskilte

 • Til at holde advarselsskilte.
 • Udførelse i rustfrit stål.
 • På forespørgsel.

Etiketramme

 • I forskellige størrelser i henhold til DIN eller som specialstørrelser.
 • På forespørgsel.

Absorberende materiale

 • Absorberende materiale Vermiculite, kornstørrelse 3 – 6 mm, støvtæt pakket i puder.
 • Mål (L × B): 300 × 200 mm, fyld 200 g absorberingsevne: 600 ml 
  bestillings-nr. 61 963
 • Mål (L × B): 500 × 200 mm, fyld 400 g absorberingsevne: 1200 ml 
  bestillings-nr. 61 964

ZARGES-mobilboks K 424 XC

K424 XC med integrerede hjul fås i seks forskellige størrelser. Under den stabile aluminiumboks er der en yderligere ramme, som både teleskophåndtaget til at trække ud og hjulene er skjult i. Med mobilitetsløsningen kan tunge laster uden problemer transporteres af en enkelt person – med de valgfri luftfyldte gummidæk endda i terræn eller på sandet undergrund.

Mobilboksen K 424 XC med godkendelse til farligt gods (GGV) er den ergonomiske løsning til transport af farligt gods og farlige genstande.

Detaljer og egenskaber

 • Lang levetid
 • Optimal mobilitet med integrerede hjul og udtræksgreb resp. et yderligere fjederfaldgreb på endesiden
 • Meget rolig kørsel
 • Belastningsevne på op til 50 kg samlet vægt ved lav egenvægt
 • Hjulsæt 125 mm eller offroad-sæt 220 mm som tilbehør
 • Kan stables, sikker hele vejen rundt for ekstra stabilitet
 • Et omfangsrigt program med indvendigt udstyr, der kan tilpasses
 • Støv- og stænkvandsbeskyttet

Beholdere til farligt gods i form af smittefarlige stoffer

ZARGES-emballager til farligt gods er godkendt som sammensat emballage til transport af smittefarlige stoffer i henhold til UN-nummer 2814 (smittefarligt stof, farligt for mennesker) og 2900 (smittefarligt stof, kun farligt for dyr), kategori A og B med alle transportører. Beholderne har bestået de skærpede kontrolbetingelser som f.eks. faldtest fra 9 m. 

Til transport af farlige stoffer i henhold til UN-nummer 3373 (biologisk stof, kategori B) kan alle størrelser i serierne K 470, BY og Alu-Case anvendes. Det er muligt at anvende tøris eller andet kølemiddel til temperaturkontrolleret forsendelse.

Tilbehør

PE-pose med skydelukke

 • Kan anvendes som tæt indvendig emballage til ZARGES emballager til farligt gods.
 • Udløbssikkerhed givet i kombination med anvendelse af opsugningsmateriale.
 • Foreskrevet til smittefarlige stoffer, som skal emballeres i henhold til transportanvisningerne P 650 og P 620.
 • Med skydelukke, der er let at betjene, for komfortabel og hurtig åbning og lukning.
 • Posens mål: 600 x 600 mm, (passer til ZARGES K 470 40677)
 • Materiale: PE , styrke 60 µm
 • ZARGES varenr. 43831
 • Salgsemballage: 1 kasse til 100 stk.

Beholder til farligt gods K 475 – GGV

Transport- og lagerbeholdere i serien K 475 er genanvendelige genbrugsemballager med høj kvalifikation. De er konstrueret som vanddamptætte beskyttelsesemballager og er derfor meget anvendelige som emballage til farligt gods. Beholderne udføres enten seriemæssigt eller i specialstørrelser efter individuelle ønsker. 

Efter ønske kan K 475-flergangsbeholdere leveres med skumindlæg, holdere og andet ekstraudstyr.


BY-kasser – GGV

Transport- og lagerbeholdere i Y-serien er specielt velegnede til militær anvendelse. Alle beholderstørrelser kan stables indbyrdes. Hele serien fås nu også som godkendt emballage til farligt gods.


Farligt-godsbeholder til eksplosive stoffer

Store beholdere og specialbeholdere til eksplosive stoffer i fareklasse 1, egnet til mange forskellige anvendelsesområder, f.eks. til transport og opbevaring af fjernstyrede våben, raketter, miniaturerekognosceringsfly og meget andet. Konstrueret og bygget af plader og profiler i aluminiumlegeringer med stor trækstyrke.

