Corona, SARS-CoV-2, COVID-19: Emballer kontamineret materiale sikkert, og inddæm udbredelse.

Stoffer med biologisk risiko.

Send kliniske prøver og smittefarligt materiale sikkert.

Nye udfordringer, gennemprøvede løsninger: ZARGES-beholdere til farligt gods til smittefarligt materiale i klasse 6.2

Året 2020 stiller hele verden foran en stor udfordring, for coronavirusset (SARS-CoV-2, COVID-19) bringer mennesker og systemer til det muliges grænser. Så meget desto vigtigere er det, at enhver gør sit bedste for at yde et bidrag til inddæmningen af antallet af smittede.


ZARGES-beholdere til farligt gods opfylder alle krav
til forsendelse og transport af
kliniske prøver med
mistanke om coronavirus (2019-nCoV).


ZARGES-beholdere til farligt gods er godkendt som sammensat emballage til transport af smittefarlige stoffer med alle transportører i henhold til UN-nummer UN 2814 og UN 2900, kategori A og B. Beholderne har bestået de skærpede kontrolbetingelser som f.eks. faldtest fra 9 m. Alle størrelser i serierne K 470 kan anvendes til transport af UN-nummer UN 3373. Det er muligt at anvende tøris eller andet kølemiddel til temperaturkontrolleret forsendelse. Derfor kan kliniske prøver uden fare transporteres med ZARGES-beholdere til farligt gods til tests, analyser og bestemmelser i laboratorier og institutter.


ZARGES-emballager til farligt gods i klasse 6.2 til transport af kliniske prøver med mistanke om coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19).

K 470 med godkendelse klasse 6.2

K 470 med godkendelse klasse 6.2. Til stoffer i henhold til UN-nummer UN 2814 og UN 2900. Beholderen har bestået de skærpede kontrolbetingelser som faldtesten fra en højde på 9 meter. Indvendige mål (L×B×H) 350×250×310 mm. Bestillingsnr. 342856

Skydelåspose

Skydelåspose med skydelås, der er let at betjene, for komfortabel og hurtig åbning og lukning. Foreskrevet til smittefarlige stoffer, som skal emballeres i henhold til transportanvisning P 620 eller P 650. Materiale: PE, tykkelse 100 µm. Bestillingsnr. 43831

Isoleringsbeholder

Isoleringsbeholder passende til K 470 med indvendige mål (L×B×H) 350×250×310 mm. Til temperaturstyret transport. Anvendelse med tøris også mulig. Kan nemt tages ud til rengøringsformål. Bestillingsnr. 33000481


ZARGES-emballager til farligt gods til smittefarligt materiale i størrelser fra 13 til 829 liter

ZARGES-kasserne til farligt gods tilbyder med 25 størrelser et enestående udvalg. Kapaciteten rækker fra 13 l til 829 l. Der er selvfølgelig mulighed for individuelle specialstørrelser på forespørgsel.

SPØRG EFTER ZARGES-KASSE TIL FARLIGT GODS NU


Klare adfærdsregler for forsendelse af kliniske prøver med mistanke om og til påvisning af coronavirus.

For nylig offentliggjorde det tyske Robert Koch-Institut (RKI) en anvisning til, hvordan kliniske prøver med mistanke om og til påvisning af coronavirus (2019-nCoV) skal emballeres og forsendes. I den forbindelse består emballagen til transporten af prøverne altid af tre komponenter:

  1. Primær emballage = prøvebeholdere, indeholder de biologiske prøver (alternativ: indeholder det biologiske prøvemateriale)
  2. Sekundær emballage: væsketæt, med polstrings- og opsugningsmateriale, f.eks. skydelåspose med en materialetykkelse på min. 0,1 mm
  3. Udvendig emballage: fast emballage, mærket med seriekontrollen

INFORMATIONER FRA DET TYSKE ROBERT KOCH-INSTITUT (RKI) TIL TRANSPORT AF KLINISKE PRØVER


ZARGES kan være behjælpelig i forbindelse med følgende spørgsmål:

  • informationer om love og forskrifter
  • anbefalinger til egnede indvendige og udvendige emballager (inklusive polster/polstringsmateriale)
  • anbefalinger og hjælp i forbindelse med valg af emballageformater og mængder.

Kontakt os – vi glæder os til at kunne give dig en omfattende hjælp til dine løsninger!

Telefon: + 45-43-64 02 00
stiger@zarges.dk