Standarder, bestemmelser og love

ZARGES tilbyder dig skræddersyede løsninger til sikkert arbejde i højden. ZARGES-produkter overholder de aktuelle nationale og internationale standarder. Vores udviklings- og produktionsprocesser er certificeret i henhold til DIN EN ISO 9001-2008 og garanterer dig sikkerhed og høj pålidelighed, herunder også kontrolleret kvalitet i henhold til DIN EN ISO 14122.

Hvad er DIN-standarder?

DIN-standarder udgives af Deutsche Institut für Normung e.V. "DIN" betegner tyske standarder, mens "DIN EN" betegner tyske implementeringer af europæiske standarder. Læs mere om DIN-Normen på Wikipedia.

DIN-standarder fås kun fra Deutsche Institut für Normung mod betaling af gebyr, f.eks. fra Beuth-Verlag. Beuth-Verlag er et datterselskab til DIN Deutsche Institut für Normung e.V.

Borgere kan få indsigt i DIN-standarder på såkaldte udlægningssteder, og det tyske nationalbibliotek har også alle DIN-standarderne. Derudover fås mange DIN-standarder og DIN-standardudkast i DIN-håndbøger om bestemte fagområder, og de kan findes på biblioteker. Desuden kan man finde uddrag af enkelte standarder på internettet.


Relevante DIN-standarder for stigeteknik

  • EN ISO 9001: Denne standard fastlægger kravene til kvalitetsstyringssystem (QM-system). Hvis en virksomhed vil dokumentere, at den markedsfører produkter, der overholder kundernes og myndighedernes krav, og hvis den tilstræber at øge kundetilfredsheden, retten den sig efter denne standard. EN ISO 9001 beskriver i 8 kapitler en model for det samlede kvalitetsstyringssystem, og den danner grundlag for et omfattende kvalitetsstyringssystem. Læs mere på Wikipedia om standarden for kvalitetsstyring.
  • DIN EN 131 – stiger: Alle ZARGES-stiger overholder denne standard. Den indeholder 4 dele, der drejer sig om betegnelser, konstruktioner, funktionsmål, krav, kontrol, mærkning af stiger, sikkerhedsanvisninger og brugerinformation.
  • DIN EN 14183 – trin: Alle ZARGES-trin overholder denne standard. Den indeholder oplysninger om standarden for trin.
  • DIN EN 1004 – arbejdsplatforme med hjul: En standard vedrørende arbejdsplatforme på hjul af præfabrikerede byggeelementer – materialer, mål, belastninger og sikkerhedstekniske krav.
  • DIN EN ISO 14122 – sikkerhed for maskiner, permanente adgangsveje til maskinanlæg: En standard i fire dele, der drejer sig om valg af en permanent adgangsvej mellem to niveauer samt om arbejdsplatforme og gangbroer, trapper, trappestiger og gelændere, og stationære vægstiger.

LOVE OM ARBEJDSBESKYTTELSE VED BRUG AF OPSTIGNINGSUDSTUR

Lovgiveren har vedtaget love om beskyttelse af arbejdstagere. Også her kan man finde relevante bestemmelser for anvendelse af opstigningsudstyr. Tyske love stilles gratis til rådighed af forbundsjustitsministeriet på www.gesetze-im-internet.de.

  • ArbSchG – arbejdsbeskyttelseslov: Dette er en tysk lov om gennemførelse af arbejdsbeskyttelsestiltag til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhedsbeskyttelse. Den tyske arbejdsbeskyttelseslov på internettet.
  • BetrSichV – driftssikkerhedslov: Dette er en lov om sikkerhed og sundhedsbeskyttelse ved markedsføring af arbejdsmidler, om sikkerhed ved drift af overvågningskrævende anlæg og om organiseringen af arbejdsbeskyttelse under driften. Den tyske driftssikkerhedslov på internettet.

BESTEMMELSER OG INFORMATIONER FRA BRANCHEORGANISATIONER

Den tyske lovmæssige ulykkesforsikring (DGUV) beskæftiger sig som sekundær instans med sikkerheden på arbejdspladser og udsteder bindende bestemmelser (DGUV Vorschriften) og informationsskrivelser (DGUV Informationen).

Disse regelsæt findes gratis på internettet på www.arbeitssicherheit.de erreichbar. Du kan søge mere udførligt på http://www.arbeitssicherheit.de/de/html/library/overview.

  • DGUV Information 208-016 – Håndteringsvejledning for omgang med stiger og trin: Denne gælder med virkning fra 01.01.2018 for kontrol af stiger og trin. Denne håndteringsvejledning omfatter det væsentlige indhold fra "UVV stiger og trin (BGV D36)" og delene om stiger fra "UUV byggearbejder". DGUV Information 208-016 er ligeledes opbygget. så den gælder på tværs af brancher.
  • DGUV Information 201-011 – Håndteringsvejledning for omgang med arbejds- og sikkerhedsstilladser: Arbejds- og sikkerhedsstilladser er i henhold til definitionen i standard DIN 4420 byggekonstruktioner, der er sat sammen på anvendelsesstedet af stilladslag og stilladsbyggeelementer af varierbar længde og bredde, som anvendes i overensstemmelse med det forudsete formål, og som kan skilles ad igen.

Har du spørgsmål vedrørende ZARGES-stigeteknikprodukter og deres overholdelse af standarder og bestemmelser?

Du kan kontakte os på e-mail: zarges@zarges.de, via vores kontaktformular eller
via telefonnummeret til vores kundeservice +49 881 687 100.