Bæredygtighed

For os er det mere end miljøbeskyttelse

For ZARGES er bæredygtighed meget mere end miljøbeskyttelse. Naturligvis er dette en central komponent, men det handler i det væsentlige om at bevare udviklingsmulighederne for fremtidige generationer i enhver henseende. Virksomheders værdiskabelsesprocesser skal baseres på dette, ligesom folks forbrugeradfærd skal.


"For os er bæredygtighed ikke et markedsføringsinstrument, men et frivilligt engagement, der går ud over blot klimabeskyttelse. Vi stræber efter at skabe mere værdi med færre ressourcer og gøre det i harmoni med økonomisk, økologisk og socialt ansvar. Det fremtidige ZARGES Bæredygtighedsråd er ansvarligt for at udvikle projekter der hjælper os med at nå vores mål, trin for trin."

Maximilian Treptow, CEO


Focus Zukunft GmbH & Co. KG har fastslået vore klimaaftryk forbundet med vores virksomheder: De operationelle emissioner fra ZARGES GmbH udgør ca. 4.400 tons drivhusgasemissioner om året. Derfor har vi udlignet de årlige CO2-emissioner ved at købe klimabeskyttelsescertifikater, så vores virksomhed er en af ​​de første i vores branche, der frivilligt modregner sine emissioner i overensstemmelse med Kyoto-protokollen.

Overdragelse af certifikatet "Klimaneutral virksomhed 2020/21" af vores bæredygtighedskonsulent Fokus Zukunft GmbH & Co. KG.


Vores klimabeskyttelsesprojekter

GUANARE SKOVPLANTERINGER; Uruguay

Genplantningsprojekt med i alt 21.298 ha. Skovplantager til produktion af langvarige træprodukter af høj kvalitet og til opbevaring af store mængder kuldioxid. Sparer C02 / T pr. År: 127.416 

ADPML Portel-Para REDD-projekt, Brasilien

Hovedmålet med projektet er at undgå ulovlig træ fældning i Brasiliens skove og derved opnå CO2-lagring på 10.564.630 tons CO2 over en periode på 41 år. Sparer C02 / T om året: 264,116

De tre + 1 søjler for bæredygtighed hos ZARGES

De tre søjler i bæredygtig udvikling forudsætter, at bæredygtighed kun kan opnås gennem lige samspil mellem miljømæssige, økonomiske og sociale mål. På denne måde kan det sikres, at den økonomiske, økologiske og sociale udvikling i et samfund styres på en positiv måde, og at ydeevnen forbedres overal


Søjle # 1 - økologisk bæredygtighed

"Beskyttelse af miljøet og naturen. En økonomisk og bevidst brug af energi, vand og råmaterialer skal være et naturligt selvbillede. Især med ikke-vedvarende råmaterialer. Dette gøres for at undgå at gøre skade på vores økosystem og i stedet fremme biodiversitet. Emissioner i enhver form (forurening af luft, jord eller vand) skal forhindres og behandles på en sådan måde, at forureningen ikke forårsager skade.


Søjle # 2 - Social bæredygtighed

"Fair løn, rimelige arbejdsvilkår og implementering af medarbejderinteresser - den generelle velfærd skal altid tages i betragtning, og økonomisk succes skal også bruges til at afbalancere sociale spændinger og den ulige fordeling af privilegier i samfundet.


Søjle # 3 - Økonomisk bæredygtighed

Hverken vi som virksomhed eller samfund har lov til at leve og operere uden for naturlige forhold. Økonomi, der er baseret på udnyttelse, fører uundgåeligt til tab for senere generationer og sikrer ikke en langsigtet eksistens. Fair og social værdiskabelse er et princip i vores virksomhedsfilosofi.


Søjle # 4 - Sikkerhed

Som producent af sikkerhedsrelevant arbejdsudstyr har ZARGES forpligtet sig til en anden bæredygtig søjle: Sikkerhed. Med vores produkter og processer sikrer vi vores medarbejderes sikkerhed, men også et sikkert arbejdsmiljø for vores kunder og bidrager således til bedre planlægning og sikre ansættelsesforhold.


ZARGES bæredygtighedsstrategi.
Hvad vi gør, og hvad vi specifikt arbejder på for at forbedre.

Vores økologiske ansvar

Vores økologiske ansvar

Vi er opmærksomme på holdbare konstruktioner og sikker brug i vores produkter. På grund af vores primært anvendte råmateriale er aluminium, kan en der opnås en genanvendelsesgrad på op til næsten 100%. Derudover har vi forpligtet os til miljøvenlige produktionsprocesser og vi optimerer løbende vores processer for bedre miljøkompatibilitet (f.eks. reducering af emballage og trykte materialer til et minimum). Den kontinuerlige besparelse af ressourcer som energi, vand, materialer og råmaterialer er ikke kun en del af vores produktionsstrategi set ud fra et økologisk perspektiv. Lovgivning, retningslinjer og specifikationer implementeres konsekvent, og sikkerheden og effektiviteten af ​​systemer og produktionsprocesser forbedres løbende. På denne måde opnår vi bedre resultater og samtidig reducerer miljøpåvirkningen og ressourceforbruget.

