EN 131 – de vigtigste nyheder

Garanteret sikkerhed

Garanteret sikkerhed. EN 131 – de vigtigste nyheder.

Standarden EN 131-1+2*, der gælder for stiger, er omfattende revideret. De nye udgaver kommer til at gælde i hele Europa senest med udgangen af 2017. Her giver vi dig et overblik over de enkelte tests, der kræves i den nye standard, samt de vigtigste nyheder for endnu mere sikkerhed i forbindelse med arbejde fra stiger. I den forbindelse skal det bemærkes, at visse funktioner ikke længere findes eller kun findes i begrænset omfang på grund af den nye europæiske standard for stiger. 


Dine fordele – med ZARGES overholder du altid standarderne.

 • Lovmæssigt sikret
  ZARGES-stiger opfylder kravene i arbejdsmiljøloven, og de er på det aktuelle tekniske niveau. De svarer til klassen „professionel“. Du kan altså være helt sikker: ZARGES-stiger er lige så professionelle som dig, uanset om det er til håndværk, industri eller privat.
 • Mere sikkert arbejde
  De nye strenge tests dokumenterer: Standardstigerne fra ZARGES er højst stabile og skridsikre. På den måde undgås risici, ulykker reduceres mest muligt, og der er mindre arbejdsfravær.
 • Opfylder krav i hele Europa
  De nye versioner af standarden EN 131-1+2 gælder over hele Europa. Uanset hvor du driver virksomhed i Europa: ZARGES-stiger opfylder kravene i standarderne i hele Europa.
 • En enkelt investering – fortjeneste på lang sigt:
  De strenge tests i den opdaterede standard har medført, at ZARGES-stiger er blevet endnu mere robuste og har en endnu længere levetid. Du investererer altså ikke kun i sikkerhed, men også i pålideligt opstigningsudstyr, som du kan bruge i meget lang tid.

EN 131-1+2 – hvad er ændret?

 • Klassificering "Professional" og "Non-professional": For fremtiden opdeles alle stiger i to klasser. "Professional" betegner en stige, som er beregnet til anvendelse i arbejdsverdenen. "Non-professional" betegner stiger til det private område. Alle ZARGES-stiger uden undtagelse er klassificeret som "Professional".
 • Strengere tests – mere robuste stiger: Flere og strengere tests bringer stigerne til belastningsgrænserne. Men ikke ZARGES-stigerne. Alle tests blev bestået med stor succes.
 • Bredere ståplads: Alle stiger, der kan anvendes som enkeltstige, skal i henhold til den nye standard gøres bredere forneden (tværtravers) fra en længde på 3.000 mm. Står stabilt og sikkert til mange forskellige opgaver.
  VIGTIGT: Det nye krav betyder, at ved skydestiger, som indkørt er længere end 3.000 mm, kan stigedelene ikke mere anvendes separat. Ved kombistiger, som indkørt er længere end 3.000 mm, kan overstigen ikke mere anvendes separat. Disse stiger kan heller ikke mere anvendes som trappestiger.

FAQ til EN 131-1+2

Hvad er EN 131?

Hvad er EN 131?

 • EN 131 er den standard, der gælder i Europa for bærbare stiger.
 • I de seks dele af standarden reguleres konstruktioner og udførelser, test samt mærkning og brugsanvisning for at kunne garantere ensartede kvalitets- og sikkerhedsstandarder i hele Europa.
 • Den nye udgave af EN 131-1 blev allerede offentliggjort i slutningen af 2015, mens den nye udgave af EN 131-2 blev offentliggjort i januar 2017. Begge har overgangsfrist til udgangen af 2017.
 • I den nye udgave af EN 131-2 inddeles alle stiger i to klasser:
  "Professional" betegner en stige, som er beregnet til anvendelse i arbejdsverdenen.
  "Non-professional" betegner stiger til det private område.
 • Kontrolkravene til „professionel“ er i den forbindelse strengere og hårdere.
Hvordan ændrer stigerne sig efter standarden?

Hvordan ændrer stigerne sig efter standarden?

