Opbevaring og transport af defekte eller beskadigede lithium-ion-batterier

E-Mobility, elcykler, elværktøj, elbiler – anvendelsen af lithium-ion-batterier breder sig. Der er strenge sikkerhedsregler for transport og opbevaring af lithiumbatterier, defekte eller intakte.

I samarbejde med en af verdens førende batteriproducenter har ZARGES udviklet en sikkerhedsbeholder til opbevaring og transport af beskadigede eller defekte batterier.

Deltagende forhandlere og logistikvirksomheder har således mulighed for at opbevare eller transportere mistænkelige batterier i sikkerhedskassen (ZARGES Akku Safe).


Løsningen til sikker opbevaring og transport af lithiumionbatterier. ZARGES K 470 Akku Safe i detaljer.

 • 550 x 550 x 220 mm med 2 aluminium-skilleplader til op til 3 batterier op til 814 Wh
 • Godkendelse til farligt gods
 • Beklædning på indersiden: Væv med intumiserende (= skummer op ved varmepåvirkning) coating
 • Beklædning med kundespecifikt udformet CIRRUX-pude
 • let, meget robust og høj vægtbelastning
 • genaflåselig

5 tip til håndtering af lithium-ion-batterier

Lithium-ion-batterier er meget energi på meget lidt plads. Det er netop denne fordel, der gør dem så farlige, fordi defekte og skødesløst oplagrede batterier har en reel høj risiko: Giftige dampe, eksplosioner eller voldsomme brande. For sikker håndtering bør disse 5 punkter skal overholdes.


1. Oplad lithium-ion-batterier korrekt

Batterierne må kun tilsluttes og oplades på opladere, der er godkendt til dette formål (i bedste fald af producenten). Oplad ikke batterierne uden opsyn. Sørg også for, at omgivelsestemperaturen er passende: Ikke for varmt og ikke for koldt - "stuetemperatur", hvor vi har det godt, er et godt valg. Hvis lithium-ion-batterier er blevet brugt i meget kolde eller varme omgivelser, skal de først bringes til stuetemperatur inden opladning.


2. Opbevar lithium-ion-batterier korrekt. Opbevaring ikke for varmt eller for koldt.

Hvis flere batterier opbevares sammen (opbevaringsbeholder), og kortslutning ikke kan udelukkes, skal batteripolerne sikres med tape. Lithium-ion-batterier må ikke udsættes for direkte sollys eller andre stærke varmekilder i længere tid. Brændbare eller brændbare genstande skal have en sikkerhedsafstand på mindst 2,5 meter. Batterier opbevares bedst i et separat rum eller i en egnet, ikke-brændbar beholder.


3. Håndtering af defekte lithium-ion-batterier. Hvad skal man gøre

Hvis lithiumbatterier er gået i stykker og har nået slutningen af ​​deres levetid, skal de samles på separate opbevaringssteder uden brandfare. TRGS 510, som regulerer opbevaring af farlige stoffer i mobile containere, skal overholdes. Beskadigede eller defekte batterier skal derefter straks føres til et indsamlingssted. OBS: Ødelagte og ikke længere fungerende lithium-ion-batterier må kun transporteres i godkendte beholdere med trykaflastning og er underlagt lovgivningen om farligt gods. Dette inkluderer regler, der specifikt regulerer transport af defekte lithium-ion-batterier. 


4. Brandbeskyttelsesforanstaltninger og arbejdsforhold ved brug af lithium-ion-batterier

Hvis denne arbejdsplads skal nedgraderes i henhold til ASR A2.2 som et arbejdsområde med defineret hitter-ildgødningsbetaling Afhængigt af fareforholdene skal der træffes omfattende brandbeskyttelsesforanstaltninger her (f.eks. Brandslukningssystemer eller brandalarmsystemer).


5. Hvad skal man gøre i en nødsituation? Brand- eller røgudvikling med lithium-ion-batterier.

Nødforanstaltninger i tilfælde af brand af et batteri skal defineres på forhånd (også ved risikovurderingen), og de organisatoriske nødforanstaltninger skal dokumenteres. For at forhindre, at nødsituationen eskalerer yderligere, skal den nøjagtige procedure være klar for alle involverede: Hvem ringer til brandvæsenet, hvem der informerer personalet, hvem der skal evakueres, og hvor er nødkasser, hvor batterierne kan blive placeret og isoleret?

I tilfælde af batteribrand anbefales det at søge passende rådgivning fra eksperter (eksperter eller brandvæsenet) på forhånd, så du er godt forberedt på en nødsituation. Sidst men ikke mindst er det rigtige valg af slukningsmiddel afgørende: Små batterier kan stadig afkøles med vand, men lithium er meget reaktivt og kan reagere voldsomt. Eksperterne anbefaler, hvilke slukningsgranulater eller slukningsmidler der er bedst egnet.


Fordele ved ZARGES K470 Akku Safe til lithiumbatterier

 • Til sikker opbevaring og transport af defekte eller beskadigede lithiumbatterier i henhold til ADR P908 og SV 376.
 • Specialbeholder af aluminium af høj kvalitet.
 • Udstyret med ildfast polstring og opsugningsmateriale af teksturerede glasfibre.
 • Støvfrit indvendigt udstyr.
 • Kontrolleret og godkendt som emballage til farligt gods i henhold til UN-bestemmelser, dvs. forskriftsmæssig offentlig transport mulig.
 • Nyhed: Svarer til bestemmelsen fra BAM (den tyske myndighed for materialeforskning, Bundesamt für Materialforschung) i henhold til specialforskrift SV 376 for transport af kritisk defekte lithiumbatterier.
 • Brandtest bestået: flammerne når ikke ind til batterierne ved siden af, temperaturen ved beholderens overflade forbliver under 100 °C.

Bemærk!

 • Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål (længde og bredde). Specialstørrelser på forespørgsel
 • Specielle indvendige indsatser på forespørgsel

Over 30 års erfaring med emballage til farligt gods

Stol på vores mere end 30 års erfaring inden for farligt gods og på vores emballageløsningers kompromisløse pålidelighed.

Vores eget – godkendt af den tyske myndighed for materialeforskning, Bundesamt für Materialforschung (BAM, Berlin) – kontrollaboratorium garanterer hurtige og præcise testrækker.


ZARGES batteri-safe. Transport- og lagerbeholder til lithium-ion-batterier.

K 470 - batteri-safe (Studio)
Til sikker opbevaring og transport af defekte eller beskadigede lithiumbatterier i henhold til ADR P908 og SV 376.

Har du spørgsmål vedrørende vores emballager til farligt gods?

Udvendige emballager til farligt gods (i visse tilfælde med benævnelsen farlige stoffer) i standardstørrelser eller specialstørrelser med godkendelse, komplette emballager til farligt gods (sammensatte emballager) samt specialløsninger til emballering og transport af farligt gods.

Tlf.: +49 881 687-130
Fax: +49 881 687-440
E-mail: industrial.systems@zarges.de