Seminar, stigekontrol og træning

ZARGES Stige-seminar

ZARGES akademi - Sagkyndig i stiger

Bliv fortrolig med den årlige kontrol af stiger

Deltagere:
Kurset henvender sig til sikkerhedsrepræsentanter i registrerede virksomheder, inden for stat, regioner og kommune, professionelle håndværkere, industrivirksomheder mfl. Kort sagt, alle virksomheder der anvender transportable stiger.

Udbytte:
Deltagerne får viden om den aktuelle lovgivning på stigeområdet hvor vi også berører arbejdsmiljø og korrekt omgang med stiger.  Efter kurset er deltageren  i stand til at gennemføre lovpligtigt eftersyn på stiger på arbejdspladsen samt vejlede om korrekt valg, brug og vedligeholdelse af stiger. Kursusdeltagere modtager dokumentation for at de er sagkyndige i stiger efter endt kursus.

Hvad siger Arbejdstilsynet?
Eftersynet skal foretages af en sagkyndig efter leverandørens forskrifter. Det vil sige, at den sagkyndige skal være fagligt i stand til at foretage et forsvarligt stige eftersyn ifølge eventuelle servicemanualer o.l. information fra producenten eller leverandøren. Der er ikke krav om et specielt ”kursus i eftersyn”, men det kan være en god ide at tage et. Hvis brugsanvisningen ikke angiver noget tidsinterval for eftersynene, anses et eftersyn hver 12. måned normalt for passende. Dog skal man være opmærksom på, at et teknisk hjælpemiddel, som bliver udsat for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse og forårsage farlige situationer, skal efterses hyppigere og med passende intervaller. Der bør føres registre over undersøgelserne med angivelse af deres resultater.

Arbejdstilsynet skriver til ZARGES DANMARK:
“Det er glædeligt, at ZARGES Danmark har taget problemet op med at undervise andre i, hvordan stiger skal undersøges og grundlaget herfor. Der er et meget stort behov for information og oplysning om “rigtig” anvendelse af transportable stiger, idet antallet af ulykker i forbindelse med “forkert” brug af stiger er meget stort.”

  Stige-seminar – datoer og tilmelding

  • Seminaret afholdes på vor adresse på Roholmsvej 15, 2620 Albertslund. Seminaret starter kl. 9.30 og slutter kl. ca. 15.30
  • Pris pr. deltager kr. 2.595,- ekskl. moms. inkl. forplejning. Faktura fremsendes 14 dage før seminarets afholdelse. (Maksimalt 10 deltagere pr. seminar).
  • Prisen inkluderer formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe samt alt relevant materiale vedrørende seminaret.
  • Efter endt kursus har deltageren adgang til alt relevant materiale der kan anvendes i forbindelse med kontrol af stiger.
  • Husk at udfylde Rekv / PO nr., faktura email og evt. EAN Nummer.

  Målgruppe

  Målgruppe

  Vores seminarer er rettet mod alle arbejdsgivere og medarbejdere, som anvender tekniske hjælpemidler (stiger, arbejdsbukke, mobile platforme mfl.) og derfor er forpligtet til at foretage deres tilbagevendende inspektion i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav om årlig kontrol af transportable stiger. Disse indbefatter f.eks. alle virksomheder, myndigheder og  medarbejdere fra vedligeholdelses- og servicevirksomheder samt arbejdsmiljøansvarlige.

  Kursets mål

  Kursets mål

  • Kendskab til stigetypernes design og funktioner
  • Gennemgang relevante standarder
  • Kendskab til lovbestemmelserne samt arbejdsmiljø lovgivningen
  • Hjælp til registrering af kontrolresusltat i forbindelse med regelmæssige inspektioner af stiger
  • Hjælp til hvordan man skal gribe stigekontrollen an.
  • Efter kurset har deltageren erhvervet ekspertisen og er i stand til selv at udføre kontrol af stiger.

  Spørgsmål om vores stigeseminar?

  Telefon +45 43 64 02 00
  E-mail stiger@zarges.dk