Alle stiger, der kan anvendes som enkeltstige, skal i henhold til den nye standard være bredere forneden fra en længde på 3.000 mm.

På grund af dette nye krav er nogle funktioner ikke længere til rådighed på stiger i flere dele:

 • Ved skydestiger, som indkørt er længere end 3.000 mm, kan stigedelene ikke mere anvendes separat.
 • Ved kombistiger, som indkørt er længere end 3.000 mm, kan overstigen ikke mere anvendes separat. Disse stiger kan heller ikke mere anvendes som trappestiger.
Hvorfor og af hvem er den nye standard udarbejdet?

Hvorfor og af hvem er den nye standard udarbejdet?

Standardændringen blev udarbejdet af den europæiske komite for standarder CEN på opfordring af forbrugerbeskyttelsesorganisationer.

Deltagerne er bl.a.

 • Testinstitutter
 • Brancheorganisationer
 • Producenter
Hvornår træder den reviderede standard EN 131-1+2 i kraft?

Hvornår træder den reviderede standard EN 131-1+2 i kraft?

 • EN 131-1: Maj 2016
 • EN 131-2: Juli 2017. Men producenterne får en overgangsfrist til udgangen af 2017 til at implementere de nye krav.
Hvem gælder standarderne for?

Hvem gælder standarderne for?

Alle producenter og forhandlere, der markedsfører stigesystemer i Europa

Hvilke stigesystemer er omfattet af den nye standard?

Hvilke stigesystemer er omfattet af den nye standard?

Denne europæiske standard gælder for alle bærbare stiger. Den gælder ikke for stiger til særlig erhvervsmæssig brug som f.eks. brandmandsstiger, tagstiger og stiger på hjul. For stiger med et eller flere led gælder EN 131-4, for teleskopstiger er det EN 131-6, og for mobile platformsstiger er det EN 131-7. EN 131-1+2 gælder ikke for trin, her gælder EN 14183.

Hvad med mine eksisterende stiger? Må jeg stadig anvende dem?

Hvad med mine eksisterende stiger? Må jeg stadig anvende dem?

Må stiger i henhold til den gamle standard EN 131-1 stadig anvendes erhvervsmæssigt? 
Der er som udgangspunkt ingen beskyttelse af gamle stiger, der anvendes til industri og erhverv.

Arbejdsgiveren er kun retligt beskyttet,
hvis han/hun efter en risikovurdering opdaterer stigerne 
til det aktuelle tekniske niveau.

Man kan gå ud fra, at tilnærmelsesvist samme lovbestemmelser gælder i alle EU-lande. Derfor kan vi sige, at denne erklæring kan anvendes i hele Europa.

Hvordan kan jeg se, om et produkt er produceret efter den nye standard?

Hvordan kan jeg se, om et produkt er produceret efter den nye standard?

Allerede fra april 2017 har ZARGES leveret alle stiger i henhold til den nye standard og kategorien "professional". ZARGES-stiger i henhold til EN 131-1+2 er mærket med en blå etiket direkte på produktet.

Du kan være sikker på, at stiger med denne etiket overholder kravene i henhold til standarden EN 131-1:2015 og EN 131-2:2010+A2:2017. Vores stiger er allerede TÜV-kontrolleret og certificeret i henhold til de nye standarder.

Hvad sker der med stiger, der overholder den gamle standard?

Hvad sker der med stiger, der overholder den gamle standard?

Den nye standard forbyder ikke udtrykkeligt, at man fortsætter med at anvende eksisterende stiger. Men for erhvervsmæssige brugere (virksomheder, myndigheder osv.) i Europa gælder de relevante driftsbestemmelser. De regulerer "minimumsbestemmelserne for sikkerhed og sundhedsbeskyttelse ved tilgængelighed via arbejdsgiveren og arbejdstageres anvendelse af arbejdsmidler i forbindelse med arbejdet". I Tyskland er disse regler omsat til driftsikkerhedsloven (BetrSichV).

