Press

Zarges har levererat arbetsplattformar till spårvagnsdepån i Lund

Säkert tillträde för underhåll på spårvagnarnas tak.

Region Skåne tillsammans med Lunds kommun tog 2015 ett beslut om att bygga en ny spårvagnslinje i centrala Lund. För att kunna underhålla spårvagnarna behövdes dock en depå. På uppdrag av Region Skåne fick NCC uppdraget att som byggentreprenörer bygga depån. En viktig del av underhållet är att underhålla och serva taken på spårvagnarna, då behövs det säkra arbetsplattformar för arbete på höjd. NCC har därför anlitat underentreprenören Hjalmarssons som har lagt en beställning hos Zarges. Zarges har sedan levererat arbetsplattformar som gör det möjligt för tillträde och underhåll av spårvagnarnas tak.

Region Skåne tillsammans med Lunds kommun tog 2015 ett politiskt beslut att bygga en ny 5,5 km lång spårvagnslinje mellan centrala Lund och forskningsanläggningen ESS. De ville hitta en mer miljövänlig transportlösning som ger både god tillgänglighet och ett ökat resande. Den nya spårvagnslinjen går bland annat förbi universitetet, universitetssjukhuset och det byggs fler bostadsområden vid ändarna på linjen. Kring 2030 räknar man med att det ska finnas 40 000 fler arbetsplatser och bostäder jämfört med vad det gör idag. Håkan Henmyr, projektledare på Skånetrafiken berättar att den nya spårvagnslinjen framförallt är både kapacitetsstark och störningsfri. Eftersom den inte kör bland övrig trafik har spårvagnarna alltid företräde vilket gör det till ett bekvämt resalternativ.

För att kunna underhålla och serva spårvagnarna behövdes det byggas en depå. Mikael Thylander som är projektledare för bygg på Region Skåne berättar att han har handlat upp Skanska som är generell entreprenör och NCC är uppköpt som husbyggare.

Den nya spårvagndepån som NCC har byggt ligger i närheten av ESS som är den sista punkten i spårvagnslinjen. Depån har utrymmen för dagligt underhåll och rengöring samt verkstad för större underhållsarbeten och reparationer. Det finns även plats för kontor och uppställningsplats för spårvagnarna.

Platschef Florica Constanda på NCC berättar att det behövs säkra arbetsplattformar för att kunna utföra underhåll på spårvagnarnas tak. Den mest avancerade elektroniken sitter också på spårvagnarnas tak så det är viktigt att kunna komma upp dit på ett säkert sätt. Men NCC behövde hjälp med att både införskaffa och montera ihop takplattformar för säkert arbete på höjd.

Hjalmarssons som är underentreprenörer till NCC fick i uppdrag att beställa och sätta ihop takplattformarna. André Nilsson, projektansvarig på Hjalmarssons tycker att det har fungerat bra att sätta ihop dem.
– Jag tycker att produkterna är bra och samarbetet med Zarges har fungerat mycket bra, säger André Nilsson.

Platschef Florica Constanda på NCC håller med om att kontakten med Zarges har fungerat bra och dessutom kom leveransen tidigare än vad som var tänkt. Jörgen Persson på Zarges som har varit drivande i affären tillsammans med Hjalmarssons berättar att ordern lades i mitten av december och att takplattformarna levererades till Lund i februari. Det är en kort leveranstid i förhållande till hur plattformarna är beskaffade. Varför man kunde leverera orden så snabbt beror på att Zarges har fler alternativa fabriker i Europa och kunde därför tillgodose kunden snabbt med dennes önskemål.

Zarges föreslog först deras lösning som kallas utskjutbara rörliga takplattformar, de är helautomatiserade konturanpassade arbetsplattformar, men Region Skåne valde att beställa vikbara plattformar som fälls ner manuellt istället.  
– Men det är också en mycket bra produkt som ger både säker och bra tillgång till taken. De får ett säkert arbete på höjd både när de beträder och lämnar spårvagnen. Det finns ingen risk att falla ned om de används korrekt, säger Jörgen Persson på Zarges.

Från början var inte Zarges tilltänkta som leverantör berättar Florica Constanda på NCC, men eftersom Zarges erbjöd en bättre lösning valde NCC dem istället.
– Både vi och arkitekterna tyckte att det var en bra lösning så vår underentreprenör Hjalmarssons fick lägga ordern hos Zarges, säger Florica Constanda.

Takplattformarna har räcken så att när du fäller ut plattformarna finns det ingen risk att ramla ned. Nivåskillnaden mellan plattform och spårvagn är på max 65mm så det är säkert att ta sig från tak till plattform.

Vagnarna skulle ha levererats från Spanien redan i maj men blev tyvärr försenade på grund av den rådande covid-19 pandemin. I början på augusti levererades de och plattformarna har nu kunnat testas. Jörgen Persson på Zarges berättar att han har besökt spårvagnsdepån och takplattformarna har fungerat utmärkt.  
– Vår del av projektet är klart, nu ska spårvagnarna testas under hösten, säger Jörgen Persson.

Håkan Henmyr, som är projektchef på Skånetrafiken berättar att spårvagnstrafiken inte har kommit igång än för allmänheten men de har fått två av sju vagnar som de testkör och det fungerar bra.

Om projektet:
Utångspunkt:

Region Skåne och Lunds kommun beslutade att bygga en ny spårvagnslinje. För att spårvagnarna på den nya spårvagnslinjen skulle få bra underhåll behövdes en underhållsdepå.

Lösning:

NCC fick uppdraget att bygga en spårvagnsdepå. För att kunna underhålla spårvagnarnas tak behövdes takplattformar, Zarges hade serviceplattformar för underhåll på hög höjd. Dessa ansågs vara det bästa alternativet för den nya underhållsdepån. Hjalmarssons anlitades av NCC för att beställa och sätta ihop arbetsplattformarna.

Kundnytta:

Takplattformarna har testats och fungerar utmärkt, nu kan man beträda taken utan risk för fall

 

Om Zarges

Zarges GmbH, med säte i Weilheim i Övre Bayern, är ett globalt företag med cirka 800 medarbetare och tre produktionsanläggningar i Europa. I Sverige finns Zarges i ett helägt dotterbolag. Innovativ teknik och omfattande erfarenhet av högkvalitativt aluminium gör Zarges till ett ledande företag inom de tre huvudbranscherna: Access - Förpackning, Transport och Lagring - Specialkonstruktion. Zarges-produkterna kombinerar aluminiets flera fördelar, såsom hög stabilitet med låg vikt, korrosionsbeständighet och flexibilitet. Zarges har rätt produkt för alla behov och kan även erbjuda skräddarsydda lösningar. Oavsett om det är för detaljhandeln, proffsen, näringslivet eller privatpersoner, ser våra kunder Zarges som en pålitlig partner och drar nytta av den kvalitet, kompetens och omfattande service som de fått i många år efter att ha köpt Zarges-produkter.

För mer information se: www.zarges.se

Presskontakt

Patric Seger, vd                                      Matilda Klinga
Zarges AB                                                Inmema Kommunikation
070-541 22 20                                          073-660 81 76
patric@zarges.se                                   matilda.klinga@inmema.com