DLR-arbejdsplatform

Kunden

Flyveafdelingen hos det tyske selskab for luft- og rumfartteknik (DLR, Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrttechnik) i Braunschweig tester nyudviklinger i og på fly under reale forhold. Opgaverne omfatter aerodynamiske undersøgelser, flyvesimulationer samt tests af navigationssystemer og flyveledelsessystemer. Forskningsopgaverne kommer både fra DLR selv og fra eksterne universiteter, nationale myndigheder, industrien og eksterne forskningsinstitutter. Forberedelserne tager typisk flere uger, hvor de seks fly og to helikoptere udstyres til den pågældende forskningsopgave, og komponenter monteres eller ændringer foretages. Først efter omfattende tests på landjorden går man i luften. Den største arbejdshest i forskningsarbejdet er en mere end 20 år gammel VFW 614 ATTAS (Advanced Technologies Testing Aircraft System). I over 20 år har den fløjet rundt i hele Europa på testopgaver for DLR.


OPGAVEN

Til arbejdsopgaver på VFW 614 ATTAS-flyets ca. otte meter høje lodrette stabilisator skulle der konstrueres en højdejusterbar arbejdsplatform. Platformens påkrævede størrelse afhang af to faktorer: for det første den vandrette stabilisators bredde, som der skulle være plads til under arbejdsplatformen, og for det andet en nødvendig frihøjde på mindst en meter. Der blev stillet særligt høje krav til bæreevnen, for ud over to teknikere skal der også ofte anbringes materiale og reservedele på arbejdsplatformen. Samtidig blev der stillet krav om en lavere vægt, for arbejdsplatformen skulle være så let, at to personer kunne flytte den uden besvær. DLR opstillede altså en fuld licitationsspecifikation.


LØSNINGEN

I tæt samarbejde med DLR udviklede ZARGES Aluminium Systeme GmbH (ZAS) et koncept, som forhåbentlig kunne opfylde de strenge og til dels modstridende krav. Planerne blev gang på gang afstemt med alle projektdeltagere, indtil der endelig forelå et optimalt resultat – især med hensyn til arbejdsplatformens højdejusterbarhed. "Det var en af de vigtigste forudsætninger for os, for at vi let og bekvemt kan udføre arbejde på hele sideroret", forklarer Stefan Schröder, der er ansvarlig for indhentning af forskningsopgaver hos DLR, men som også er ansvarlig for teknisk support i flyhangaren. Den højdejusterbare arbejdsplatform fra ZARGES erstatter det hidtil anvendte faste stillads og letter dermed arbejdet væsentligt. Højden på den 2,20 gange 4,50 m store platform kan varieres i flere trin mellem 3,50 og 7,00 m. Den maksimale bæreevne blev forhøjet til 300 kg, så der uden problemer er plads til både to personer og en stor mængde materiale. Udviklingsingeniørerne og teknikerne fra DLR kan fremover komfortabelt og sikkert udføre deres arbejde på ATTAS-flyets lodrette stabilisator.

"ZARGES har omsat de høje krav præcist"
siger Stefan Schröder, DLR


Arbejdsplatformens tekniske egenskaber

Højdejusterbarhed:

  • Kan justeres i flere trin mellem 3,50 og 7,00 m.
  • Trin for hver 50 cm.
  • Højdejustering ved hjælp af håndsving med tllsvarende omsættelse.
  • Specielt udviklede føringsprofiler, som samtidig øger stabiliteten.

Vægt:

  • En så lav vægt som muligt var et af de vigtigste punkter i licitationsspecifikationen.
  • Kan problemfrit betjenes af to personer.
  • Egenvægt på 1260 kg med en nyttelast på 300 kg. (Kun 40 % af en tilsvarende stålkonstruktions vægt)

Stor platform med høj bæreevne og 1,00 meter fremspring:

  • Ekstra stor arbejdsplatform (2,20 m x 4,50 m) med god plads til reservedele og værktøj.
  • Ca. 1,00 m frit fremspring for størst mulig rækkevidde.
  • Optimal tippesikkerhed over en bred travers under flyet.
Højdejusterbar ZARGES-arbejdsplatform
Højden kan justeres mellem 3,50 m og 7,00 m ved hjælp af et håndsving.
Arbejdsplatformen skubbes hen over den horisontale stabilisator tæt på flyet.
Ofte forbereder forskerne testprogrammer i flere måneder, inden de går i gang med at teste i luften.
Forskningsflyet ATTAS flyver rundt i hele Europa på testflyvninger. Forberedelsesarbejdet på landjorden er besværligt og kræver meget høj præcision.

INTERVIEW MED STEFAN SCHRÖDER, PROJEKTLEDER FOR DLR

ZARGES:Hvilke faktorer gør det nødvendigt at anskaffe en ny arbejdsplatform til forskningsflyet?
Stefan Schröder:I de foregående år har vi anvendt et fast stillads til arbejdsopgaver på vores VFW 614 ATTAS-flys lodrette stabilisator, men stilladset levede ikke længere op til kravene. Stilladset var f.eks. ikke højdejusterbart, og det var ikke muligt at få optimal adgang til alle dele af den lodrette stabilisator for at kunne arbejde der.
ZARGES:Så højdejusterbarheden var altså et af de vigtigste punkter?
Stefan Schröder:Ja, det var helt sikkert en vigtig faktor for os. Den nye platforms bredde betyder, at den kan skubbes hen over den vandrette stabilisator og derefter højdejusteres i flere trin mellem 3,50 og 7,00 m. Det var også vigtigt for os, at der skulle være en høj bæreevne på arbejdsplatformen, for ud over to medarbejdere skal der også tit være materiale på platformen. Men samtidig ville vi have en så lav vægt som muligt, så arbejdsplatformen kunne flyttes af to medarbejdere uden besvær.
ZARGES:Hvordan kom samarbejdet med ZARGES i stand?
Stefan Schröder:Vi kender allerede ZARGES fra mange andre projekter og arbejdsplatforme, som vi anvender sammen med vores fly. Både under projekteringen og under omsætningen kunne vi konstatere, at ZARGES er en god partner for os til en sådan specialløsning. I tæt og konstant dialog med os lykkedes det for teamet at finde en optimal løsning til vores høje krav.

Et af kravene var lav vægt, så arbejdsplatformen nemt kan flyttes.
Fra arbejdsplatformen udføres vigtigt arbejde på den lodrette stabilisator.
Højdejusterbar ZARGES-arbejdsplatform
Projektdeltager (fra venstre mod højre) Dirk Meinecke (leder af driftsteknik, DLR), Stefan Schröder (teknisk support, DLR) og Martin Wunder (projektleder, ZARGES)

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål vedrørende ZARGES-arbejdsplatforme.

Du kan ringe til os i kundeservice for opstigningsteknik på +49-(0)881-687-100, eller brug vores kontaktformular.


Downloads