Innovative detaljer som støddæmpere, holdere og håndteringsværktøjer for problemfri, ergonomisk og sikker håndtering. Disse beholdere til farligt gods er kontrolleret og godkendt som emballage til farligt gods i henhold til FN-bestemmelser, dvs. forskriftsmæssig offentlig transport er mulig.

 • Flergangstransportbeholder, f.eks. til gasgeneratorer, airbag- og selestrammemoduler i fareklasse 1.
 • Vægt: ca. 53 kg inkl. palle.
 • Nyttelast: tilladt bruttomasse 524 kg, lastvægt: ca. 1000 kg.
 • Indvendige mål (L × B × H): ca. 1130 × 730 × 810 mm.

Bemærk: Følgende er også egnet til transport af eksplosive stoffer i klasse 1: Universalkasse K 470, transport- og lagerbeholder K 475, BY-kasse, Alu-Case K 410

Har du spørgsmål vedrørende vores emballager til farligt gods?

Udvendige emballager til farligt gods (i visse tilfælde med benævnelsen farlige stoffer) i standardstørrelser eller specialstørrelser med godkendelse, komplette emballager til farligt gods (sammensatte emballager) samt specialløsninger til emballering og transport af farligt gods.

Tlf.: +49 881 687-131
Fax: +49 881 687-484
E-mail: special.systems@zarges.de


FAQ: Ofte stillede spørgsmål om farligt gods

Her svarer vi på spørgsmål om emballage til farligt gods, som vi ofte får stillet. Hvis du har spørgsmål, der ikke besvares her, er du meget velkommen til at  kontakte vores specialister i emballage til farligt gods.

Hvilke typer farligt gods må transporteres i ZARGES-kasser?

Hvilke typer farligt gods må transporteres i ZARGES-kasser?

Transport af farligt gods er omfattet af forskellige love, afhængig af transportøren. For vejtransport gælder ADR, for jernbanetransport gælder RID. Lufttransport er omfattet af IATA DGR. Bestemmelserne indeholder lister over de fleste typer af farligt gods. For disse typer farligt gods angives de godkendte emballager til farligt gods. Ved hjælp af UN-nummeret kan man identificere, hvilken emballage der er godkendt til det pågældende stof.

Hvad betyder ADR?

Hvad betyder ADR?

Den europæiske aftale om international vejtransport af farligt gods forkortes til  ADRAccord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

Hvad er formålet med godkendelsen til farligt gods?

Hvad er formålet med godkendelsen til farligt gods?

For emballager til farligt gods kræves der en seriegodkendelse, som bekræfter, at beholderne er blevet kontrolleret for tæthed og for overholdelse af visse andre krav.

I Tyskland udstedes nye godkendelser udelukkende af forbundsmyndigheden for materialeforskning og -kontrol Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

Hvordan skal farligt gods hhv. emballagen til farligt gods mærkes?

Hvordan skal farligt gods hhv. emballagen til farligt gods mærkes?

Farligt gods skal mærkes tydeligt ved transport og forsendelse. Denne mærkning med sedler/etiketter kaldes etikettering. Den skal oplyse om sammensætningen af transportgodset og/eller om de dermed forbundne farer.

Advarselsessedlerne/-etiketterne er formet som et kvadrat, der står på et hjørne. De skal fastgøres på forsendelsesenheden og forsendelsesbeholderen og angiver den type fare, der er forbundet med de transporterede stoffer.

Flere oplysninger om mærkning af farligt gods kan fås hos f.eks.  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS – det tyske forbundsministerium for trafik, byggeri og byudvikling).

Emballager til farligt gods fra ZARGES kan forsynes med al påkrævet mærkning af farligt gods og med advarselsesetiketter.

Hvad betyder seriegodkendelsen (hhv. UN-mærket)?

Hvad betyder seriegodkendelsen (hhv. UN-mærket)?

Godkendelsen er en tilladelse til seriemæssig produktion og mærkning af en emballage til transport af farligt gods.

Hvad betyder tallet efter X på UN-tilladelsesetiketten?

Hvad betyder tallet efter X på UN-tilladelsesetiketten?

Det er den maksimalt tilladte bruttototalvægt (udvendig emballage, indvendig emballage og farligt gods).