En vigtig grundbyggesten er forpligtelsen til, at arbejdsmiddel skal være på det aktuelle tekniske niveau. Derudover skal der gennemføres en risikovurdering (for stiger f.eks. i henhold til TRBS 2121-del 2) og en regelmæssig kontrol af arbejdsmidlerne.

Har ZARGES en anbefaling til, hvordan man håndterer eksisterende stiger?

Har ZARGES en anbefaling til, hvordan man håndterer eksisterende stiger?

Vi råder virksomheder til at evaluere deres opstigningssystemer med henblik på sikkerhed – uafhængigt af de årlige stigekontroller. For at kunne reagere rettidigt bør du starte hurtigst muligt: Derfor bør du udarbejde risikovurderingen nu og implementere de nødvendige tiltag inden overgangsfristen (udgangen af 2017).

Hvordan foregår en risikovurdering, og hvordan vurderer man, om stigerne stadig kan anvendes?

Hvordan foregår en risikovurdering, og hvordan vurderer man, om stigerne stadig kan anvendes?

TRBS 2121 del 2 indeholder en god anvisning til en sådan risikovurdering, eller du få den fra producenter og andre virksomheder i branchen. Men bemærk: Kun ejeren kan vurdere og beslutte, om stigen stadig kan anvendes. Glem ikke at dokumentere denne vurdering.

Ændrer bestemmelserne for stigetests sig også?

Ændrer bestemmelserne for stigetests sig også?

Nej, de ændrer sig ikke. Virksomheder skal præcis som før gennemføre stigetests en gang årligt for at sikre, at de anvendte stigesystemer er på det aktuelle tekniske niveau og dermed overholder lovkravene, samt at de ikke udviser tegn på beskadigelse.

Kan jeg eftermontere eksisterende stiger?

Kan jeg eftermontere eksisterende stiger?

Ja! Stigesystemer kan udvides i overensstemmelse med reglerne, f.eks. hvis der monteres en tværtravers i henhold til EN 131-1 på enkeltstiger.

Hvordan kan jeg sikre, at en eftermonteret stige overholder alle standarder?

Hvordan kan jeg sikre, at en eftermonteret stige overholder alle standarder?

Det kan ikke garanteres, at en eftermontering altid overholder begge dele af standarden (131-1 og 131-2). Derfor skal det også testes.

Jeg er forhandler: Må jeg kun sælge stiger, der overholder den nye standard, efter 01.01.2018?

Jeg er forhandler: Må jeg kun sælge stiger, der overholder den nye standard, efter 01.01.2018?

Ja. Ifølge §6 stk. 5 i den tyske produktsikkerhedslov "skal forhandleren bidrage til, at kun sikre forbrugerprodukter bliver tilgængelige på markedet". Det kan man kun gå ud fra, hvis produkterne er på det aktuelle tekniske niveau.

Hvilke fordele er der ved den nye standard?

Hvilke fordele er der ved den nye standard?

 • Lovmæssigt sikret: ZARGES-stiger opfylder kravene i arbejdsmiljøloven, og de er på det aktuelle tekniske niveau. De svarer til klassen "professionel".
 • Mere sikkert arbejde: De nye strenge tests dokumenterer: Standardstigerne fra ZARGES er højst stabile og skridsikre. På den måde kan ulykker endnu bedre forhindres, og der er mindre arbejdsfravær.
 • Sikkert arbejde i hele Europa: De nye versioner af standarden EN 131-1+2 gælder over hele Europa. ZARGES-stigerne opfylder de nye krav i standarden, uanset hvor du driver virksomhed i Europa.
 • En enkelt investering – fortjeneste på lang sigt: Den nye standard har medført, at ZARGES-stiger er blevet endnu mere robuste og har en endnu længere levetid. 

Hvad er nyt i EN 131-2? Hvordan testes der?

Krav "torsion i wienerstiger"

Hvad der testes:

 • Krumningsstivhed

Hvordan der testes:

 • En stigefod fastgøres med en klemme.
 • Stigens platform belastes med 736 N.
 • Derefter trækkes der i stigen fra siden med en belastning på 137 N.

