Aluminium - Let og meget stabil

Op til 100 % genanvendelig

Aluminium som materiale

Anvendelse af aluminium til brugsgenstande til hverdagsbrug er økonomisk, sikker og økologisk hensigtsmæssig. Derfor har ZARGES lige siden begyndelsen af sin 80 år lange virksomhedshistorie besluttet at dets innovative produkter overvejende skulle fremstilles i dette letmetal.

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af fordelene ved aluminium, som gør det velegnet til en meget bred palette af produktløsninger. For aluminiumsprodukterne skelner ZARGES mellem områderne opstigningsteknik og logistikudstyr.

Vidste du det?Aluminium er det næstmest anvendte metal efter stål. Aluminium betragtes som det hyppigst forekommende metal i jordskorpen. Efter oxygen og silicium er aluminium det tredje-hyppigste kemiske element på jorden.

Fordelene ved aluminium

Aluminium er let og meget stabilt

Aluminiums tæthed/vægt er ca. 2,6 til 2,8 g pr. cm³. Det er ca. 1/3 af vægtfylden for stål, og derfor kaldes aluminium også "letmetal". Trods den lave vægt har aluminium en meget høj styrke.

Vægtfordel er f.eks. meget nyttig i transportindustrien, hvor der er meget gode erfaringer med ZARGES-transportkasser. Men også for opstigningshjælpemidler i aluminium er den lave vægt og høje stabilitet vigtige egenskaber.

Aluminium kan forarbejdes på mange måder

Alle gængse forarbejdningsprocesser – svejsning, støbning osv. – kan anvendes til aluminium, og de er langt mere rationelle at udføre end for andre metaller.

ZARGES udnytter disse fordele til at fremstille innovative aluminiumsprodukter med lang levetid til mange forskellige anvendelsesformål.

Aluminium er meget stærkt og slagfast

En aluminiumplades overflade buler indad ved slagpåvirkning, men slagenergien absorberes af formændringen.

Denne egenskab har betydning for næsten alle ZARGES-produkter. Den giver dem lang levetid og gør dem meget holdbare, selv under ekstreme betingelser.

Aluminium er korrosionsbestandigt og beskytter sig selv

Ved kontakt med oxygen fra luften overdækker aluminiumsoverfladen sig med et tæt lag oxid, som straks gendannes ved beskadigelse og beskytter det underliggende metal mod korrosion.

Ved særlige krav kan overfladebeskyttelsen forbedres yderligere ved hjælp af eloxering.

Denne materialeegenskab er en betydelig faktor for ZARGES-produkternes lange levetid.

Aluminium er fuldstændigt genanvendeligt

Produkter fremstillet i aluminium har meget lang levetid og holdbarhed.

Udvinding af aluminium er energikrævende, men gammelt aluminium kan problemfrit smeltes og genanvendes 100 %. Her anvendes der kun 5 % af energien. Omsmeltet/genanvendt aluminium er ikke på nogen måde dårligere end primært aluminium.

Aluminium er ikke følsomt over for temperaturudsving

Ved temperaturer mellem -80 og +150 °C er materialeegenskaberne konstante. Aluminium tåler også ekstreme temperaturer, uden at det går ud over materialeegenskaberne. Ved ekstrem kulde bliver aluminium endda sejere og stærkere.

ZARGES-kasser vælges derfor ofte til ekstreme anvendelsesområder, men for visse kundegrupper kan denne egenskab også være vigtig for stiger og stilladser.

Damp kan ikke trænge gennem aluminium

Selv ved ekstremt lange opbevaringsperioder kan fugtighed ikke diffundere gennem metallet. Aluminiumsbeholdere kan udføres vanddamptæt ved svejsning for at beskytte indholdet mod luftfugtighed eller vandstænk.

Denne fordel er nyttig for ZARGES-aluminiumskasser, som kan anvendes universelt.

Aluminium er bestandigt mod UV-stråling

Lange opbevaringsperioder og anvendelse under ekstrem UV-stråling har ingen indflydelse på dette materiale.

ZARGES-kassernes fordele spiller en vigtig rolle f.eks. som kasser på ekspeditioner og ved transport i landene omkring Ækvator. Men også produkter som ZARGES-stiger og -stilladser er meget velegnede til anvendelse under hårde betingelser i det fri.

Aluminium er hygiejnisk

Den glatte overflade er lugtneutral og nem at rengøre. Aluminium egner sig derfor glimrende til anvendelse under sterile og kimfri betingelser.

Vælg ZARGES-produkter til områder med høje hygiejnekrav som f.eks. laboratorier, hospitaler, fødevareproduktion mv.

Aluminium er magnetisk neutralt

Aluminium er fri for ferromagnetisme. Til visse anvendelsesformål, f.eks. i laboratorier, kan denne materialeegenskab have stor betydning.

ZARGES-kasser er meget velegnede til emballering og transport af følsomt elektronisk gods.

Aluminium er elektrisk ledende

Aluminium er en god elektrisk leder – vidste du f.eks., at aluminium er det mest anvendte materiale til stærkstrømsledninger?

Også varme (af-)ledes godt af aluminium, en fordel f.eks. ved kabinetter til elektronik.

Den elektriske ledeevne er relevant for følsomme elektroniske komponenter, der skal emballeres under antistatiske forhold.


Overfladeforædling af aluminium

  • Pulvercoatet aluminium: Ved coating af aluminiumskomponenter påføres et eller flere lag pulverlak elektrostatisk på grundmaterialet. Coatingen giver beskyttelse mod slid og korrosion, men den kan også anvendes til at påvirke antihæfteevnen, glideevnen eller varmeisolationen i en aluminiumskomponent.
  • Eloxeret aluminium: Forædling af aluminium er udviklet til perfektion med elektrolytisk oxidering af aluminium. Der findes næppe nogen anden proces, der beskytter aluminium bedre mod slid og korrosion. Resultatet af eloxeringen er en ekstremt hård og ridsefast overflade, som dermed giver pålidelig beskyttelse mod korrosion. Eloxol-laget er i modsætning til det rene aluminium ikke elektrisk ledende.