Hvad er UN-nummeret til mærkning af farlige stoffer?

Hvad er UN-nummeret til mærkning af farlige stoffer?

UN-nummeret (se liste over UN-numre på Wikipedia) er et firecifret tal, som tildeles af FN's ekspertkommission for individuelt farligt gods. UN-nummeret kaldes også stofnummer.

Ud over UN-nummeret og benævnelsen for og beskrivelsen af det farlige gods informerer databasen over farligt gods også om, hvilke emballager der må anvendes til transport.

Forsendelsesenheder med farligt gods skal – foruden advarselsesetiketter – også mærkes med det pågældende UN-nummer.

ZARGES er producent af emballager og beholdere til farligt gods. Vores produkter er kontrollerede og har den påkrævede godkendelse inklusiv UN-godkendelsesnummer.

Hvordan er UN-godkendelsesnummeret opbygget?

Hvordan er UN-godkendelsesnummeret opbygget?

 • Emballagetype og materiale for emballagen til farligt gods
 • Emballagegruppe X, Y eller Z
 • Bruttomassen for emballage og indhold må ikke overskrides
 • Stoftype
 • Produktionsår
 • Stat/delstat, hvor godkendelsen er udstedt
 • Udstedende myndighed
 • Godkendelsesnummer
 • Forkortelse for producent eller kontrollaboratorium
Hvordan finder man den rigtige godkendte emballage?

Hvordan finder man den rigtige godkendte emballage?

Hvilken emballage man må anvende afhænger af, hvilken type indhold der skal transporteres. 

Skal Zarges-produkter til farligt gods gennemgå en regelmæssig kontrolgentagelse?

Skal Zarges-produkter til farligt gods gennemgå en regelmæssig kontrolgentagelse?

Nej, for materialet aluminium har ikke nogen ældningsproces som f.eks. kunststof. Det er tilstrækkeligt med en visuel inspektion af alukassen for tegn på udvendig beskadigelse.

Hvor høj er den maksimalt tilladte bruttomasse for beholderserien K 470?

Hvor høj er den maksimalt tilladte bruttomasse for beholderserien K 470?

De maksimale bruttomasser for kasserne til farligt gods er angivet på farligt gods-skiltet. For produkterne i serie K 470 er den fra 26 kg helt op til 200 kg. For specialbeholdere kan bruttomasserne også være højere.

Kan jeg transportere mit farlige gods direkte i ZARGES-kasser?

Kan jeg transportere mit farlige gods direkte i ZARGES-kasser?

Nej, kasserne er godkendt som sammensat emballage. Der kræves altid indvendigt udstyr.

Hvordan inddeles farligt gods og emballager til farligt gods?

Hvordan inddeles farligt gods og emballager til farligt gods?

Emballagegrupper: Farligt gods inddeles i tre emballagegrupper (I, II og III for høj, mellem og lav fare), som modsvares af ydelsesbogstaverne X, Y og Z for emballagerne til farligt gods. I henhold til denne inddeling må emballager til farligt gods kun anvendes til farligt gods inden for bestemte emballagegrupper.

Emballagetyper: De gængse emballagetyper til farligt gods er tønder eller fustager, dunke, kasser eller kartoner, sække, kombinationsemballager og trykbeholdere i mange forskellige materialer som f.eks. stål, aluminium og andre metaller samt træ, pap, kunststof, tekstilvævning osv.

Hvor kan jeg få godkendelsesbeviser for ZARGES-emballager til farligt gods?

Hvor kan jeg få godkendelsesbeviser for ZARGES-emballager til farligt gods?

Vi stiller gerne godkendelser af vores mest gængse emballager til farligt gods til rådighed for dig på forespørgsel. Godkendelsesbeviserne findes også på hjemmesiden for Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM).

Hvornår er det nødvendigt med en rådgiver for farligt gods?

Hvornår er det nødvendigt med en rådgiver for farligt gods?

Virksomheder, der ikke transporterer farligt gods dagligt, kan have svært ved at orientere sig i de mange love og bestemmelser. I værste fald kan de (ubevidst) gøre sig skyldige i strafferetlige forhold. Hvis du er i tvivl, kan du konsultere en rådgiver eller ekstern konsulent for farligt gods. Vedkommende kan rådgive dig om et enkeltstående tilfælde eller udarbejde et samlet koncept for dig.