Krav:

 • Under belastningen må den anden stigefod maksimalt bevæges 25  mm fra den forudgående position.

"PROFESSIONELLE" STIGER I HENHOLD TIL EN 131


Krav til "vedvarende belastning"

Hvad der testes:

 • Vedvarende belastning af stigen

Hvordan der testes:

 • Skiftende belastning af det øverste trin samt trinet midt på stigen med 1.500 N
 • Gentagelser ikke professionel: 10.000 cyklusser
 • Gentagelser professionel: 50.000 cyklusser

Krav:

 • Der må ikke forekomme beskadigelser.

"PROFESSIONELLE" STIGER I HENHOLD TIL EN 131


Krav til "base slip"

Hvad der testes:

 • Stigeskoenes skridsikkerhed.

Hvordan der testes:

 • Stigen står på en glasplade.
 • Stigen belastes med 1.471 N.
 • Belastningen gentages 4 gange.

Krav:

 • Stigens fødder må maksimalt skride 40  mm inden for 1 minut.

"PROFESSIONELLE" STIGER I HENHOLD TIL EN 131


Krav til "torsionstest enkeltstiger"

Hvad der testes:

 • Krumningsstivhed

Hvordan der testes:

 • I det første trin forbelastes stigen midt på med 491 N, og den aflastes efter 30 sekunder. Det fastsættes så som udgangsværdi.
 • I det andet trin belastes en vange i midten med 638 N, og deformeringen af de to vanger i forhold til den fastsatte udgangsværdi måles.

Krav:

 • Differencen mellem deformeringen af de to vanger må maksimalt være 0,07 gange stigebredden.

"PROFESSIONELLE" STIGER I HENHOLD TIL EN 131


Oversigt over de nye krav og tests i henhold til DIN EN 131-1+2

Sikkerhed har højeste prioritet: I henhold til de nyeste udgaver af standarden EN 131-1+2 skal stiger opfylde yderligere og strengere krav. I oversigten ses de skærpede og nye tests.

Krav til "større bredde forneden"

Det nye krav:

 • Alle stiger, der kan anvendes som enkeltstige, skal i henhold til den nye standard være bredere forneden fra en længde på 3.000 mm.
 • Større bredde forneden op til en maksimal bredde på 1.200 mm, afhængigt af stigens længde.

Bemærk:

På grund af dette nye krav er nogle funktioner ikke længere til rådighed på stiger i flere dele: 

 • Ved skydestiger, som indkørt er længere end 3.000 mm, kan stigedelene ikke mere anvendes separat.
 • Ved kombistiger, som indkørt er længere end 3.000 mm, kan overstigen ikke mere anvendes separat. Disse stiger kan heller ikke mere anvendes som trappestiger.

"PROFESSIONELLE" STIGER I HENHOLD TIL EN 131


Krav til "vangestyrke"

Hvad der testes:

 • Vangestyrken

Hvordan der testes:

 • Stigetrinet belastes excentrisk og i anvendelsesstilling med en prøvebelastning på 2.700 N (professionel)
  eller 2.250 N (ikke professionel).

Krav:

 • Stigen må ikke være beskadiget, funktionen skal fortsat være sikret.

"PROFESSIONELLE" STIGER I HENHOLD TIL EN 131


ZARGES – vores standard er et sikkerhedsprincip

Filosofien hos ZARGES: Arbejdssikkerhed kommer i første række. Derfor overholder stiger fra ZARGES de aktuelle nationale og internationale standarder. Og vores certificerede udviklings- og produktionsprocesser giver dig garanti for sikkerhed og højeste pålidelighed.

Flere informationer om vores kvalitetsstandarder og om vigtige emner omkring sikkerheden i forbindelse med vores stiger finder du under følgende links:

Har du spørgsmål vedrørende ændringerne i standarderne eller vedrørende vores produkter?

Du kan kontakte vores serviceteam på

Telefon: +45 43 64 02 00
E-mail: stiger@zarges.dk