Vores sociale ansvar

I vores adfærdskodeks har vi formuleret vores rammer for anvendelse af etiske normer som integritet, ærlighed eller overholdelse af loven. Den indeholder principperne og reglerne for vores adfærd inden for virksomheden, med vores partnere og samfundet. Vi vælger vores leverandører og partnere ud fra disse synspunkter. Inden for vores indflydelsessfære forfølger vi overholdelse og beskyttelse af menneskerettighederne. Vores værdikæde er baseret på overholdelse af sociale standarder - disse skal også opfyldes af vores forretningspartnere. Så vi prøver konstant at udvide vores rolle i håndhævelsen af ​​menneskerettighederne og vores sociale ansvar ZARGES er nøje opmærksom på overholdelse af de grundlæggende principper i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), såsom beskyttelse og respekt for det internationale Menneskerettigheder, anerkendelse af retten til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger, afvisning af alle former for tvangsarbejde eller børnearbejde og ingen tolerance for forskelsbehandling inden for beskæftigelse. Bliv involveret yderligere. Vi er involveret i regionale projekter for at leve op til vores sociale ansvar og fremme aflastning af blandt andet hjemmekontor, anti-stress og sundhedskurser.

Vores økonomiske ansvar

Vores økonomiske ansvar

For vores interne og eksterne interessenter, især vores kunder, spiller bæredygtighed en stadig vigtigere rolle. Vi ser omfattende bæredygtighedstænkning som en vigtig økonomisk mulighed, der spiller en vigtig rolle for at sikre den langsigtede virksomhed. Derfor baserer ZARGES sine forretningsbeslutninger på realistiske, økonomisk sunde og langsigtede mål og følger en vækststrategi. For at vores produkter også kan adskille sig i konkurrencen i fremtiden, investerer vi ikke kun i 39 kolleger fra forskning og udvikling, men også i produktinnovationer og udvidelse af udvalget af digitale tjenester.

Vores ansvar for sikkerhed

Der sker ca. 6000 fald til lavere niveau i Danmark hver år. Det svarer til ca. 16 personer hver dag. Det vil ZARGES gerne være med til at lave om på. Vi garanterer med vores produkter at sikkerheden er i top. Det er ikke kun noget vi leverer til vores kunder, men et ansvar vi selv har internaliseret i hele virksomheden. Det er et kendetegn, som vi også gør kompromisløs i vores produkter og tjenester. Det er sådan, vi bidrager til at gøre hverdagen mere sikker. Som producent af produkter og løsninger, der er relevante for arbejdssikkerhed, er sikkerhed på arbejdspladsen også meget vigtig for ZARGES. Vi overholder nationale og internationale regler og sikrer arbejdsforhold i overensstemmelse med gældende love og regler. Disse sikkerhedsstandarder kontrolleres regelmæssigt for at garantere medarbejdernes arbejdssikkerhed og sundhed. Vi tilbyder også omfattende forebyggende foranstaltninger og programmer for vores medarbejderes fysiske og mentale sundhed. Med tilbagevendende sikkerhedsseminarer og audits samt særlige fare tilpassede sikkerhedsregler og risikovurderinger, er vi forpligtet til at fremme et arbejdsmiljø med lav risiko. 


ZARGES adfærdskodeks

Vi, ZARGES GmbH, tager med vores indførelse af adfærdskodekset et konsekvent skridt videre i varetagelsen af vores globale og lokale ansvar.

I vores adfærdskodeks har vi formuleret vores orienteringsramme for anvendelse af etiske standarder som integritet, ærlighed og lovoverholdelse. Adfærdskodekset indeholder de grundliggende principper og regler for vores adfærd internt i virksomheden og i forhold til vores eksterne partnere samt offentligheden.


Korruption ødelægger konkurrencen, fører til højere udgifter, kan være forbundet med betydelige bøder, skader virksomhedens omdømme og truer arbejdspladserne.


ZARGES GmbH's konkurrenceevne afhænger i høj grad af, om ZARGES GmbH, bestyrelsesmedlemmerne, afdelingslederne og medarbejderne i forbindelse med deres forretningsmæssige beslutninger og aktiviteter i ind- og udland altid overholder alle gældende love og andre relevante bestemmelser for korrekt adfærd og integritet. Et stabilt forretningssamarbejde til gavn for alle er kun muligt, hvis der er fair konkurrenceforhold og streng overholdelse af lovgivningen. Lovlig adfærd med integritet er en grundlæggende forudsætning for opretholdelse af tilliden mellem kunderne og samarbejdspartnerne hos ZARGES GmbH.

Det er en væsentlig forudsætning for lovlig adfærd med integritet, at man undgår interessekonflikter mellem forretningsmæssige og personlige interesser i forbindelse med forretningsmæssige kontakter og aftaler. De personlige interesser må i denne sammenhæng aldrig være det primære motiv for et forretningsaftale og dermed fortrænge de forretningsmæssige interesser. Korruption af enhver art ødelægger konkurrencen, fører til højere udgifter, kan være forbundet med betydelige bøder, skader virksomhedens omdømme og truer arbejdspladserne. Derfor tolereres korrupt adfærd og andre former for utilladelig påvirkning hverken internt i ZARGES GmbH, blandt kunderne eller blandt forretningspartnerne, og overtrædelserne forfølges konsekvent. Der gælder et princip om nultolerance.


Overtrædelser forfølges konsekvent.
Der gælder et princip om nultolerance.


Adfærdskodekset indeholder vigtige standarder, som – foruden grundlaget – ved hjælp af klare regler for en korrekt adfærd sætter den globale målestok for at forhindre interessekonflikter og korrupte adfærdsmønstre, især hvad angår modtagelse og afgivning af ydelser over for forretningspartnere under det daglige arbejde i ZARGES GmbH.